Skip to Main Content

Představitelé společnosti

Lenka Axlerová

ředitelka pro sektor veřejné správy

Lenka Axlerová zastává pozici ředitelky pro sektor veřejné správy od září 2019. Ve své roli se zaměřuje především na rozvoj spolupráce a obchodních příležitostí v sektoru státní správy, samosprávy, zdravotnictví a školství. 

Lenka Axlerová má dlouholeté zkušenosti s prací pro veřejný sektor v regionu střední a východní Evropy. Dříve působila ve společnosti PricewaterhouseCoopers a pomáhala zákazníkům s vytvářením strategií, nastavováním a zlepšováním interních procesů, s finančními kalkulacemi a se zajištěním souladu s legislativními požadavky. 

Lenka Axlerová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, získala titul Master in International Management v evropském programu CEMS a je držitelkou Advanced Diploma in Management Accounting z Chartered Institute of Management Accountants.

Svůj volný čas věnuje rodině, ráda cvičí jógu a sportuje. 

Photos

Download photos of Lenka Axlerová.