Povauksia vuodelle 2016 pk-yrityksissä: läsnätyötä ja digitalisaatiota

 |   Jaakko Koivisto

Uuden vuoden pian koittaessa on oiva hetki suunnata katse kohti tulevaa. Millaisia teknologiaan liittyviä muutosnäkymiä on näköpiirissä ja mitä ne tarkoittavat keskisuurille ja pienille yrityksille? Haluan poimia pari lähitulevaisuuden trendiä, jotka pohjautuvat Microsoftin teknologia- ja tutkimusorganisaation näkemyksiin sekä teettämiimme selvityksiin.

Lokakuussa 2015 teetimme Forrester Consulting -tutkimusyhtiöllä selvityksen, jossa arvioitiin eurooppalaisten yritysten digistrategioita ja -painopisteitä. Yksi tutkimuksen keskeinen havainto oli, että digitaalisen liiketoiminnan muutosstrategian rakentaminen on joukkuelaji. Digitalisoituvat yritykset tarvitsevat asiakkaiden kanssa läheisesti työskenteleviä tiimejä, joilla on toimivaltaa toteuttaa todellisia muutoksia. Selvityksen tulokset ovat valaisevia. Lähes yksimielisiä oltiin siitä, että digitaalinen uudistus ei ole yksittäinen tapahtuma tai kertaluonteinen taktiikka. Sen sijaan nähtiin, että muutos ketterämmäksi ja asiakaskeskeisemmäksi vaatii pitkäaikaista sitoutumista.

Vuonna 2016 tulemme näkemään myös yhä enemmän virtuaalityöntekijöitä eli ihmisiä, jotka tekevät töitä muualla kuin perinteisillä työpaikoilla. ja ensi vuonna etätyön – tai läsnätyön – yleistyminen vahvistuu entisestään nuoremmissa työelämään astuvissa sukupolvissa. Me Microsoftilla ennustamme, että 2016 on itse asiassa vuosi, jolloin suurempi osa ihmisten ensimmäisistä työpaikoista on virtuaalisia pikemmin kuin rajoittunut fyysiseen tilaan. Tämä herättää meidät pohtimaan, kuinka teemme työtä ja miten suunnittelemme työ- ja toimintaympäristömme.

Erityisesti eurooppalaiset Y-sukupolven edustajat toivovat yhteistyökeskeistä työkulttuuria, ja siksi he arvostavat yhteistyötä helpottavia työkaluja, kuten Office 365. Pk-yritykselle on tärkeää investoida moderneihin työvälineisiin, joilla voi tehdä tiimityötä paikasta riippumatta.

Markku PulkkinenMarkku Pulkkinen
johtaja, pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoimintaratkaisut ja kumppanit
Microsoft Oy
puh. 040 511 6239
markku.pulkkinen@microsoft.com

Tags: , ,