Microsoft vil være vandpositive i 2030

water

Af Brad Smith, præsident Microsoft

Vand er afgørende for livet her på jorden. Man skulle tro, at der er rigeligt med vand, da det dækker 70% af jordens overflade – men 97% af jordens vand er saltvand og er derfor ikke egnet til at drikke eller vande afgrøder med. Og det vand, vi rent faktisk kan bruge, er ikke ligeligt fordelt eller lige tilgængeligt. Og i takt med, at vi er blevet flere mennesker og flere virksomheder, er vores vandforbrug steget kraftigt. Vi bruger nu så meget vand, at vi nedbryder den globale ferskvandsforsyning med 4,3 billion kubikmeter om året. Landbruget og industrien står til regnskab for størstedelen af det globale ferskvandsforbrug.

Nedenstående er et dansk uddrag af denne blogpost, der beskriver flere detaljer bag initiativet.

Det skal ændres. Derfor præsenterer vi i Microsoft en ambitiøs forpligtelse, der indebærer, at Microsofts direkte drift skal være ”vandpositiv” inden 2030. Det mål vil vi nå på to måder: Ved at reducere intensiteten af vores vandforbrug – altså det vand vi bruger pr. megawatt energi. Og ved at tilføre vand i regioner, der oplever vandunderskud, hvor vi selv er tilstede. Det betyder, at Microsoft inden 2030 vil have tilført mere vand, end vi har brugt på globalt plan.

Vi har i Microsoft allerede påtaget os andre miljø- og klimaforpligtelser, og vi håber, at vores nye fokus på vand kan bidrage til en voksende bevægelse, der kæmper for at håndtere verdens bæredygtighedsbehov.

Der er tydeligvis brug for handling. Ifølge FN Water, mangler mere end to mia. mennesker adgang til rent og sikkert drikkevand. Og de klimaforandringer, som verden oplever, er kun med til at forstærke den globale vandmangel. FN anslår, at på verdensplan kommer en ud af fire til at leve i et land, der har en permanent mangel på rent drikkevand i 2050. Og ifølge Verdensbanken vil klimaforandringerne skabe mangel på ferskvand, mens der samtidig kommer en øget efterspørgsel. Det betyder, at vandtilgængeligheden reduceres med mere end 66% i 2050. Vi står altså over for en kommende global vandkrise, der vil ramme mange lande.

I det forløbne år har vi både forpligtet os til at blive CO2-negative og skabe zero waste i 2030. Det løfte, vi giver i dag, bliver en del af det arbejde, vi allerede er i gang med. Og vi ønsker ikke kun at forpligte os og sætte ambitiøse mål på egne vegne, men som altid ønsker vi også at hjælpe vores kunder med at gøre det samme ved hjælp af ny og innovativ teknologi.

Vi vil være ”vandpositive” inden 2030

Vand vil snart blive en knap ressource, og over hele verden graves der dybere for at lokalisere nye vandkilder. Derfor går vi nu forrest i kampen for at sikre vores mest værdifulde ressource. Det sker ved, at vi tilfører mere vand til belastede vandbassiner, end vi selv bruger på globalt plan. Den præcise mængde af vand, det løber op i, vil afhænge af, hvor meget vand vi bruger, og hvor stort behovet er i det pågældende udsatte område.

Vores genopfyldningsstrategi vil omfatte investeringer i projekter som vådområderestaurering og at fjerne overflader som asfalt, hvor vand ikke kan trænge igennem. Det vil bidrage til, at vandet stiger i de områder, hvor der er mest brug for det. Vi vil fokusere vores påfyldningsindsats i 40 stærkt belastede områder, hvor vores virksomhed er tilstede.

Indsatsen afspejler en videnskabelig vurdering af verdens vandbassiner. Størstedelen af verdens ferskvand er opdelt i 16.396 bassiner, som hver har fået en “baseline water stress” score, der er udarbejdet af World Resources Institute (WRI) – en global og førende nonprofitorganisation, der forsker i naturressourcer. Når et bassin betragtes som ”stærkt vandstresset”, er det fordi, at den vandmængde, der bruges, overstiger 40% af den vedvarende forsyning. Globalt er der 4.717 bassiner, der er ”stærkt vandstressede”, og vi fokuserer på 40 af disse bassiner.

Vores arbejde inkluderer en designstandard for bæredygtighed på tværs af Microsoft. Eksempler på steder, hvor vi aktivt arbejder på at reducere vores vandforbrug er:

  • Vi er i gang med at ombygge vores hovedkvarter i Puget Sound Washington, hvor alle nye kontorbygninger fremadrettet vil genbruge regnvand i toiletter og lavstrømsanlæg. Det forventer vi vil spare os med ca. 22 millioner liter vand årligt.
  • I vores nye nye Silicon Valley-campus, der åbner senere i år, er vi i gang med at lave et system til opsamling af regnvand og affaldsbehandling. Systemet er med til at sikre, at 100% af områdets ikke-drikkevand kommer fra genanvendte kilder. Campussen har også et integreret vandhåndteringssystem, der genbruger regnvand og spildevand. Ved at genbruge vandet vil det nye campus spare i omegnen af 4,3 millioner liter drikkevand hvert år.
  • I vores nye campus i Herzliya i Israel er der vandeffektive armaturer, der øger vandbesparelsen med 35%. Derudover vil 100% af vandet, der er opsamlet fra vores klimaanlæg blive genbrugt til vanding af planter på stedet.
  • I Indien vil vores nyeste bygning på vores Hyderabad-campus understøtte 100% genbrug af spildevand. Det vil blive brugt til skylning på toiletter, til vanding af området og til afkøling.

Vores reduktion i vandforbrug og den påfyldning af vand, vi forpligter os til, er en del af det vigtige arbejde i at imødekomme efterspørgslen på vand. Det imødekommer dog kun en del af problemet. For det er lige så vigtigt at skabe større tilgængelighed af rent drikkevand og sanitet. Derfor har vi indgået partnerskab med globale interessereorganisationer for at sikre, at mere end 1,5 millioner mennesker har adgang til rent drikkevand og sanitetsvand. Vi fokuserer arbejdet med at skabe øget tilgængelighed til rent drikkevand og sanitet i syv lande. Vi har indgået et samarbejde med Water.org – en førende global nonprofit interesseorganisation – hvor vi hjælper mennesker i Brasilien, Indien, Indonesien og Mexico. Vi udvider derefter med partnere i Kina, Malaysia og Sydafrika.

Digitalisering af vanddata

Uden vand er der intet liv, og lige nu mister vi vores mest værdifulde ressource med en skræmmende hastighed. Derfor vi vil bruge vores teknologi til bedre at forstå, hvor der opstår vandudfordringer, men vi samtidig optimerer vores investeringer i opfyldning af vand. Med vores ’AI for Earth’-program støtter vi projekter, såsom:

  • Vector Center – en virksomhed, der arbejder med regeringer og virksomheder over hele verden for bedre at forstå virkningen af ​​vandtilgængelighed
  • BasinScout Platform – en platform, der har til formål at bevare og beskytte vandbassiner. Det er udviklet af Freshwater Trust, en nonprofit organisation, og Upstream Tech, et techfirma
  • Leadership Counsel for Justice and Accountability – en nonprofitorganisation, der har fokus på arealanvendelse og transport i underforsynede samfund

Investering fra Klimainnovationsfond: Emerald Technology Ventures

I Microsoft tror vi på, at verdens problemer kan blive løst med ny teknologi og innovationer. Derfor præsenterede vi tidligere på året en ny klimainnovationsfond, der skal fremskyde den globale udvikling af teknologi, der reducerer, indfanger og helt fjerner CO2-udledning. Microsofts Klimainnovationsfond investerer nu 10 millioner USD i Emerald Technology Ventures, der også støttes af Temasek, Ecolab og SKion. Fonden vil samarbejde med virksomheder fra hele verden. Den vil særligt fokusere på aktuelle udfordringer, som fx bevarelse af vandressourcer, forbedring af vandeffektiviteten og kvalitet ved at undgå kulstofemissioner i vandbehandling. Fonden er en af de få, der udelukkende er fokuseret på vandstrategi.

Vi giver vores kunder muligheder

Microsoft udvikler også løsninger, der skal hjælpe kunderne til bedre at forstå vandrelaterede risici som følge af klimaforandringer. Navnlig ved at bruge data til at reducere vandforbruget og træffe smartere beslutninger om vand.
Teknologier som IoT og AI spiller en central rolle for at kunne forbedre vandkvaliteten og vandeffektiviteten. For eksempel giver Azure IoT Cental government app’en virksomheder mulighed for at fjernovervåge deres vandkvalitet i realtid og overvåge deres vandforbrug.


Grundfos som eksempel

Grundfos udvikler banebrydende løsninger på verdens vand- og klimaudfordringer, der forbedrer menneskers livskvalitet verden over. Microsofts teknologi understøtter Grundfos arbejde, der skal sikre bedre digitale vandløsninger, forbedret kundetilfredshed, øget innovationskraft og bedre operationel ekspertise. Grundfos’ to ambitiøse vandmål er at sørge for sikkert og rent drikkevand til 300 millioner mennesker i nød og spare 50 milliarder kubikmeter ferskvand inden 2030. Det kræver en høj grad af innovation.

Skal man sikre mere vand i vores fælles vandbassiner, må man samtidig reducere den mængde energi, vi bruger til at opvarme byer i hele verden. Azure-tjenester, såsom IoT Hub, bruges af iGRID til at optimere varmefordeling i byer for at spare energi. Grundfos kan reducere varmetabet med 20%, hvilket betyder, at iGRID på Azure reducerer energiforbruget i vores byer, forbedrer levetiden på vores eksisterende netværk og sænker omkostningerne for den almindelige borger.

Beskyttelse af verdens have

Det er ikke kun drikkevand, der bliver udfordret af klimaforandringer. Det samme er vores verdenshave og oceaner. OECD vurderer, at værdien af ​​havøkonomien i 2030 kan overstige 3 billioner USD og mere end 40 millioner job. For at vi kan realiseret potentialet i havøkonomien, må den private sektor, den offentlige sektor og civilsamfundet arbejde sammen om at vende den faldende biodiversitet i havene, der stammer fra klimaforandringer, forurening og overudnyttelse. Det kræver data, politisk handling og teknologiske innovationer, som fx smarte sensorer, robotter, dataanalyser og AI, der kan overvåge og styre udviklingen i verdens have.

Derfor slutter vi os til World Economic Forum’s Center for the Fourth Industrial Revolution Network for Ocean Innovation and Technology (C4IR Ocean), der er placeret i Norge. Centeret kæmper dedikeret for at bruge data, teknologi og regulering til at beskytte verdens have og samtidig øge bæredygtigheden af ​​havbaserede industrier.

I modsætning til veje på jorden, er vores have og oceaner endnu ikke kortlagt tilstrækkeligt, så vi kan endnu ikke træffe fuldt informerede beslutninger. Vi er en af ​​de virksomheder, der arbejder med C4IR Ocean på dets Ocean Data Platform. Denne globale open source-platform giver dataforskere, app-udviklere og maritime rumplanlæggere adgang til data for at udvikle løsninger til forbedring af havets sundhed.

Måske også noget for dig