Microsoft løfter Danmarks digitale infrastruktur og kompetencer med omfattende investering

Three persons

Microsoft offentliggør i dag sin mest omfattende investering i virksomhedens 30-årige historie i Danmark. Med investeringen ønsker Microsoft at styrke digitaliseringen af den offentlige sektor, digital innovation i danske virksomheder og anvendelsen af teknologi, der kan bidrage til en grønnere fremtid.

Investeringen omfatter etablering af en bæredygtig datacenterregion bestående af tre lokationer på Sjælland. Dette vil give danske kunder direkte adgang til Microsoft Cloud, sikkerhed i verdensklasse og muligheden for at opbevare data på dansk grund – forsynet af 100 procent vedvarende energi. Som en del af investeringen vil Microsoft bidrage til digital opkvalificering af 200.000 danskere.  

“Det er en stor dag for Microsoft i Danmark. Etableringen af en datacenterregion i Danmark vil give danske kunder mulighed for at opbevare data i landet, gøre cloud-teknologi endnu mere tilgængelig og beskytte data med de højeste standarder for sikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Samtidig øger vi indsatsen for at bidrage til den digitale opkvalificering af den danske befolkning. Investeringen er et udtryk for vores store anerkendelse af Danmarks grønne og digitale lederskab globalt, og vores ønske om at bidrage positivt til Danmarks fremtid,” siger Brad Smith, President i Microsoft.

”Regeringens mål er, at Danmark kommer grønnere, stærkere og mere retfærdigt ud af corona-krisen. Derfor har vi sat gang i en grøn genstart af dansk økonomi og lanceret en strategi for grønne offentlige indkøb, der skal bidrage til at nå vores ambitiøse klimamål. I dag står datacentre og it-løsninger for en betydelig del af de offentlige indkøbs CO2-udledning, så der er et stort potentiale for at sænke klimabelastningen. Det glæder mig, at erhvervslivet har taget så varmt imod regeringens ambitioner og vil være med til at tage ansvar for at skabe en grøn, digital fremtid. Det understreger den styrkeposition, som Danmark og dansk erhvervsliv har på det grønne og det digitale område,” siger Finansminister, Nicolai Wammen.

Nye muligheder for digital vækst og offentlig digitalisering

Microsoft Cloud stiller de nyeste teknologier til rådighed, som kan løfte innovationen i både offentlig og privat sektor. Hundredvis af danske virksomheder og offentlige organisationer som Arla Foods, Carlsberg, Coop, Danfoss, Energinet, Grundfos, Mærsk, Pandora, Saxo Bank, Simcorp, og Skatteministeriet benytter allerede i dag Microsoft Cloud til at understøtte kritiske forretningsprocesser, nye kundeoplevelser og innovative dataløsninger.

“Det er en kæmpe investering, som vil være med til at sætte et gevaldigt skub i den yderligere digitalisering og skabe ny værdi for både erhvervslivet og den offentlige sektor til fordel for hele befolkningen. Vi løser som borgere, som virksomheder og i det offentlige stadigt flere opgaver via skyen. Det har vi ikke mindst set her under coronakrisen, hvor stadigt flere møder foregår online. Den udvikling kommer til at fortsætte, og nu flytter en del af skyen til Danmark takket være Microsofts visionære beslutning,” siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri.

Den danske datacenterregion giver nye muligheder for Microsofts omfattende partnerøkosystem, der bygger og implementerer innovative løsninger på Microsoft Cloud. Microsoft samarbejder i Danmark med flere end 3.000 partnere for at understøtte den digitale transformation i danske virksomheder og offentlige institutioner. Det gælder blandt andet virksomheder som Accenture, Atea, KMD, Netcompany, NNIT, Systematic, Proactive og Venzo. Ifølge det amerikanske konsulenthus IDC genererer 1 kr. forbrugt i Microsoft Cloud hos danske kunder mere end 7 kr. i omsætning hos Microsofts danske partnere[1].

Den danske datacenterregion vil sikre kunder i Danmark cloudløsninger af højeste kvalitet med meget lav latency[2] og mulighed for at opbevare data på dansk jord under de strengeste krav til datasikkerhed. Datacenterregionen omfatter flere lokationer, hvilket medfører større tilgængelighed.

Microsoft er en strategisk samarbejdspartner og etableringen af en dansk datacenterregion skaber grundlaget for, at vi i endnu større grad kan anvende løsninger baseret på cloud. Vores forretning baserer sig på stabil, sikker og compliant drift til den finansielle sektor, og JN Datas opgave er at binde vores eksisterende systemer sammen med cloud-løsninger, så JN Datas fællesskab kan udnytte fordelene ved cloud til fulde. Dermed opnår vores kunder en højere udviklingshastighed, som de kan profitere af, når de udvikler løsninger til deres kunder og i sidste ende til bankernes kunder,” siger Søren Lindgaard, der er CEO for JN Data. 

At dansk data i fremtiden vil kunne opbevares inden for landets grænser vil desuden give nye muligheder for digitalisering af den offentlige sektor. Med en national cloud kan offentlige institutioner i Danmark benytte sig af den seneste cloudteknologi, hvilket kan øge effektiviteten og reducere omkostningerne.

”Microsofts datacenterregion vil sikre Forsvaret adgang til IT- og datakapacitet, som vi ikke kan udvikle selv. Mange af de løsninger, vi er afhængige af i fremtiden – inklusive løsninger, der bygger på kunstig intelligens – kræver computerkraft, der kun er mulig ved brug af cloud-løsninger. Jeg ser derfor frem til samarbejdet med Microsoft i forhold til de konkrete muligheder, som den nye datacenterregion åbner for Forsvaret,” siger Kristian Vengsgaard, Chief Information Officer i Forsvaret.

En investering i en bæredygtig fremtid

At datacenterregionen vil være forsynet af 100 procent vedvarende energi bidrager til, at danske kunder kan styrke deres digitalisering og samtidig reducere CO2-aftrykket af deres IT-løsninger. Ifølge den danske rådgivningsvirksomhed The Footprint Firm[3] svarer udledningen fra traditionel IT[4] i Danmark til omkring 300.000 ton CO2 om året. Samtidig viser en rapport fra den rådgivende ingeniørvirksomhed WSP[5], at services fra Microsoft Cloud kan være op til 93 procent mere energieffektive end traditionelle datacentre.

Microsoft vil i samarbejde med Energinet udforske fremtidige måder at spore og matche vedvarende energi på timebasis. Med udgangspunkt i Energinets banebrydende arbejde og open source-datatilgang, baseret på Azure, har Microsoft til hensigt at støtte udviklingen af nye muligheder for vedvarende energiforsyning, der vil sikre kunder mere gennemsigtighed omkring CO2-reduktion drevet af grøn energi.

Digitalt løft af 200.000 danskere frem mod 2024

Den øgede digitalisering vil ifølge Erhvervsstyrelsen medføre en mangel på op til 19.000 IT-specialister i Danmark i 2030[6]. Som en del af investeringen tager Microsoft initiativ til digital opkvalificering af 200.000 danskere frem mod 2024. Planen indeholder en øget investering i dyb teknisk træning og certificering, digitale uddannelsesmuligheder for børn og unge og via LinkedIn Learning fri adgang til digital opkvalificering, karriereplanlægning og værktøjer til jobsøgning for hele arbejdsstyrken.

”Teknologien spiller en afgørende rolle for en grøn, digital fremtid. Med denne investering løfter vi den digitale infrastruktur og de digitale kompetencer i Danmark og styrker mulighederne for innovation, jobskabelse og vækst. Samtidig vil Microsofts bæredygtige datacenterdesign bidrage positivt til Danmarks ambitiøse klimamål,” siger Nana Bule, CEO i Microsoft Danmark.

“Dagens annoncering udgør det næste store skridt i Microsofts mere end 30 års tilstedeværelse i Danmark. Cloudteknologi og dygtige medarbejdere spiller en vigtig rolle i at fremme en bæredygtig økonomisk genopretning. I takt med at verden bliver mere digital, er det afgørende, at alle mennesker har de nødvendige digitale færdigheder til at få succes i den digitale økonomi. Derfor forpligter vi os i Microsoft til at opkvalificere 200.000 danskere frem mod 2024,” siger Jean-Philippe Courtois, President i Microsoft.

For mere information:
Morten Skøtt, Pressechef, Microsoft Danmark
Tlf.: 2922 9760
E-mail: [email protected]

[1] IDC Info Snapshot, sponsoreret af Microsoft, The Microsoft Cloud Dividend Snapshot: Denmark, Doc. #US46917920, Okt 2020

[2] Latency er betegnelsen for den tid det tager for et signal at bevæge sig fra et punkt i et netværk til et andet.

[3] Data og beregninger fra www.footprintfirm.com, sponsoreret af Microsoft og publiceret i  Tech Action_E-book.pdf

[4] Traditionel IT refererer til on-premise servere, som virksomheder drifter i deres egne bygninger/lokale datacentre.

[5] WSP | Microsoft Cloud Computing Environmental Benefit Study

[6] Virksomheders behov for digitale kompetencer | erhvervsstyrelsen.dk

Måske også noget for dig