Ny data viser: Velfungerende hybridarbejde bliver årtiets udfordring – her er ingen one-size-fits-all

hybrid work

Andelen af medarbejdere, der ’føler sig inkluderet’, er på trods af covid-19-nedlukningen højere end nogensinde – men flere paradokser indikerer, at en optimalt fungerende hybrid arbejdsplads vil kræve en meget høj grad af fleksibilitet. Det viser en ny rapport baseret på svar fra Microsoft-medarbejdere i mere end 100 forskellige lande. Ny teknologi skal understøtte øget fleksibilitet for alle.

Nedlukningen under covid-19 har vist medarbejdere og organisationer verden over, hvad hjemmearbejde kan, og hvor det ikke slår til – og nu skal der findes en gylden middelvej. I et år, hvor 160.000 Microsoft-medarbejdere blev sendt på hjemmekontoret, og 25.000 nye ansatte kom ombord virtuelt, er holdånden stærkere end nogensinde. Andelen af medarbejdere, der føler sig inkluderet, er således 90% – en rekord opnået under pandemien. Det viser Microsofts seneste Work Trend Index baseret på svar fra Microsoft-medarbejdere i mere end 100 lande verden over.

Undersøgelsen tegner dog også et tydeligt paradoks. Mens følelsen af at være inkluderet er stærkere end nogensinde, tyder meget på, at den optimale hybride arbejdsplads bliver udfordrende at opnå; medarbejderne ønsker mere fysisk samvær med kollegaer, men ønsker også at beholde fleksibiliteten – og præferencerne er forskellige:

  • 58% af dem, der planlægger at arbejde mest fra kontoret, gør det for ’mere fokuseret arbejdstid’ – det samme gælder dem, der planlægger at arbejde mindst fra kontoret
  • For 59% er work-life-balance en årsag til at arbejde hjemmefra, mens det for 12% er en årsag til at tage på kontoret
  • Flere ledere end medarbejdere planlægger at arbejde fra kontoret – 45% mod 39%
  • Medarbejdere regner med at arbejde mere fra kontoret, end ledere rent faktisk forventer af dem

Det hybride paradoks

De nye data viser, at der ikke er en one-size-fits-all-tilgang, når det kommer til fremtidens hybride arbejdsplads. Nana Bule, CEO i Microsoft Danmark & Island, tror på, at medarbejdere skal bruge kontoret, når det giver mening, men anerkender i den forbindelse, at jongleringen af hjemmearbejde versus kontorarbejde bliver årtiets ledelsesmæssige udfordring:

”Den hybride arbejdsplads rummer flere paradokser, vi som organisationer og ledere skal kunne håndtere. Mange ønsker mere fleksibilitet og mulighed for at arbejde hjemme – samtidig med at de giver udtryk for, at de savner samværet med deres kollegaer. Nogle tager på kontoret for at kunne fokusere, mens andre bliver hjemme af præcis samme årsag. Tydelig ledelse og klar forventningsafstemning mellem den enkelte medarbejder og leder bliver helt afgørende for, at vi, som organisation, får skabt de optimale rammer for at lykkes,” udtaler Nana Bule.

Den ny data viser i den sammenhæng, at følelsen af samhørighed med kollegaer er faldet under hjemmearbejdet – fra 86% tilfredshed til 76%. Derudover fremgår det, at siloer forstærkes, når der arbejdes hjemmefra, og netværk bliver mere statiske. Altså er der bestemt slagsider til de ellers positive effekter ved hjemmearbejde.

58 percent
Teknologi som løftestang

Det er på baggrund af ovenstående konklusioner samt den løbende dataindsamling, at Microsoft og LinkedIn i dag kommer med ny teknologi, der har til formål at hjælpe organisationer med at finde en hybridmodel, der tilgodeser flest mulige. Microsoft, der som alle andre organisationer navigerer i de udfordringer og muligheder, der er forbundet med hybridarbejde, ønsker en fremtid uden et fasttømret mødeskema – med valgfrihed og fleksibilitet for alle:

”Under krisen har vi set en digital acceleration og en enorm tilpasningsevne. Nu bliver teknologiens rolle at eliminere problemer og forskelle i mødeoplevelser, uanset om man er fysisk eller digitalt til stede. Den skal hjælpe os med at højne kvaliteten af den digitale oplevelse, men den skal også gøre det lettere at være medarbejder på et helt menneskeligt plan – på tværs af tid og rum,” siger Tanya Helene Christensen, Divisionschef Modern Workplace i Microsoft Danmark.

Microsoft introducerer i dag bl.a.:

  • En ny Outlook RSVP-funktion, der tillader mødedeltagere at tilkendegive, hvorfra de vil deltage i et møde – så ingen er i tvivl om, hvorvidt der vil være fysisk fremmøde eller ej
  • En række innovationer i Microsoft Teams Rooms, der indeholder en ny kategori af intelligente kameraer. Disse kameraer vil blandt andet byde på AI-drevet speaker-sporing, der gør det muligt for kameraer i rummet at registrere den aktuelle taler ved hjælp af lyd, ansigtsbevægelser og fagter – således at de kan vise mødedeltagernes profilnavn samt kontinuerligt følge og zoome ind på den relevante person
  • Cameo – en ny PowerPoint-oplevelse, der integrerer Teams-kameraet ind i selve præsentationen, så den, der præsenterer, selv kan vælge, hvordan og hvor på skærmen han/hun vil optræde
  • Sammen med LinkedIn en ny funktion, der gør det muligt for jobsøgende at filtrere ud fra præferencer i forhold til, hvordan de ønsker at arbejde (hybridt, på kontoret, hjemmefra osv.)

 

 

Læs meget mere om den ny data fra Microsofts Work Trend Index samt de nye værktøjer og funktioner på her: The new era of hybrid work.

For yderligere spørgsmål

Kontakt pressechef i Microsoft Danmark, Morten Skøtt
Tlf. 29 22 97 60
[email protected]

Måske også noget for dig