Skip to Main Content

Liga lidských práv: Jak najít svobodu v práci

Co pro vás znamená svoboda v práci? Fotbálek, pohovku nebo práci z domu? Pro Ligu lidských práv znamená následující principy: zodpovědnost, možnost volby, transparentnost, decentralizaci a zpětnou vazbu. Aby se jim podařilo tyto principy zavést do každodenního chodu organizace, bylo třeba vzít si k ruce Office 365.

Liga lidských práv (LLP) je nevládní nezisková organizace, která hájí práva a svobody těch, kteří se nemohou bránit. Vede tak soudní spory na straně slabších – dětí, lidí s postižením, pacientů a dalších. Usiluje o změnu legislativy, praxe institucí a připomínkuje zákony a doporučení. LLP také monitoruje dodržování lidských práv v České republice a upozorňuje na jejich porušování na půdě mezinárodních organizací jako je OSN nebo EU.

Použití Office 365 a Azure bylo v LLP součástí širšího a komplexnějšího balíku změn, které se rozhodli v organizaci zavést. „V naší organizaci jsme se rozhodli následovat principy “Svobody v práci“. Ředitele jsme nahradili týmem leaderů, důležitých rozhodnutí dosahujeme konsensem v organizaci. Chtěli jsme lidem nabídnout skutečnou svobodu v podobě práce z domu a opravdu volné pracovní doby. K tomu jsme potřebovali najít vhodné cloudové řešení umožňující komunikaci na dálku a sdílení informací,“ vysvětluje Dan Petrucha, jeden z leaderů LLP. „Rozhodovali jsme se mezi několika nástroji a nakonec jsme zvolili komplexní řešení od Microsoftu, které obsahuje kromě online aplikací, pošty, kalendáře a úložiště dat i desktopové aplikace, lepší napojení na CRM, SharePoint atd. Díky tomu mají všichni zaměstnanci a dobrovolníci přístup k potřebným datům i mimo kanceláře a v reálném čase, nehrozí ztráta dat jako u doposud využívaného interního exchange serveru a sdíleného disku.“ Zavedení Office 365 vedlo k tomu, že v LLP mohou nabídnout práci i ženám na mateřské dovolené či krátce po ní, které většinou preferují snížené pracovní úvazky a možnost pracovat z domova. Z 15 zaměstnanců tak nyní mají pět žen na mateřské.

Zdroj: Liga lidských práv

Stejně jako většina ostatních uživatelů uvádí Dan jako hlavní výhody cloudu přístup k datům odkudkoliv na světě, zálohování dat, možnost vracet se ke starým verzím dokumentů a možnost sdílet je i s lidmi mimo organizaci. „Kancelářské aplikace Office 365 nám umožňují sdílet a upravovat dokumenty více lidmi najednou v reálném čase. Díky sdíleným kalendářům víme o tom, co právě dělají ostatní a kdy se s nimi můžeme setkat, pokud zrovna nejsou v kanceláři. Díky službě Azure můžeme k našemu účetnictví přistupovat z různých počítačů i mimo kancelář,“ vypočítává výhody Dan.

„Přechod do cloudu bychom určitě doporučili, i přes počáteční obavu kolegů ze změn a neochotu učit se novým postupům. Trvalo nám, než jsme si zvykli na časté změny v prostředí Office 365 související s vývojem služeb – především synchronizační aplikace OneDrive (pro firmy). Nakonec však všichni ocenili výhody zvoleného řešení, díky kterému jsme konečně zakusili opravdovou svobodu v práci,“ uzavírá Dan. Příběh Ligy lidských práv krásně ukazuje, že k nastolení svobody v práci není třeba robustních řešení a velkých změn, ba právě naopak. Cloudová řešení jsou komplexní, ale jednoduchá pro uživatele i správce.