Ποιοι είμαστε

Microsoft Corporation

Η Microsoft Corporation (Nasdaq “MSFT”) ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων λογισμικού στον κόσμο. Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Redmond της Washington (USA), ενώ η εταιρία έχει θυγατρικές σε περισσότερες από 120 χώρες, απασχολώντας συνολικά περισσότερους από 90.000 υπαλλήλους παγκοσμίως εκ των οποίων περισσότεροι από 16.000 εργάζονται στην Ευρώπη.

Αποστολή της Microsoft είναι να βοηθήσει κάθε άνθρωπο, επιχείρηση και οργανισμό, να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες του, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η Microsoft® επενδύει κάθε χρόνο πάνω από $9 δις σε έρευνα και ανάπτυξη, και τα προϊόντα της σχεδιάζονται πάντα με γνώμονα τη διεύρυνση των ατομικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων όλων μας.

Η Microsoft στην Ελλάδα

Η Microsoft Ελλάς δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1992, παρέχοντας προϊόντα και οι υπηρεσίες που αξιοποιούνται  σε όλες σχεδόν τις επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και προσωπικές δραστηριότητες των Ελλήνων, ενώ χιλιάδες επιχειρήσεις, οργανισμοί και δημόσιοι φορείς βασίζονται στην τεχνολογία της και τις λύσεις που προσφέρει.
Απασχολεί σήμερα 220 εργαζόμενους στο τοπικό γραφείο ενώ μεγάλος αριθμός Ελλήνων απασχολείται στα γραφεία της Microsoft σε όλο τον κόσμο.

Όραμα της Microsoft Ελλάς είναι να καταστήσει την τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους τους Έλληνες και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Δίκτυο Συνεργατών Microsoft

Η Microsoft Ελλάς διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο Συνεργατών και μεταπωλητών σε όλη την χώρα. Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Συνεργασίας της Microsoft (Microsoft Partner Program) συμμετέχουν 3.000 ελληνικές εταιρίες πληροφορικής. Πληροφορίες: https://partner.microsoft.com/

Πληροφορίες: www.microsoft.com/hellas