Markkinointia ja konsultointia johdetaan tietoa jakamalla – Salomaa Groupissa tietoa demokratisoidaan Microsoftin avulla

 |   Jaakko Koivisto

Markkinointi- ja konsultointimaailma uudistuu vauhdilla digitalisoitumisen, kohderyhmien ja kanavien pirstaloitumisen sekä viestinnän reaaliaikaistumisen myötä. Samalla myös johtamiselta vaaditaan uutta nopeutta ja notkeutta. Reaaliaikainen tiedonsaanti auttaa johtoa tiedon jakamisessa, helpottaa ja tehostaa tiimien toimintaa – ja tukee asiakkaiden onnistumista.

160225_Salomaa-blog-2

Tilanne on tuttu monelle organisaatiolle: Tieto liikkuu liian hitaasti johtotasolta eri yksiköiden ja tekijöiden arkisen tekemisen tueksi. Tieto on hajallaan ja sen hankala saatavuus syö tehokkuutta. Markkinointiin ja konsultointiin erikoistuneessa Salomaa Groupissa oli käytössä useita eri taloushallinnon järjestelmiä, joihin vain tietyillä henkilöillä oli pääsy. Tiedon liikkuminen sitä tarvitseville vaati useamman ihmisen työpanoksen.

Ratkaisu ongelmaan löytyi tutuista teknologioista. Microsoft Analysis Service- sekä PowerView -tuotteiden avulla yhtiöryhmä on ottamassa käyttöön Microsoftin palveluiden täyden potentiaalin. SharePointin ja sen päälle rakennettujen työkalujen avulla tehty uudistus tehostaa johtamista laajentamalla tiedon jakamista ilman tulppia. Uudistus karsii raportoinnin toistuvia manuaalivaiheita, yhtenäistää raportointityökaluja ja tehostaa ohjelmistolisenssien hyödyntämistä.

Yhtenäistetyn järjestelmän ja SQL Server -pohjaisen keskitetyn tietovaraston avulla raportointi hoituu automatisoidusti ilman aikaa vievää manuaalista näpyttelyä. Tieto on näin entistä nopeammin hyödynnettävissä ja jalostettavissa moneen tarpeeseen.

Yhtiöryhmän osaajat voivat jatkossa käyttöoikeuksiensa rajoissa etsiä ja hyödyntää tarvitsemaansa tietoa tutuin Microsoft-työkaluin, ilman ylimääräisiä välikäsiä. Tällä itsepalvelun periaatteella ja tiedon demokratisoimisella säästyy useamman ihmisen aikaa. Säästetty aika voidaan kohdistaa omaan ydintekemiseen eli asiakkaiden brändin arvon kasvattamiseen, myynnin vauhdittamiseen ja viestintätavoitteiden tukemiseen.

Asiasta kertoi myös Kauppalehti 17.12.2015.

Hyödynnetyt Microsoft-teknologiat: SQL Server EE, SSAS (tabular mode), SSRS, Power View for SharePoint, Excel for SharePoint, MDS, SharePoint 2013

Tags: , ,