Skip to Main Content

Monitorování obsahu kontejnerů šetří čas i životní prostředí

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu na jednu fyzickou osobu dosáhlo v roce 2016 podle dat Eurostatu v Evropské unii 480 kg. To je pouze o 9 procent nižší hodnota, než 527 kg na osobu z roku 2002. Česká republika vyprodukovala v roce 2016 celkem 339 kilogramů komunálního odpadu na osobu, což nás řadí mezi nejlepší země v rámci Evropy. Méně odpadu mělo jen Rumunsko (261 kg) a Polsko (307 kg).

Nejvíce odpadu vyprodukovali obyvatelé Dánska (777 kg na osobu), následované Maltou (647 kg), Kyprem (640 kg) a Německem (626 kg). Slováci byli o jednu příčku za Českou republikou (348 kg na osobu). Ovšem na recyklaci jde na Slovensku jen pouhých 23 procent komunálního odpadu. To je výrazně méně, než činí průměr EU, který se pohybuje na úrovni kolem 45 procent. Ještě v roce 2000 přitom činil průměr v EU jen 23,3 prcenta. V Česku šlo na recyklaci v roce 2016 asi 34 procent odpadu.

Recyklování a opětovné využívání nebo úprava už použitých produktů patří mezi aktuální trendy stejně jako například takzvaný bezodpadový přístup (zero-waste). Strategické dlouhodobé snižování objemu komunálního odpadu a zvyšování míry recyklace je v rukou hlavně jednotlivých měst a obcí, které pro občany zabezpečují odvoz a likvidaci odpadu.

V Nitře jde o Nitrianske komunálne služby (NKS), které se starají o správu odpadu v Nitře a okolí. K odpadům přistupují inovativně, pravidelně investují do modernizace zařízení a s cílem další optimalizace se rozhodli ve městě nasadit polopodzemní kontejnery. Právě výrazný nárůst v jejich počtu vedl NKS k hledání řešení, které by umožnilo spravovat odpady efektivněji. Častokrát se totiž stalo, že odpad byl vyvážen v čase, kdy byly kontejnery sotva poloprázdné. Zbytečně se tak plýtvalo s pohonnými hmotami, pracovní silou a svozová auta navíc blokovala provoz ve městě.

První prototyp jsme vyvíjeli několik týdnů a po pilotní instalaci jsme řešení průběžně několik týdnů upravovali tak, aby zohledňovalo všechny požadavky a splnilo všechna kritéria. Největší výzvou bylo vyladění senzorů na maximální spolehlivost za každého počasí v různém teplotním rozmezí a za tvrdých podmínek, jakými se odpadové hospodářství vyznačuje.

V březnu 2015 proto NKS jako první zákazník vyzkoušela nový prototyp řešení pro inteligentní správu odpadu Sensoneo. Do prvních 130 kontejnerů byly nasazeny speciální monitorovací senzory. Právě spolupráce s firmou Nitrianske komunálne služby byla pro Sensoneo zásadní.

NKS byly naším prvním zákazníkem. Právě díky nim a ochotě sdílet informace jsme poznali hluchá místa odpadového hospodářství a identifikovali smart management odpadů jako velmi slibný potenciální trh a rozhodli se naše řešení dále rozvíjet,“ vysvětluje Andrea Basilová, spoluzakladatelka Sensoneo.

První prototyp jsme vyvíjeli několik týdnů a po pilotní instalaci jsme řešení průběžně několik týdnů upravovali tak, aby zohledňovalo všechny požadavky a splnilo všechna kritéria. Největší výzvou bylo vyladění senzorů na maximální spolehlivost za každého počasí v různém teplotním rozmezí a za tvrdých podmínek, jakými se odpadové hospodářství vyznačuje,“ upřesňuje Basilová.

Poté, co ověřili funkčnost a výhody senzorů, rozhodli se v NKS původní projekt rozšířit. V letech 2016 a 2017 tak byl přidán také monitoring kontejnerů určených pro skleněný odpad. Aktuálně společnost NKS pomocí tohoto řešení sleduje 469 kontejnerů a data z nich využívá na optimalizaci svozu odpadu a pro strategická rozhodnutí týkající se umístění a kapacity jednotlivých kontejnerů.

Řešení od firmy Sensoneo kombinuje Internet věcí – ultrazvukové senzory, které monitorují kontejnery na odpad, a cloudové řešení Microsoft Azure na zobrazování a vyhodnocování dat – predikci naplněnosti kontejnerů, vyhodnocování efektivnosti svozů, automatizaci plánování optimálních svozových tras a další věci.

Díky nasazení řešení od Sensoneo byly NKS schopné výrazně snížit počet svozových tras, klesly tím i provozní náklady a své zdroje nyní využívají efektivněji. Sensoneo rozpozná kontejnery, které potřebují být vyprázdněné a navrhuje kolem nich optimální svozové trasy. Vozidla směřuje jen k těm, které skutečně vyžadují odvoz. Díky tomuto přístupu svozová auta zbytečně neblokují ulice a snižuje se i znečišťování životního prostředí výfukovými plyny.

NKS jsou díky monitorovacímu systému schopné fungovat operativně, například v období svátků se kontejnery naplní rychleji a komunálního odpadu je více. Občané díky tomu žijí v čistějším městě bez odpadků, jelikož jsou jim k dispozici kontejnery s dostatečnou volnou kapacitou.

Pokud nemáte data, nemůžete nic řídit. Díky datům od Sensoneo můžeme lépe řídit svoz našeho odpadu. Největší výhodou, kterou nám toto řešení přináší, je výrazná úspora nákladů. Díky řešení od Sensoneo jsme schopni ušetřit až 30 procent nákladů souvisejících se svozem odpadu. Sensoneo splnilo očekávání a jeho význam a efektivita roste s počtem dalších instalací,” popisuje klíčové výhody Ing. Ladislav Peniaško, ředitel společnosti Nitrianske komunálne služby.

A jaké jsou další plány Sensonea po úspěšném projektu s NKS? Naše řešení je schopné připojit se na jakoukoliv z oficiálních funkčních sítí – Sigfox, LoRaWAN, NBIoT, Cat-M. Co nejdříve také plánujeme zavést prvky umělé inteligence. Rádi bychom dále rozvíjeli možnosti cloudu, Internetu věcí a oblasti rozšířené nebo virtuální reality v našem řešení. Inovativní technologie je to, co nám umožnilo globálně uspět,” říká Andrea Basilová.

Úspěch s monitorováním podzemních kontejnerů v Nitře přinesl firmě Sensoneo vítězství v soutěži Microsoft Awards 2018 v kategorii Veřejná správa a rozvoj města. Řešení od Sensoneo aktuálně využívají zákazníci ve 40 zemích na světě.