Tutkimus työntekijät toivovat yhteisöllisiä työvälineitä

 |   Microsoft News Center

Lähes puolet (47 %) suomalaisista työntekijöistä sanoo, että yhteisölliset työvälineet lisäävät tuottavuutta. Samaan aikaan 24 % kokee, että heidän työnantajansa aliarvioivat yhteisöllisten työvälineiden arvon. Osa yrityksistä saattaa jopa rajoittaa niiden käyttöä. Tieto käy ilmi Microsoftin hiljattain julkistamassa tutkimuksessa.

Microsoftin Ipsos-tutkimusyhtiöllä teettämässä selvityksessä haastateltiin 4 787 työntekijää eri puolella Eurooppaa, joista 301 Suomessa. Tulokset osoittivat myös, että 26 % suomalaisista (Euroopassa yli 37 %) kokee, että heidän työpaikoillaan ei ole tarpeeksi yhdessä työskentelyä. Suomalaisista työntekijöistä 69 % (Euroopassa 66 %) käyttää yhteisöllisiä palveluita viestiäkseen työtovereidensa kanssa. 18 % työntekijöistä niin Suomessa kuin koko Euroopassa olisi halukkaita käyttämään jopa omaa rahaansa yhteisöllisiin työvälineisiin parantaakseen yrityksen tehokkuutta.

Moni työntekijä kokee kuitenkin, että heidän työnantajansa ovat haluttomia ottamaan käyttöön yritysten yhteisöllisiä palveluita. Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 26 % uskoo, että he voisivat tehdä työnsä paremmin, jos heidän johtonsa vahvemmin tukisi yhteisöllisten työvälineiden käyttöä. Suurimmiksi esteiksi käyttöönotolle koettiin tietoturva (71 %) sekä pelko tuottavuuden heikkenemisestä (51 %).

Suomessa työnantajat kannustavat käyttämään yhteisöllisiä työvälineitä vähemmän kuin maailmalla keskimäärin. Esimerkiksi yrityksen sisäisiin yhteisöllisiin verkkopalveluihin kannustaa vain 8 % suomalaisyrityksistä. Tutkituista 32 maasta vain Itävallassa ja Ranskassa vastaava kannustus oli pienempää.

Porvoon kaupunki uskoo yhteisöllisten työvälineiden mahdollisuuksiin

Porvoon kaupunki on Suomessa edelläkävijänä kehittämässä uutta yhteisöllistä intranet-palvelua. Porvoon kaupungin intranet toteutetaan Microsoft SharePoint 2013 -alustalla. Porvoo on ottanut jo käyttöön myös muita yhteisöllisiä työvälineitä, esimerkiksi Lync-pikaviestinnän ja moderneja videoneuvotteluhuoneita. Kaupunki pilotoi parhaillaan myös Microsoftin Dynamics CRM-ratkaisua keskitetyssä asiakaspalvelussa.

”Kaupungit ovat suuria ja hajallaan sijaitsevia monialakonserneja, jotka tuottavat asukkailleen hyvinvointipalveluita esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetuksen, päivähoidon, kulttuuriin, infrastruktuurin ja kaupunkisuunnittelun aloilla. Porvoon kaupungillakin on yli 3500 työntekijää, jotka työskentelevät yli sadassa toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Tiedon liikkumisen, johtamisen ja yhteishengen luomisen haasteet ovat melkoisia tämänkaltaisissa organisaatioissa”, toteaa viestintäpäällikkö Aino-Marja Kontio Porvoon kaupungilta.

”Kunnat ja kuntien palvelutuotanto ovat parhaillaan suurten muutosten keskellä, eikä muutos voi onnistua ilman tiivistä vuorovaikutusta ja motivoitunutta henkilöstöä. Uusi yhteisöllinen intra antaa meille uudenlaisen työkalun työyhteisöviestintään, yhdessä työskentelemiseen, tiedon jakamiseen sekä työtä koskevaan keskusteluun ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Odotamme, että uusi intra tehostaa työskentelyä ja lisää henkilöstömme työviihtyvyyttä”, Kontio jatkaa.

”Kaupunkeja ei aina ole pidetty edelläkävijöinä uusimpien innovaatioiden hyödyntämisessä. Porvoon kaupungin sosiaalisen intranetin hanke näyttääkin ennakkoluulottomalla asenteellaan mallia julkisen hallinnon lisäksi myös yritysmaailmalle”, sanoo Porvoon kaupungille ratkaisun toteuttavan Sinisen Meteoriitin myyntijohtaja Jari Pullinen.

Yhteisölliset työvälineet ovat tiimityön uusi kulmakivi

Oikein käytettynä yhteisölliset työvälineet voivat tuoda yritykselle lisäarvoa parantamalla työntekijöiden yhteydenpitoa, tiedonjakamista ja ryhmätyöskentelyä yli tiimirajojen ja sijainnista riippumatta. Samat edut pätevät myös organisaation ulkopuolisiin yhteyksiin, esimerkiksi asiakkaihin, kumppaneihin ja muihin sidosryhmiin.

”Vastaavasti kuin sähköposti nopeutti liiketoimintaa 90-luvulla, yritysten yhteisölliset palvelut tulevat olemaan ketteryyden ja muutoksen veturi seuraavien vuosikymmenien aikana”, Microsoftin tuottavuusratkaisuista vastaava liiketoimintajohtaja Jukka Veräväinen arvioi. ”Kun katsomme keskinäisten työ- ja viestintätapojemme kehittymistä, uskon, että sähköposti, pikaviestit, ääni, videoneuvottelut, yhteisölliset välineet ja muut nykyiset keinot tulevat yhdistymään eri sovelluksissa. Tämä tulee nopeuttamaan yhteistyöskentelyä ja muuttamaan työtapojamme toden teolla.”

Microsoft näkee yritysten yhteisölliset palvelut rakenteena, joka yhdistää kaikki yrityksessä käytettävät yhteistyövälineet. Toisin sanoen ne eivät ole erillisiä verkkosivuja tai sovelluksia, jotka on lisättävä työntekijöiden päivittäisten työtehtävien päälle. Etuja saavutetaan kun työskennellään yhdessä, jaetaan tietoa ja viestitään Yammerilla sekä Office 365-, Lync- ja Microsoft Dynamics CRM -palveluihin upotetuilla yhteisöllisillä ominaisuuksilla. Hyötyjä ovat lisääntynyt yhteistyö, sitoutuminen ja joustavuus reagoida nopeasti yllättäviin tilanteisiin.

Yammerin nykyisiä asiakkaita ovat muun muassa GlaxoSmithKline, Grundfos, Reckitt Benckiser, SABMiller sekä Woolworths.

Lisätietoja tutkimuksesta

Lisätietoja osoitteessa http://www.microsoft.com/news/presskits/enterprisesocial. Keskustelu yritysten yhteisöllisistä palveluista jatkuu Twitterissä. Worldwide Water Cooler -sivustolla voi vastata kyselyyn, katsoa tuloksia ja jakaa näkemyksiään.

Tutkimus tehtiin tutkimusyhtiö Ipsoksen toimesta 25.3.–24.4.2013. Kyselyssä haastateltiin yhteensä 9 908 tietotyöntekijää (vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä työskenteleviä aikuisia, jotka käyttävät vähintään 75 % työtehtävistään pöytäkonetta, kannettavaa, tablettia tai älypuhelinta) 32 maassa. Suomessa vastaajia oli 301.

Lisätiedot

Microsoft Oy: Jukka Veräväinen, liiketoimintajohtaja, tuottavuusratkaisut, p. 050 364 8312, [email protected]

Porvoon kaupunki: Aino-Marja Kontio, p. 040 354 9966, [email protected]

Sininen Meteoriitti Oy: Jari Pullinen, myyntijohtaja, p. 020 790 7784, [email protected]

Microsoft
Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria.

Tags: , , ,