Nyt initiativ fra Microsoft skal samle danske tech-virksomheder om at løse centrale samfundsmæssige udfordringer

Microsoft

Microsoft Danmark & Island har netop offentliggjort et nyt initiativ, hvor alle Microsoft-partnere inviteres til at forpligte sig til at gøre størst mulig positiv forskel på fem helt centrale områder. Initiativet udspringer af et ønske om at gøre tech-industrien til drivkraft for nye, innovative løsninger, der skal bidrage til et grønnere, sikrere og mere inkluderende samfund.

I dag offentliggjorde Microsoft Danmark & Island et ny initiativ ved navn ’Partner Pledge’ – et initiativ, der opfordrer alle Microsoft-partnerorganisationer i Danmark og Island til at underskrive et løfte om sammen at tage ansvar på fem centrale områder: Diversitet, bæredygtighed, digitale færdigheder, ansvarlig og etisk AI samt cybersikkerhed.

“Teknologi påvirker vores hverdag, vores samfund og virksomheder på tværs af industrier. Dermed har vi også et stort ansvar for at drive vores virksomheder på et fundament af bæredygtige principper, som imødekommer de samfundsudfordringer, vi står over for både lokalt og globalt,” siger Nana Bule, adm. direktør i Microsoft Danmark & Island og fortsætter:

”I Microsoft er vi så privilegerede at kunne kalde en lang række af de danske IT-virksomheder for vores partnere og de deler samme ambitioner, som os, om at bidrage til at løse de sociale, økonomiske og klimamæssige udfordringer. Jeg glæder mig til at fortsætte det tætte samarbejde med dem på flere niveauer.”

’De fem søjler’

I ’Partner Pledge’-initiativet, der udspringer af Microsofts globale vision om at gøre ethvert menneske og enhver organisation i stand til at opnå mere og hele tiden forbedre sig, indgår fem såkaldte ’søjler’. Hver søjle repræsenterer et område, inden for hvilket den underskrivende virksomhed forpligter sig til at tage ansvar og bidrage til størst mulig positiv samfundsforandring. De fem søjler er:

  • Diversitet – et løfte om at bestræbe sig på at bygge en mere mangfoldig og inkluderende arbejdsstyrke ved bl.a. at benytte sig af inkluderende rekruttering, italesætte køns- og raceulighed på arbejdspladsen og arbejde mod en stærk repræsentation i alle virksomhedslag.
  • Bæredygtighed – et løfte om at støtte Danmarks mål om at nedbringe CO2-udledningen med 70% inden 2030 ved bl.a. at fremme innovative løsninger, integrere bæredygtighed i strategiske partnerskaber og øge transparensen ift. egen CO2-udledning.
  • Digitale færdigheder – et løfte om at bygge en arbejdsstyrke med stærkere digitale færdigheder ved bl.a. at udnytte enhver mulighed for at opkvalificere medarbejdere samt at udbyde lære- og praktikpladser til studerende og jobsøgende.
  • Ansvarlig og etisk AI – et løfte om at bygge kunstig intelligens, der sætter mennesket i første række, forbedrer samfundet og er i overensstemmelse med AI-designprincipper såsom retfærdighed, ansvarlighed, forklarlighed og etik.
  • Cybersikkerhed – et løfte om at hjælpe med at bekæmpe den voksende sikkerhedstrussel fra cyberkriminalitet og -spionage ved at samarbejde om bl.a. at opkvalificere medarbejdere og adoptere de nyeste løsninger og tilgange i både den private og offentlige sektor.

Opbakning fra dansk erhvervsliv

Microsofts ’Partner Pledge’-initativ er endnu i sin spæde start, men allerede nu mødes initiativet med positiv feedback fra partnerne. Det er håbet, at løftet kan være med til at øge ansvarsfølelsen i en hastigt voksende og vigtig industri. I Dansk Erhverv mener man, at initiativet kommer på det helt rigtige tidspunkt:

”Vi hilser initiativet velkomment. I Dansk Erhvervs digitale politik “Digital handlekraft” er ansvarlighed en af de tre søjler, som alle virksomheder skal forholde sig til. Det gælder selvfølgelig også techbranchen selv, og derfor er det særdeles positivt, at Microsoft og de danske partnere her styrker samarbejdet om alt fra klima til diversitet, som også er dagsordener Dansk Erhverv er stærkt optaget af,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Ved at bygge ovenpå det eksisterende samarbejde med Microsofts knap 4000 danske partnere, håber Microsoft at kunne sætte konkret handling bag ordene.

En af de Microsoft-partnere, der allerede har tilsluttet sig initiativet er Atea:

”Som branche mener jeg helt afgjort, at vi skal tage et ansvar for at løfte disse agendaer og derfor skal man kunne stille krav til sine strategiske samarbejdspartnere om at arbejde mod nogle fælles mål, som bygger på bæredygtige og etiske principper. Derfor hilser vi initiativet velkommen,” siger Kathrine Forsberg, adm. direktør i Atea.

Selvom løftet ikke er juridisk bindende, mener en anden Microsoft-partner, Delegate, at det er initiativer som disse, der er med til at sikre en positiv samfundsudvikling:

”Jeg mener, at partner pledge er rigtig vigtigt for at skubbe på udviklingen. Det er fem agendaer, som ligger os meget på sinde og som vi allerede arbejder med, men det at gå sammen med Microsoft og andre partnere, synes vi er et vigtigt signal i markedet og derfor støtter vi naturligvis op om det,” siger Peter Østergaard, direktør i Delegate.

Om ”Partner Pledge”-initiativet

Ved at underskrive Microsoft Danmarks ’Partner Pledge’ tilkendegiver man, at man som medlem af den danske tech-industri forpligter sig til at fremme grøn, inkluderende og ansvarlig digital transformation til fordel for alle borgere i Danmark, Island – og forhåbentlig endnu flere.

Som led i ’Partner Pledge’-initiativet afholder Microsoft Danmark to årlige ’Partner Pledge Summits’, hvor alle underskrivende organisationer mødes for at udveksle erfaringer, gøre status, antænde nye idéer og forstærke samarbejdet. Deltagerne forpligter sig også til at identificere et eller flere fyrtårsprojekter, som kan vise vejen og inspirere andre organisationer.

Læs mere om ’Partner Pledge’ her.

For yderligere spørgsmål, kontakt pressechef i Microsoft Danmark, Morten Skøtt, tlf. 29 22 97 60, [email protected]

 

 

Måske også noget for dig