Nye skridt for at sikre dine data

sikkerhed

Microsoft har lanceret “Defending Your Data”, et initiativ, der giver øget beskyttelse af personlige oplysninger for kunder i EU. Initiativet forpligter Microsoft til at:

  • anfægte enhver anmodning om videregivelse af kundedata for kunder i både den offentlige og den private sektor, uanset hvilket lands myndighed, der anmoder om, at oplysningerne udleveres, så længe der er et retsgrundlag for at anfægte anmodningen
  • økonomisk kompensere disse kunders brugere, hvis vi imødekommer en myndighedsanmodning om udlevering i strid med EU’s databeskyttelseregler (GDPR).

En mere detaljeret beskrivelse kan findes i dette officielle blog-indlæg fra Microsoft.

Måske også noget for dig