Fremskridt mod vores mål om at være CO2-negativ i 2030

Af Lucas Joppa – Chief Environmental Officer

Denne blogpost er et uddrag på dansk. Du kan læse den komplette blogpost på engelsk her.

I januar lancerede Microsofts administrerende direktør Satya Nadella, præsident Brad Smith og finansdirektør Amy Hood et nyt bæredygtighedsinitiativ med fokus på CO2, vand, affald og biodiversitet. Vi begyndte dette arbejde med at annoncere én af de mest ambitiøse CO2-forpligtelser, nogen virksomhed har fremsat: Microsoft vil være CO2-negativ i 2030 og dermed fjerne mere CO2 fra atmosfæren, end virksomheden udleder. Ambitionen er, at vi i 2050, har fjernet mere CO2 fra atmosfæren, end vi har udledt siden vores grundlæggelse i 1975. Vi har arbejdet hårdt for at forvandle vores forpligtelser til handling, og nu annoncerer vi syv vigtige nye skridt på vores vej til at være CO2-negative i 2030

Samarbejde på tværs af industrier

Sammen med otte andre virksomheder har vi lanceret det nye samarbejde ”Transform to Net Zero”. Gennem videnskab og gennemsigtighed vil koalitionen arbejde på at fremskynde forretningsaktiviteter, der leder hen mod en CO2-neutral økonomi. De stiftende medlemmer er A.P. Møller – Maersk, Danone, Mercedes-Benz AG, Microsoft, Natura & Co., Nike, Starbucks, Unilever og Wipro.

Mål din virksomheds CO2-aftryk

I dag præsenterer vi også en forhåndsvisning af Microsoft Sustainability Calculator. Det er udfordrende at oprette og opfylde meningsfulde CO2-reduktionsmål uden at kunne måle CO2-udledninger. Med Microsoft Sustainability Calculator får vores cloud-kunder gennemsigtighed i deres samlede CO2-emissioner – i både scope 1, 2 og 3 – som følge af deres brug af cloudtjenester. Microsoft er den eneste cloududbyder, der leverer fuld gennemsigtighed til kunderne på tværs af alle tre scopes af udledninger.

Reduktion af vores egne CO2-udledninger

For at reducere vores scope 1 og 2-udledninger til næsten nul, er vi nødt til at ændre måden vi opererer på. Vi er i øjeblikket på vej til at opnå købsaftaler af vedvarende energi, der svarer til 100% af den daglige strøm, der bruges i vores datacentre i 2025. I dag annoncerer vi desuden, at vi sigter mod at fjerne vores afhængighed af dieselolie inden 2030.

Ydermere har vi opdateret vores leverandørkodeks. Leverandører skal nu beregne og rapportere på deres scope 1, 2 og 3 drivhusgasudledninger. I de kommende måneder vil vi samarbejde med vores leverandører om en gradvis tilgang til at udvikle en tidslinje, nye ideer, værktøjer og processer. Denne rapportering er det første væsentlige skridt mod at hjælpe vores leverandører med at reducere deres udledninger i overensstemmelse med Microsofts mål om gennemsigtighed i udledningsreduktioner.

Sådan vil vi fjerne vores egne CO2-udledninger

Vores klimaforpligtelser kræver, at vi reducerer vores CO2-udledninger med mere end 50 procent i 2030 og fjerner resten, samtidig med at vi, inden 2050, fjerner alle vores historiske udledninger, siden vi blev grundlagt i 1975. Allerede i dette regnskabsår tager Microsoft konkrete skridt til at fjerne 1 million ton CO2 fra atmosfæren. Som det første skridt vil vi i denne uge udsende et banebrydende udbud til fjernelse af CO2 med hjælp fra en række natur- og teknologibaserede løsninger, der er verificeret med en høj grad af videnskabelig integritet.

Hvert projekt vil blive nøje overvåget og verificeret af Microsoft såvel som vores eksterne videnskabs- og markedsrådgivere, herunder NGO Winrock International og det rådgivende firma Carbon Direct, der samler førende klimavidenskabelige akademikere.

Gang i investeringerne

Vi vil investere de første 50 millioner dollars fra den $1 mia. klima-innovationsfond, som vi annoncerede i januar. Investeringen går til Energy Impact Partners (EIP) globale platform for innovation af nye teknologier til at transformere verdens energi- og transportsystemer – de to sektorer, der tegner sig for størstedelen af drivhusgasemissionerne.

Investering i klimakapital og miljømæssig retfærdighed

Slutteligt tager vi et skridt ud over det, vi annoncerede i januar. Vi anerkender, at klima- og miljøspørgsmål ikke påvirker alle samfund på samme måde, og at vi er nødt til at tackle miljømæssig retfærdighed som et bredere problem. Derfor annoncerer vi et nyt innovativt partnerskab med Sol Systems, en udvikler og investor i vedvarende energi, om at udvikle 500 megawatt (MW) vedvarende energi, der inkluderer lokale investeringer i samfund, der er uforholdsmæssigt påvirket af miljøudfordringer.

Dette er den største investering i vores portefølje af vedvarende energi, Microsoft nogensinde har foretaget, og svarer til en fjerdedel af alle vores tidligere køb af vedvarende energi. For at sætte det i perspektiv vil 500 MW give strøm til over 70.000 hjem i USA om året.

Vores samarbejde med Sol Systems er det første af sin slags, der kobler indkøb af vedvarende energi til miljømæssig retfærdighed og retfærdighed til samfund med sparsomme ressourcer. Partnerskabet vil:

  • Udvikle en portefølje på 500 MW solenergiprojekter i amerikanske samfund med få ressourcer, i samarbejde med lokale ledere, hvor mindretals- og kvindeejede virksomheder vil blive prioriteret.
  • Give mindst 50 millioner dollars til samfundsstyrede tilskud og investeringer, der støtter uddannelsesprogrammer, uddannelse, gendannelse af habitater og programmer, der understøtter adgang til ren energi og energieffektivitet
  • Fokusere på samfund, der er økonomisk udfordrede, uforholdsmæssigt påvirkede af forurening og/eller mangler adgang til overgangen til ren energi
  • Sikre at tiltagene realiseres med ansvarlige foranstaltninger, herunder anvendelse af tredjepartsevalueringer, der skal kvantificere og dokumentere sociale og miljømæssige resultater af initiativerne

Som et resultat af denne aftale vil Microsoft være tættere på at nå sine mål om at skifte til 100% vedvarende energi inden 2025 og hjælpe med at tackle udfordringer indenfor klimaforandringer og miljømæssig retfærdighed.

Konklusion

Vores mission er at styrke enhver person og enhver organisation på planeten til at opnå mere. Dette er i tråd med vores overbevisning om, at “formålet med forretningen er at producere rentable løsninger på menneskets og planetens problemer.” Derfor arbejder vi hver dag med at tackle klimakrisen. Det er godt for planeten, og det er godt for Microsoft.

Vi kan ikke opnå vores bæredygtighedsambitioner alene – denne opdatering afspejler en ekstraordinær mængde hårdt arbejde og dedikation på tværs af Microsoft og med kunder, partnere, ngo’er og andre over hele verden. Ved at arbejde sammen kan vi opbygge en mere bæredygtig fremtid.

Tags: , , ,

Måske også noget for dig