Skip to Main Content

Důležité zkoušky pro uchazeče o vysokoškolské studium poprvé online

Uzavření škol způsobilo nejen přechod k online vyučování, ale přispělo také k rychlé proměně letošních Národních srovnávacích zkoušek (NZS). Ty jsou klíčové pro tisíce maturantů, protože zastupují nebo doplňují přijímací zkoušky na vysoké školy. Uznávají je desítky českých a slovenských vysokých škol. Letos na jaře se ale organizace zkoušek kvůli situaci kolem Covid-19 zkomplikovala. Všem ve společnosti Scio, která zkoušky pořádá, bylo jasné, že pokud chtějí garantovat vysokým školám a především studentům další termíny, je nutné urychleně najít způsob, jak zrealizovat NZS online formou.

Rychlé řešení zprostředkoval Microsoft

Ve Scio zvažovali, že online zkoušky zorganizují vlastními silami. Času ale bylo příliš málo na to, aby se podařilo vytvořit zcela funkční a bezpečný systém. „Naštěstí pro nás nebylo přemýšlení o online variantě NSZ nové. Uvažovali jsme o tom už v minulosti a přibližně před dvěma lety jsme tuto možnost diskutovali i s Microsoftem,“ vzpomíná vedoucí projektu Národní srovnávací zkoušky Martin Drnek.

Rozhodující byl čas a také výběr partnera, který má k dispozici potřebné technologie a dostatek zkušeností, aby tak náročný a ve všech ohledech mimořádně citlivý projekt dokázal včas a ve špičkové kvalitě realizovat. „Abychom se vyhnuli zbytečným krokům vedle, vybírali jsme z programu Microsoft Partners, který zkušené firmy sdružuje,“ vysvětluje Martin Drnek. Volba padla na australskou společnost Janison, která připravuje online testy v mnoha zemích světa. Její řešení zajišťuje nejbezpečnější a nejpokročilejší variantu tzv. proktoringu, tedy online dohledu nad zkouškou s využitím umělé inteligence. Navíc firma byla připravena nasadit programátory na řešení specifik platných pro Českou republiku a Slovensko.

Regulérnost zkoušky hlídají lidé i umělá inteligence

A jak tedy samotné srovnávací zkoušky online formou probíhají? Podmínky byly stanoveny poměrně přísně, ale zároveň tak, aby byly zkoušky přístupné maximu studentů. Účastníci mohou zkoušky skládat přímo z domova, pokud sami nemají potřebnou techniku, řeší se jejich situace individuálně. Tato varianta je jediným řešením pro ty, kteří by byli například v termínu zkoušky v povinné karanténě. V prvním konaném termínu 30. května to byla také jediná možnost pro uchazeče vybraných fakult, které potřebovali uzavřít své přijímací řízení s předstihem. Aby byly zkoušky pro všechny férové, musí si studenti, kteří skládají zkoušku vzdáleně, zajistit místnost, kde mohou být o samotě. Dále potřebují počítač, webkameru, mikrofon a připojení k internetu. Aby se zamezilo podvodům, počítač je v průběhu testu monitorovaný a veškeré dodatečně spuštěné aplikace jsou zaznamenány. Zkouška se také po celou dobu nahrává, přičemž se zaznamenává jak práce na ploše, tak i pohyby očí a zvuky v místnosti. Dvoufázově se také ověřuje, jestli zkoušku skládá skutečně přihlášený student, a ne nikdo jiný.

Jednou z priorit při výběru řešení bylo zajistit i v online prostředí spravedlivé a nezávisle hodnocené zkoušky. Vyhodnocování výsledků i kontrolu průběhu zkoušky mají na starosti proškolení pracovníci Scio. Zapojením umělé inteligence se pak zkrátí doba, za kterou se studenti dozví výsledky. „Je důležité si uvědomit, že při online zkoušce vznikne několik desítek tisíc hodin videozáznamu. Není v lidských silách je v krátkém čase všechny zkontrolovat. Umělá inteligence je proto významným pomocníkem. Upozorní na podezřelé úseky videa, které pak vyškolení lidé ještě detailně prověřují,“ upřesňuje roli technologií Martin Drnek.

Podmínkou hladkého fungování je samozřejmě i technologické zabezpečení, jako jsou dostatečná kapacita úložiště dat a spolehlivé zabezpečení souborů. Firma Janison proto využívá cloudová řešení Microsoft Azure, které je zárukou kapacitní flexibility. Samostatnou kapitolou je pak ochrana osobních údajů, v níž je řešení od Janisonu také na špičkové úrovni.

Je důležité si uvědomit, že při online zkoušce vznikne několik desítek tisíc hodin videozáznamu. Není v lidských silách je v krátkém čase všechny zkontrolovat. Umělá inteligence je proto významným pomocníkem. Upozorní na podezřelé úseky videa, které pak vyškolení lidé ještě detailně prověřují, upřesňuje roli technologií Martin Drnek.

Mají online zkoušky budoucnost?

Přijímací řízení vysokých škol pro akademický rok 2020/2021 ještě zdaleka nejsou u konce. Už teď je ale jasné, že se pro uchazeče o vysokoškolské studium povedlo připravit řešení, které má šanci, aby fungovalo i po odeznění aktuální situace.

Výsledky online verze NSZ většina českých vysokých škol akceptuje a přidávají se i další fakulty, které v minulosti se Scio nespolupracovaly, jako je například lékařská fakulta na Slovensku, která online testuje uchazeče dokonce až z daleké Afriky.

Scio také organizuje Národní srovnávací zkoušky na Ukrajině, příští rok se budou konat i v Rusku. Zájem projevili i Srbové a Maďaři. Všude se počítá s online verzí. Vysoké školy navíc mohou v příštích letech ověřený systém využít i pro své potřeby. Mohou společnost Scio požádat o digitalizaci vlastních testů a ta ve spolupráci s Janison jejich zkoušky zrealizuje.

Nový přístup mimochodem přinesl i další vedlejší efekt: „Myslím, že jsme letos dosáhli poměrně velkého vzájemného porozumění mezi námi a jednotlivými fakultami. Museli jsme spolu hodně komunikovat, ať už kvůli samotnému řešení nebo kvůli ceně zkoušky. Tato krize nás v mnohém posílila a ukázala nám, že jsme schopni společně vyřešit i komplikovanou situaci. Zástupcům fakult v Česku i na Slovensku bych chtěl za jejich otevřenost moc poděkovat,“ uzavírá Martin Drnek.