Skip to Main Content

BLOG: Smyslem umělé inteligence je znásobit přirozené schopnosti lidí

Když Henry Ford řekl, že „ve většině případů platí, že muž se strojem je lepší než muž bez stroje”, jistě netušil, jak jeho slova budou rezonovat i o 100 let později, na prahu čtvrté průmyslové revoluce.

Ve své době byl Ford průkopníkem ve využívání nejnovějších technologií. Zavedl pohyblivou výrobní linku a operátorům u ní přidělil fixní pracovní místo. To pomohlo zkrátit čas na smontování auta z 12 na 2,5 hodiny. Jeho příběh nevypovídá pouze o odvaze inovovat, což se mu vrátilo v podobě vysoké efektivity. Důsledkem těchto inovací je i to, že si i běžní lidé mohli dovolit koupit auto a cestovat, kam a kdy chtějí.

Právě demokratizace je fascinujícím aspektem technologií. Když se zamyslíme nad největšími vynálezy od kola přes knihtisk, parní stroj, telegraf, telefon až k letadlům a internetu, tak zjistíme, že žádný z nich lidi nenahradil, ale každý zásadně urychlil rozvoj společnosti. Daly přístup ke vzdělání a informacím širokým masám, umožnily nám cestovat, komunikovat, mít více volného času…

Dnes takový potenciál otevírají technologie, jako je umělá inteligence (AI). Zjednodušeně řečeno jde o schopnost strojů rozeznávat obrázky i slova, učit se, zpracovávat informace a komunikovat jako my, lidé. Nejde o žádnou novinku. Vědci pracují na AI technologiích desítky let, a už dnes najdete umělou inteligenci v mnoha našich produktech a službách, které běžně používáte. Význam AI však skokově vzrostl v důsledku nárůstu výpočetní síly cloudu, obrovskému množství dat, které máme k dispozici, a průlomu ve vývoji algoritmů například v oblasti hloubkového učení. O to důležitější je, abychom právě teď přijali jasné principy, které zajistí, že systémy postavené na AI budou spravedlivé, spolehlivé, bezpečné, inkluzivní a transparentní.

Největší potenciál AI spočívá v tom, že rozšiřuje přirozené schopnosti a dovednosti lidí, umožňuje uvolnit jejich kapacitu a ulehčit jim od rutinních úkolů, aby se mohli věnovat kreativnějším činnostem. Zejména v době, kdy firmy trpí nedostatkem lidí, je důležité zamyslet se nad tím, čemu zaměstnanci věnují čas a jak co nejlépe využít jejich potenciál. Předpokladem ovšem je schopnost a ochota se stále učit, dělat věci jinak než dosud. Ta nejdůležitější změna se musí odehrát v našich hlavách a ve firemní kultuře.

To velmi dobře chápal „český Ford“ – Tomáš Baťa. V nových výrobních procesech viděl nejen potenciál ke zvýšení produktivity, ale hlavně způsob, jak změnit mentalitu lidí a posílit spolupráci. Technologie jsou jen nástroj a je na nás, lidech, abychom definovali, jak a proč je chceme využívat. Jak říká náš generální ředitel Satya Nadella: Klíčovou otázkou dneška není, co technologie mohou dělat, ale co by dělat měly.