Samarbejde med civilsamfundsorganisationer

Samarbejde om undervisning til børn og unge

I Microsoft samarbejder vi med en række organisationer for at løse sociale udfordringer både nationalt og internationalt. I Danmark samarbejder vi eksempelvis med Coding Pirates, som er en frivillig forening, hvor børn og unge kan mødes og udfolde deres teknologiske kreativitet. Med en ugentlig session på vores kontor i Lyngby får børnene i Coding Pirates mulighed for at afprøve nye teknologiske værktøjer og programmer vha. frivillige undervisere.

Microsoft støtter også undervisning i folkeskolen, hvor elever får mulighed for at bruge teknologien innovativt og derigennem skabe nye kreative løsninger. Derfor støtter vi arbejdet med Coding Class, som skal få flere børn og unge engageret i IT- og teknologi, samtidig med at de forbedrer deres forståelse for nye teknologier.

Samarbejde om opkvalificering af kvinder med migrant- eller flygtningebaggrund i Danmark

Microsoft Danmark har et partnerskab med den non-profit organisation ReDI-skolen i København. ReDI er en teknologisk skole, der tilbyder opkvalificering for kvinder med migrant- eller flygtningebaggrund i Danmark. Medarbejderne i Microsoft Danmark agerer som karrierecoaches og mentorer, hvilket betyder, at de støtter disse kvinder i at finde vej ind i teknologiens verden og deler indsigter fra din egen erfaring. Dette projekt er et vigtigt skridt mod at fremme integration og ligestilling i tech-industrien.

Frivillige projekter

Vi forsøger også at bringe vores medarbejderes kompetencer i spil for at bidrage til at løse sociale udfordringer i samarbejde med civilsamfundsorganisationer. Det omfatter bl.a. mentorordninger for unge i Mind Your Own Business, som skal sparre omkring iværksætteri med unge drenge i alderen 13-19 år fra udsatte boligområder. Drengene får styrket deres faglige og sociale kompentencer, som forhåbentligt skal bringe dem tættere på uddennelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Andre projekter omhandler tekniske kompetencer fra nogle af Microsofts medarbejder, som hjælper med at finde innovative løsninger på globale problemer. Det omfatter eksempelvis et samarbejde med WWF om at finde tekniske løsninger til at identificere træsorter og dataindsamling med Røde Kors for at være i stand til at forudse katastrofer i tide. Læs mere om samarbejdet her.

Hvert år tilbyder Microsoft tre frivillige dage til deres ansatte, som de kan bruge i løbet af året. Årligt tager 25 medarbejdere til Tanzania for blandt andet at styrke lokalsamfundets evne til at imødekomme det skiftende klima gennem teknologi og uddannelse.

Disse og andre projekter drives af Microsofts medarbejdere på frivillig basis.

 

Softwaredonationer

Microsoft støtter velgørende organisationer med softwaredonationer, som hjælper organisationerne med at udnytte deres fulde potentiale. Vi har allerede doneret software til over 250 små og store danske foreninger og vil gerne hjælpe endnu flere.

Velgørende organisationer arbejder ofte med begrænsede økonomiske ressourcer. Microsoft ønsker derfor at sikre dem adgang til teknologi, som gør dem i stand til at løse sine opgaver og gøre størst mulig gavn.

Det gør vi blandt andet ved at donere software til velgørende organisationer gennem vores softwaredonationsprogram. Du kan læse mere om vores produktivitetsløsninger til nonprofitorganisationer på denne side. Her kan du læse mere om, hvordan Microsoft kan hjælpe organisationen med softwareløsninger, forbedre organisationens cybersikkerhed og databeskyttelse eller andre teknologiske værktøjer.

Hvem kan søge?

For at komme i betragtning til at modtage en softwaredonation skal organisationen efterleve en række kriterier og krav, som bl.a. omfatter kravet om et velgørende formål og være non-profit. Du kan læse mere om kriterierne her. På samme side kan du påbegynde ansøgningsprocessen for en softwaredonation.

 

 

Kontakt os

Microsofts kundeservice
Support

Telefon 8233 3100 (man-fre 9:00-18:00)

Du kan også bestille en opringning eller chatte direkte med en supportmedarbejder. Se mere her


Microsoft i Danmark
Kanalvej 7

2800 Kongens Lyngby
Telefon 4489 0100 (man-tors 7:30-17:00, fre 7:30-16:30)


Tidens Tech – Microsoft Danmarks Podcast

Mette Kaagaard on Tidens Tech Microsoft Danmark Podcast

Microsofts danske datacenterregion

Microsofts danske datacenterregion

Microsoft Danmark Events

Microsoft Danmark Events