Skip to Main Content

Představitelé společnosti

Klára Žižková

ředitelka lidských zdrojů

Klára Žižková je ředitelkou lidských zdrojů společnosti Microsoft Česká republika
a Slovensko od září 2019. Ze své pozice je zodpovědná za všechny personální aktivity společnosti.

Do Microsoftu přišla ze společnosti Danone, kde působila v roli ředitelky pro rozvoj
talentů v rámci evropského regionu. Ještě předtím, jako vedoucí HR pro oblast
východní Evropy,pomohla etablovat a stabilizovat sdílené služby HR pro Danone v tomto regionu.

Před Danone Klára pracovala ve společnosti British American Tobacco.
Svou kariéru začínala v oblasti komunikace a korporátních záležitostí, ovšem poté našla
svou vášeň v HR. Klára Žižková vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor anglický
a dánský jazyk a literatura.

Ve volném čase se věnuje rodině, ráda lyžuje a tráví čas v přírodě.

Photos

Download photos of Klára Žižková.