Koodaus on luovuuden polttoaine

Tyttöjä ja naisia tulee innostaa koodaamisen pariin. Koodaaminen ja ohjelmallinen ajattelu eivät ole tähtitiedettä, vaan perustuvat loogiselle ajattelulle ja prosessien rakentamiselle. Koodaaminen on vain kieli, jolla tätä loogista ajattelua voi ilmaista.

Minecraft Hour Of Code

Luovuus on piirre, joka usein yhdistetään taiteilijoihin tai luovien alojen ammattilaisiin. Tänä päivänä luovuus ei kuitenkaan rajoitu vain perinteisille luoville aloille. Nuorelle sukupolvelle luovia julkkiksia ovat sosiaalisen median videoblogaajat ja tubettajat, kuten mmiisas ja Lakko. Heillä on enemmän vaikutusvaltaa ja tavoittavuutta kuin useimmilla perinteisillä elokuva-, musiikki- ja TV-tähdillä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin asettama Suomen mediamarkkinoita arvioinut työryhmä ehdottikin tuoreessa raportissaan 7.12., että Yle Areena voisi toimisia YouTuben lailla jakelualustana videoblogaajille.

Tubettajien tavoin yhä useampi diginatiivi hyödyntää teknologisia taitoja luovasti itsensä ilmaisuun. Kaikki nuoret, uravalinnoistaan riippumatta, hyötyvät ymmärtäessään, miten teknologia toimii ja miten sitä luodaan, sovelletaan ja käytetään.

Koodaaminen kehittää lasten ongelmanratkaisutaitoja ja ohjelmallista ajattelua. Se tuo nuorille lisäksi paljon enemmän kuin keinoja luoda ja ajatella digitaalisesti. Nykyisessä työelämässä useimmissa tehtävissä vaaditaan digitaalisia taitoja. Euroopassa ICT-ala kasvaa voimakkaasti noin 120 000 uudella työpaikalla vuosittain. Lisäämällä teknologiataitojen opetusta kouluissa ja niiden ulkopuolella, tuemme digitalisoituvaan työelämään astuvia nuoria – samalla turvaten kansallisen kilpailukykymme.

Viihdemaailman perinteisesti välittämä vääristävä kuva koodareista teininörtteinä viestii erityisesti tytöille, että koodaaminen olisi vain ”poikien juttu” matematiikan ja luonnontieteiden tavoin. Vaikka 8–15-vuotiaat tytöt maailmanlaajuisesti pitävät matematiikkaa ja luonnontieteitä suosikkiaineinaan, OECD-maissa tietoteknisen tutkinnon suorittavista vain alle 20 % on naisia. OECD:n selvityksessä selvisi myös, että tytöiltä puuttuu itseluottamusta hakiessaan töitä tiede- ja teknologia-aloilla. On tärkeää saada erilaista sekä uudenlaista osaamista teknologia-alalle ja siksi on aktiivisesti kannustettava naisia digitaalisille työmarkkinoille. Tämä voisi luoda jopa 9 miljardin piristysruiskeen EU:n bruttokansantuotteeseen.

Microsoft tukee useita hankkeita, joiden tavoitteena on saada lapsia ja nuoria koodaamaan. Haluamme avata nuorille eri elämänaloilta mahdollisuuksia oppia teknologian käyttöä ja herättää kiinnostusta luonnontieteellisiä aineita kohtaan. Tällä viikolla toteutamme Suomessa ja maailmanlaajuisesti Hour of Code -kampanjan yhteistyössä Code.org-järjestön kanssa. Hanke kannustaa nuoria tutustumaan esimerkiksi koodaukseen Minecraft-tutoriaalin avulla.

Opettamalla koodaamista ja ohjelmallista ajattelua autamme seuraavaa sukupolvea ilmaisemaan itseään ja ymmärtämään teknologian tuomat mahdollisuudet tulevaisuudessa.

Marianna Halonen
Ohjelmapäällikkö
Microsoft
[email protected]
p. 050 358 2267050 358 2267

Oletko valmis koodaamaan? Haluatko auttaa muita oppimaan koodausta? Näistä voit aloittaa:

Tags: , ,