Uuden vuosituhannen oppimista

 |   Microsoft News Center

 

New Pedagogies for Deep Learning

New Pedagogies for Deep Learning

November 05, 2014Downloads:
Web

 

Microsoft järjesti yhteistyössä kansainvälisen New Pedagogies for Deep Learning -verkoston kanssa 5.11.2014 Helsingin Messukeskuksessa seminaarin. Paikalla oli noin 250 opetusalan ammattilaista.

”Mukana hankkeessa on koulutuksen koko ekosysteemi päättäjistä opettajiin, oppilaista ja vanhemmista alan yrityksiin”, kertoo johtaja Kati Tiainen, Microsoftin digitaalisen oppimisen strategian EMEA-tiimistä.

Pitkäaikainen ja laaja-alainen hanke käynnistyi toukokuussa 2014. Sen tavoitteena on luoda jokaiselle oppijalle edellytykset saavuttaa tulevaisuuden taidot jo tänään. Hanke on jalkautunut seitsemän kunnan – Espoon, Helsingin, Oulun, Salon, Tampereen, Turun ja Vantaan – peruskouluihin ja lukioihin. Osa kunnista, kuten Espoo, osallistaa myös varhaiskasvatusta hankkeeseen. Elo-syyskuun aikana kutsuun vastasi sata koulua.

”Näemme tämän verkostoitumisohjelman hyvänä kehittämismahdollisuutena”, toteaa projektin visiotyöhön osallistuva aluerehtori Lucina Väärälä Oulun kaupungista.

”Oulussa on ruutukaavaa ja haja-asutusta. Teknologia pilvipalveluineen on suureksi avuksi”, Väärälä jatkaa.

Edelläkävijyyden säilyttäminen
Suomalainen koulujärjestelmä on pitkään ollut edelläkävijä kansainvälisissä vertailuissa. Aseman kehittämiseksi on käynnistettävä uutta kehitystä, joka huomioi syvällisesti ajan merkit; paitsi teknologian, kuten laitteiden ja ohjelmistojen tuomat mahdollisuudet. Digitalisoitumisen lisäksi myös tiedon parempi saatavuus kaikille oppijoille tuo runsaasti muutosmahdollisuuksia.

Taitojen opetus ja arviointi
Tulevaisuuden opetussuunnitelmissa painotetaan taitoja, joiden avulla yhteistyö ja viestintä sujuu, tai joiden avulla voidaan aktiivisesti yhdistää jo olemassa olevaa osaamista uuteen ja alati lisääntyvään tietoon, yhdessä muiden oppijoiden kanssa”, valaisee Tiainen.

Haasteena tulee olemaan painotusten muuttuminen opetussuunnitelmissa ja lopulta opitun arviointi.

”Ohjelma antaa kouluille välineitä taitojen kehittämiseen ja seurantaan”, Tiainen täsmentää.

Kansainvälistä vaikutusta
Kati Tiainen työskentelee Microsoftin kansainvälisessä oppimisen digitaalisen strategian yksikössä. Hänet on kutsuttu myös 6.-7. marraskuuta järjestettyyn Pohjoismaiseen pääministeritapaamiseen moderoimaan keskustelua koskien tulevaisuuden opettajakoulutusta.

Lisätietoja:
Kati Tiainen, johtaja, globaali digitaalisen oppimisen strategian tiimi, Microsoft; Europe, Middle-East and Africa, p. +358 50 529 11 60

New Pedagogies for Deep Learning -aloite on kehittänyt viitekehyksen ja työkaluja uuden ajan syväoppimiseen. Lisää aiheesta: http://www.newpedagogies.org/.

Pohjoismainen pääministeritapaamisen ohjelma löytyy sivuilta http://nff2014.government.fi/programme.

Itse keskustelu on suljettu, mutta pääministerit ja asiantuntijat kommentoivat keskustelua 7.11. klo 12.45–14.00. Akkreditoituneella medialla on myös mahdollisuus kysymyksiin. Suora webcast.  Lisätietoja lehdistölle: http://nff2014.government.fi/press.

Tags: , , ,