Microsoft efteruddanner og matcher jobsøgende akademikere med danske partnervirksomheder

Torsdag d. 4. februar afholder Microsoft i samarbejde med Københavns Kommune et ”speed-dating event”, hvor efteruddannede jobsøgende kan møde deres måske kommende arbejdsgivere. Pilotprojektet er ét blandt flere initiativer fra Microsoft, der har til formål at opkvalificere danskernes digitale kompetencer. Målet for indsatsen er imødekomme det stigende behov for it-kompetencer i Danmark og nedbringe ledigheden.

I december annoncerede Microsoft, at virksomheden inden 2024 vil opkvalificere 200.000 danskere digitalt. Indsatsen er målrettet tre samfundsgrupper: Børn og unge, IT-specialister og jobsøgende. Nu vil Microsoft benytte sin unikke position i den danske it-branche til at formidle kontakten mellem de jobsøgende og de arbejdspladser, der mangler deres kompetencer. Derfor afholder Microsoft torsdag d. 4. februar et virtuelt speed-datingarrangement med 20 deltagere, som alle netop har bestået en certificering i Microsofts cloudplatform ”Azure”. På eventen mødes de jobsøgende med repræsentanter fra Microsofts danske partnervirksomheder for at undersøge muligheden for en praktikplads.

”Danmark har brug for, at flere opnår de digitale kompetencer, som bliver helt afgørende for vores vækst i de kommende år. Vi ser allerede nu en stor efterspørgsel på medarbejdere, der kan bygge bro mellem teknologiske løsninger og forretningsudvikling. Med dette pilotprojekt sætter vi ind med særligt fokus på at styrke de digitale kompetencer blandt ledige akademikere, der har flair for teknologien,” siger Nana Bule, der er adm. direktør i Microsoft Danmark.

Microsoft og Københavns Kommune søsatte projektet sidste år, hvor det dog blev sat på hold af coronapandemien. Hvis tilbagemeldingerne fra torsdagens arrangement er positive, forventer de to arrangører at afholde flere speed-dating-arrangementer i fremtiden.

Københavns Kommune glæder sig over initiativet
Hos Københavns Kommune har man allerede taget hul på opkvalificeringen af jobsøgende i samarbejde med Microsoft. Her udvælger ansatte i kommunen kandidater, der kan drage nytte af opkvalificeringsindsatsen, hvorefter de sendes på et kursus med online undervisning. Endelig forsøger Microsoft at koble deltagerne med partnervirksomheder i et praktikforløb – og det er den del af forløbet, som torsdagens speed-datingarrangement skal understøtte.

”Det gode samarbejde med Microsoft har vist, at vi med korte sprint kan give ledige akademikere en direkte brugbar og værdifuld opkvalificering. Coronakrisen, og den medfølgende fokus på digitale færdigheder, har også understreget, at vi må og skal styrke de lediges digitale kompe­tencer, hvis vi skal komme op i gear igen efter krisen, og imødekomme de krav, som virksomhederne har lige nu,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Partnervirksomheder ser potentiale i tættere samarbejde
Hos Atea, der deltager i torsdagens speed-dating-arrangement, ser adm. direktør, Kathrine Forsberg, stort potentiale i et tættere samarbejde mellem virksomheder, kommuner og andre offentlige myndigheder, når det kommer til opkvalificeringen af danskerne.

”Hele it-branchen efterspørger kvalificeret arbejdskraft inden for cloudbaserede løsninger, og behovet bliver kun større. Vi har også et stort fokus på området i Atea og bakker op om enhver mulighed for at styrke indsatsen inden for opkvalificering af dygtige kandidater. I sidste ende kan det blive en gevinst for både de jobsøgende og for os, der mangler arbejdskraften,” siger Kathrine Forsberg.

100 jobsøgende var oprindelig identificeret af Københavns kommune og inviteret med i pilotprojektet. Nogle har fået job undervejs i processen og 40 gennemførte kurset i ”Azure Fundamentals”. I dag mødes 20 af de jobsøgende, der har gennemgået hele forløbet og bestået certificeringen til speed date med 9 af Microsofts danske partnervirksomheder.

Opkvalificeringen er et led i Microsofts strategiske initiativ Digital Leap Denmark. Initiativet omfatter etablering af en bæredygtig datacenterregion bestående af tre lokationer på Sjælland forsynet af 100 procent vedvarende energi samt et løfte om at bidrage til en bred digital opkvalificering i Danmark. Opkvalificeringsindsatsen dækker tre samfundsgrupper: Børn og unge, IT-specialister og jobsøgende.

Kontaktinformation
Morten Skøtt, Pressechef i Microsoft Danmark
+45 2922 9760
[email protected]

Måske også noget for dig