Smart is the New Green

 |   Janne Saarinen

160218_MS_Win15_UR_3303_low

Pariisin joulukuinen ilmastokokous ja sen pohjalta solmittu uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus ovat saaneet vilkasta keskustelua liikkeelle eri maiden vastuusta ilmastomuutoksen torjumisessa. Yrityksiltä ja organisaatioilta, niin pieniltä kuin suurilta, odotetaan entistä vastuullisempaa ja kestävämpää liiketoimintaa ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä liiketoiminnassaan.

Uskon vahvasti siihen, että kestävämmän liiketoiminnan harjoittaminen päästöjä vähentämällä ja energiakustannusten alentamisella on olennainen osa modernia liiketoimintaa. Tuloslaskelman viimeiseen riviin kohdistuvien positiivisen vaikutuksien lisäksi yrityksen brändiarvo ja sijoittajien mielenkiinto kasvavat. Nykyään kuulen usein sanottavan, että ”Smart is the new Green” ja olen samaa mieltä. Viime vuosien aikana olen monen asiakkaan kanssa keskustellut digitalisaation, teollisen internetin ja uudenlaisten työtapojen mahdollisuuksista ja nämä älykkäät ratkaisut johtavat kestävämpään ja niin kutsuttuun vihreämpään liiketoimintaan.

Myös Microsoft on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjumiseen, ja tavoitteemme on jatkuvasti vähentää omien toimintojemme ympäristövaikutuksia. Olemme sitoutuneet luomaan teknologiaratkaisuja ja -palveluita, jotka auttavat ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita ympäri maailmaa toimimaan energiatehokkaammin, kestävämmin ja samalla tuottavammin.

  1. Microsoft on sitoutunut hiilineutraaliksi yritykseksi vuoden 2012 heinäkuusta lähtien, ja tämän saavuttamiseksi olemme asettaneet sisäisen hinnan hiilidioksidille. Luomamme takaisinmaksumallin kautta keräämme hiilimaksuja sisäiseen rahastoon, jonka varoja investoidaan erilaisiin uusiutuvaan energiaan liittyviin projekteihin. Olemme tämän hiilirahaston avulla hankkineet jo yli 10 miljardia kWh vihreää energiaa ja vähentäneet omia päästöjämme 7,5 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin verran. Tämän lisäksi olemme vuositasolla säästäneet energiakustannuksissa n. 10 miljoonaa USD, ja Microsoftin hiilihyvitysprojekteilla on tavalla tai toisella ollut vaikutusta yli 6 miljoonaan ihmiseen ympäri maailmaa. Viime lokakuussa Microsoft julkisti, että tämän sisäisen hiilimaksun onnistuneesta asettamisesta olimme saaneet UNFCCC:ltä (U.N. Framework Convention on Climate Change) Momentum for Change-palkinnon.
  2. Hiilineutraaliustavoite toteutuu Microsoftilla myös siten, että olemme sitoutuneet operoimaan datakeskuksemme vuodesta 2014 lähtien vihreällä energialla. Datakeskukset toimivat 100% uusituvalla energialla siten, että tarvittava sähkönkulutus kompensoidaan hankkimalla uusituvista energialähteistä tuotettuja hyvityksiä. Olemme lisäksi investoineet tuuliturbiineihin ja aurinkopaneeleihin, joita on sijoitettu datakeskusten yhteyteen. Lokakuussa USA:n EPA (Environmental Protection Agency) antoi Microsoftille tunnustusta Green Power Partner of the Year-palkinnolla.
  3. Pariisin ilmastokokouksen alla Microsoft sinetöi sitoumuksensa uusiutuvaan energiaan julkistamalla liittymisensä RE100 yhteisöön. Tämän globaalin RE100 yhteisön, joka koostuu vaikutusvaltaisista yrityksistä ympäri maailmaa, jäsenet sitoutuvat uusiutuviin energianlähteisiin ja kaikkien yhteinen tavoite on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja kysyntää maailmanlaajuisesti.

Mielestämme informaatioteknologialla on avainrooli kestävän kehityksen edistämisessä ja meidän tavoite on edelleen jatkaa oman hiilijalanjäljen pienentämistä ja jatkossakin toimia edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä. Osallistumme maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan Earth Houriin maaliskuun 19. päivä, osallistuttehan tekin?

Stella Diesen
Sustainability Lead, Microsoft Oy

Stella_Diesen17

Lisätietoa:

Tags: ,