Oticon forbinder og forbedrer høreapparater i Microsofts sky

Oticon er godt i gang med at revolutionere det traditionelle høreapparat. Ved hjælp af avancerede dataanalyser og cloud-teknologi skal fremtidens høreapparater øge brugernes livskvalitet.

For bare få år siden havde et høreapparat en begrænset funktion. Det skulle kompensere for et menneskes høretab ved at forstærke de nyttesignaler, hjernen opfatter som lyde. Den funktion kunne et høreapparat udføre mere eller mindre tilfredsstillende, men selve apparatet tjente ikke andre formål. I dag er et høreapparat en del af en digital livsstil. Det indgår i stigende grad i et økosystem af personlige tjenester, der på forskellige måder øger vores livskvalitet. Det er denne nye kontekst, Oticons internetbaserede høreapparat og tilhørende app – HearingFitness – skriver sig ind i. Ambitionen bag det digitale makkerpar i øret er intet mindre end at skabe bedre forudsætninger for, at mennesker med nedsat hørelse får øget livskvalitet. Det fortæller Ole Asboe Jørgensen, President, Oticon Brand, Global:

“Forskning har vist en sammenhæng mellem ubehandlet høretab og en forhøjet risiko for at udvikle nogle typer af demens, fordi hjernen ikke bliver tilstrækkelig stimuleret. Det skyldes, at mennesker med høretab har en tendens til at isolere sig socialt, fordi det kan være udfordrende for dem at befinde sig i støjfyldte miljøer. Vores opgave er derfor at få høreapparatet til at støtte brugerne bedre i deres hverdag, så de kan gå på restaurant, rejse, feste osv.”

Høreapparat-nudging
Oticon arbejder på flere forskellige spor, supplerer Manager Digital Innovation i Oticon, Michael Porsbo. For det første forsøger de at få specielt førstegangsbrugere af et høreapparat til at bruge det mere. Der er mange, der synes, at det er pinligt at gå med et høreapparat, og derfor forbliver det i skuffen meget af tiden. Der er også mange, der synes, at det er for overvældende pludselig at høre en masse lyde igen efter mange års nedsat hørelse.

“Disse brugere vil i fremtiden opleve at blive nudget til forskellige aktiviteter. Det kunne være at ændre program på deres høreapparater, hvis de er i et støjfyldt lokale såsom en café, eller det kunne være en opfordring til at bruge det mere. På den måde vil de modtage tips og tricks til, hvordan de kan optimere brugen af deres høreapparater i hverdagen,” forklarer Michael Porsbo, Manager Digital Innovation i Oticon.

Med HearingFitness-appen kan en bruger og brugerens hørespecialist se, hvordan og hvor godt høreapparaterne bliver brugt, så brugeren kan få endnu mere ud af sine høreapparater. Ved hjælp af Microsoft Azure-teknologi er det muligt for Oticon at samle anonymiseret data fra høreapparaterne i skyen og bruge inputtet til at rulle generelle softwareopdateringer ud, der forbedrer høreoplevelsen for den enkelte bruger.

Automatisk lydtilpasning
Brugerens sociale kontekst er et centralt element i Oticons videreudvikling af deres høreapparater og tilhørende apps. Den samme bruger kan f.eks. godt besøge en cafe med to forskellige formål. Den ene dag er brugeren sammen med sine venner og ønsker derfor en lydprocessering i høreapparatet, der egner sig til samtaler. Den næste dag kan brugeren besøge cafeen med det formål at fordybe sig i en bog, hvilket kræver en helt anden lydprocessering, der dæmper lyden fra samtaler.

“Vi er stadig i udviklingsfasen, men man kan godt forestille sig, at vi på en begavet måde spørger brugeren, hvilken type lydindstilling vedkommende foretrækker i en brugssituation. Man kan også godt forestille sig, at høreapparatet – i takt med at det lærer brugerens vaner bedre at kende – selv foretager indstillingerne,” siger Michael Porsbo.

AI er fremtiden
Forbedringen af brugernes høreoplevelse afhænger af, hvor hurtigt og hvor intelligent Oticon er i stand til at opsamle, analysere og handle på individuelle og aggregerede data. Til det formål anvender de services i Microsoft Azure til blandt andet visualisering og rapportering af data samt programmering af automatiserede algoritmer i Azure-platformens mange AI-værktøjer og -frameworks. På sigt forventer Oticon, at deres løsninger bliver mere og mere selvkørende ved hjælp af data og AI-teknologi.

“De løsninger, vi laver lige nu, er lidt ligesom konceptbiler. Vi viser retningen til en ikke så fjern fremtid, hvor vores produkter og løsninger i høj grad vil være baseret på data. Analyse af data ved brug af avanceret matematik og AI er fremtiden. Både for hearing healthcare og for healthcare generelt,” siger Ole Asboe Jørgensen.

Eksplorativ produktudvikling
Sammen med Microsoft har Oticon haft en meget eksplorativ tilgang til projektet.

“Vi er glade for samarbejdet med Microsoft, fordi vi lærer af hinanden på tværs af brancher. Det betyder meget, at vi hurtigt kan teste idéer af. Den tilgang kan kun lade sig gøre, fordi vi samarbejder i skyen, hvor værktøjerne er nemt tilgængelige, fleksibiliteten er høj, og hvor der er kort fra idé til handling. Hvad der tidligere ville have taget måneder for os at udvikle, kan vi i dag teste af på få uger,” slutter Michael Porsbo.

_______

Yderligere information
Microsoft Danmark, External Relations, Helle Rosendahl, tlf. 22 40 95 40 eller mail
a-hrose@microsoft.com

Måske også noget for dig