Microsoft lancerer handlingsplan for markant reduktion af datacentres klimaaftryk

I 2024 vil Microsoft have reduceret vandforbruget med 95 procent i virksomhedens datacentre. Det skal bidrage til at mindske centrenes klimaaftryk markant. Målsætningen underbygges af en ny og grundig analyse af de individuelle forhold på Microsofts datacentre rundt om i verden.

Nedkøling af servere kræver i dag, at datacentre verden over benytter store mængder vand hver dag. Vandforbruget udgør en anselig del af datacentrenes energiforbrug, og derfor har teknologivirksomheder stort fokus på, hvordan vandforbruget kan reduceres, uden at det går ud over nedkølingen af serverne.

Også hos Microsoft er man optaget af at minimere vandforbruget i datacentrene. Derfor har man gennemført en omfattende analyse af de lokale temperaturforhold alle de steder, hvor Microsoft i dag har datacentre. Resultaterne viser, at der kan spares store mængder vand til nedkøling i flere af de regioner, hvor Microsoft har datacentre. Derfor går Microsoft nu efter, at man allerede i 2024 skal have reduceret vandforbruget i datacentrene med 95 procent. Det svarer til 5,7 milliarder liter vand om året.

”Vi etablerer i disse år flere og flere datacentre ude i verden, i Skandinavien og her i Danmark. Den udvidelse af kapaciteten skal ske uden en tilsvarende forøgelse af vores klimaaftryk, og derfor følger der med udvidelsen også enorme investeringer i energieffektivisering og sikring af ny vedvarende energi til datacentrene. De indsatser er afgørende for, at vi kan matche efterspørgslen samtidig med, at vi arbejder os hen mod vores klimamål,” siger Nana Bule, der er administrerende direktør for Microsoft Danmark.

Fuld fart på omlægningen til vedvarende energi

Microsoft forventer at skulle etablere omkring 50-100 nye datacentre hvert år fremover. Det skyldes, at den globale digitalisering og øgede data forbrug forventes at fortsætte sin eksponentielle udvikling, hvilket stiller stadig større krav til datahåndtering og digitale services.

Udviklingen har konsekvenser for teknologivirksomhedernes strømforbrug, og derfor har Microsoft fokus på at sikre indkøb af ny vedvarende energi, der kan understøtte virksomhedens målsætning om at opnå negativ CO2-udledning i 2030.

Over de sidste 12 måneder har Microsoft derfor underskrevet aftaler om levering af ny vedvarende energi i en stribe lande verden over – heriblandt Danmark, Sverige, Spanien, Storbritannien og Irland. Ifølge Bloomberg NEF’s tal gør de nye aftaler Microsoft til verdens største kommercielle indkøber af vedvarende energi.

Microsoft annoncerede sidste december etableringen af en ny datacenterregion i Danmark, som vil være forsynet af 100 procent ny vedvarende energi. Datacenterregionen skal bidrage til, at Microsofts danske kunder kan styrke deres digitalisering og samtidig reducere CO2-aftrykket af deres IT-løsninger.

Fakta fra Microsofts seneste annoncering om virksomhedens grønne fremskridt:

  • Microsoft vil efterlade et positivt vandaftryk i 2030. En ny analyse viser vejen til reduktionerne i vandforbruget, så man i 2024 vil kunne reducere forbruget i MIcrosofts datacentre med 95 procent. Det svarer til 5,7 milliarder liter vand om året.
  • Microsoft fortsætter sin udvikling af alternativer til vandkøling. For at minimere vandforbruget ved datacentre, og for at optimere pladsudnyttelsen ved dataopbevaring, er Microsoft i gang med at udvikle andre former for væskekøling. Flere tests af de nye nedkølingsmetoder har foreløbig demonstreret et løft i IT-performance.
  • Microsoft evaluerer datacenterdesigns for at minimere lokal påvirkning. For at sikre, at fremtidige datacentre bedst muligt matcher de lokale forhold, er Microsoft i gang med at evaluere datacenterdesigns i 12 datacenterregioner. Som en del af arbejdet med evaluering af designet af datacentrene undersøger Microsoft muligheder for løbende materialeoptimering, der minimerer klimabelastningen ved opførelsen af datacentrene.

Læs mere her: Supporting our customers on the path to Net Zero: The Microsoft cloud and decarbonization – The Official Microsoft Blog og her: Advancing a net zero future: Ahead of COP26, new carbon accounting tools available with the Microsoft Cloud for Sustainability, now in public preview

Kontaktinformation
Morten Skøtt, Pressechef, Microsoft Danmark
+45 2922 9760
[email protected]

Måske også noget for dig