Tutkimus: pk-yritykset panostavat asiakassuhteisiin ja sisäiseen yhteistyöhön pärjätäkseen kovenevassa kilpailussa

 |   Jukka Mäntyjärvi

Microsoftin tutkimuksen[1] mukaan 74 % suomalaisista pk-yrityksistä aikoo investoida asiakassuhteisiin ja niitä tukeviin innovaatioihin. Pk-yrityksillä on nyt mahdollisuus vahvistaa asiakaskokemusta Microsoftin Business Flow -ratkaisulla, joka saa kaikki yrityksen toiminnot toimimaan yhteen aivan uudella tasolla. Microsoft haluaa näin olla mukana vahvistamassa suomalaisten pk-yritysten menestystä.

160407_MS_BizFlow_Blog_021

Erilaiset ohjelmistot ja liiketoimintaratkaisut ovat avainasemassa yrityksen toiminnan sujuvuuden kannalta. Parhaimmillaan helppokäyttöiset ja yhteensopivat työkalut tehostavat liiketoimintaa, vähentävät turhaa työtä  ja parantavat asiakaskokemusta.

”Esimerkiksi toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle on tärkeää saada nopea kokonaiskuva yrityksen toiminnasta, sen kassavirrasta, seuraavan kuukauden tilauskannasta ja muista oikeaa päätöksentekoa tukevista tunnusluvuista. Vastaavasti myyntijohdolla tulee olla näkyvyys tulevaan tarjouskantaan. Haluamme olla mukana tukemassa pk-yritysten kehitystä tässä ja auttaa niitä menestymään. Pk-yritysten menestyksellä on merkittävä rooli Suomen taloudellisen tilanteen kääntämisessä nousuun”, toteaa Microsoftin Business Solutions -yksikön johtaja Mika Aromaa.

Ennustettavuus antaa varman pohjan päätöksille ja investoinneille, joiden avulla yritys kehittyy ja kasvaa sekä pysyy mukana jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa, jossa on yhä enemmän mukana myös isoja yrityksiä joko kilpailijan tai potentiaalisen asiakkaan roolissa.

Kolme neljästä panostaa asiakaskokemukseen: Business Flow tarjoaa pk-yrityksillekin helpot menestystyökalut

Suomalaiset pk-yritykset kohtaavat tänään kovenevaa kilpailua sekä isoilta kotimaisilta että kansainvälisiltä saman toimialan yrityksiltä. Suurilla yrityksillä on usein käytössään asiakaskokemuksen hallinnan ja liiketoiminnan ohjauksen tehokkaat työkalut, joihin pk-yrityksillä ei ole ollut mahdollisuutta investoida tai jotka eivät ole soveltuneet pienen yrityksen tarpeisiin. Microsoft tuo nyt suurten yritysten käyttämät ratkaisut myös pk-yrityksille.

Microsoftin tekemän tutkimuksen mukaan 74 % suomalaisista pk-yrityksistä aikoo panostaa asiakassuhteisiin. Lähes kaksi kolmasosaa (59 %) vastaajista sanoo, että teknologialla on merkittävä rooli asiakasviestinnässä. Haastatelluista yritysjohtajista peräti 81 % prosenttia oli tätä mieltä. Tutkimuksen valossa asiakaskokemuksen johtaminen nähdään keskeisenä keinona erottautua kiristyvässä kilpailussa.

”Tällä on selkeä linkki bisnekseen. Tavoitteenamme Microsoftin Business Flow -ratkaisuissa on, että myös pk-yritys pystyy tarjoamaan kansainvälisen tason asiakaskokemusta”, Aromaa kertoo.

Tieto sirpaleina: yli puolet aikoo panostaa sujuvampaan yhteistyöhön

Yritysdatan ja -tiedon sirpaloituminen eri puolille pientäkin organisaatiota on selvä haaste suomalaisille pk-yrityksille. Tietojen parempi saatavuus ja sitä kautta niiden hyödyntäminen parantaisi paitsi tuottavuutta myös asiakaskokemusta. 61 % tutkimukseen vastanneista pk-yrityksistä kertoikin panostavansa työntekijöiden väliseen yhteistyöhön ja 48 % kertoi keskittyvänsä osastojen välisen yhteistyön parantamiseen.

Hyvää asiakaskokemusta ei voi saavuttaa ilman että tiedonkulku ja tehokkaat prosessit ovat kunnossa. Kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan tehostumiseen päästään käytännön ratkaisuilla kuten Yammer, Office 365 Groups ja Dynamics CRM.

Mikä on Microsoftin Business Flow -ratkaisu pk-yrityksille?

Business Flow -ratkaisu tuo pk-yrityksen käyttöön tuttujen Office 365 -ratkaisujen lisäksi kaikki pk-yrityksen tarvitsemat liiketoimintasovellukset: se sisältää muun muassa myynnin johtamisen, tilaus- ja toimitusprosessin ja raportoinnin työkaluja yhtenä kokonaisuutena, jossa eri järjestelmät keskustelevat keskenään: läpinäkyvyys ja ennustettavuus kasvavat. Asiakasyrityksellä voi entuudestaan olla käytössään Office 365-palvelu tai sen voi ottaa käyttöön osana kokonaisratkaisua, mutta se ei ole pakollinen ratkaisun käyttöönottamisen kannalta.

Business Flow -ratkaisun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa: sitä tukevat valmiit koulutuskokonaisuudet ja jo miljoonille käyttäjille tuttu Microsoft-ohjelmien ja pilvipalveluiden toimintalogiikka.

Liiketoiminnan yhteispeli, parempi asiakaskokemus ja kasvun läpinäkyvä johtaminen muodostavat nyt yhden sujuvan työkalukokonaisuuden:

  • Microsoft Office 365 sisältää kaikki tutut yrityksen perustyökalut mukaan lukien Office-ohjelmistot, sähköpostin, kalenterin, videoneuvottelut, Yammerin sekä turvallista pilvitallennustilaa tiedostoille.
  • Microsoft Power BI sisältää yrityksen tarvitseman raportoinnin ja visualisoinnin yhteen näkymään.
  • Microsoft CRM Online on johtava asiakkuudenhallinnan järjestelmä. Järjestelmä kattaa myynnin lisäksi myös asiakaspalvelun sekä markkinoinnin tehokkaan hallinnan.
  • Microsoft Dynamics NAV mahdollistaa täyden kontrollin yrityksen talouden, tilauskannan, varaston, toimituksien sekä laskutuksen hallintaan. Järjestelmällä on yli miljoona käyttäjää globaalisti.

Business Flow -ratkaisun teknologiakumppanina toimii eCraft

eCraftin tavoitteena on ollut luoda pk-yrityksille suunnattu palvelukokonaisuus, josta yritykset saavat kaikki tarvitsemansa liiketoimintajärjestelmät samasta paikasta, valmiiksi täysin yhteensopivina.

”Uskomme auttavamme suomalaisia yrityksiä tarjoamalla heille johtavia järjestelmiä nopeasti käyttöönotettavana palveluna, mikä laskee dramaattisesti käyttöönoton kustannuksia. Uskallan sanoa, että tähän ratkaisuun investoimalla yrittäjä nostaa helposti yrityksensä arvoa”, kertoo eCraftin toimitusjohtaja Ville Hemmilä.

”eCraft on osoittanut innovatiivista näkemystä ja rohkeutta lähtiessään tähän eurooppalaisittainkin ainutlaatuiseen hankkeeseen, johon se on tuonut vahvan ymmärryksensä suomalaisyrittäjän arjen haasteista. Yhteistyö eCraftin kanssa on sujunut todella hyvin ja jo nyt saatu asiakaspalaute on erittäin positiivista”, toteaa Microsoft Business Solutions -yksikön johtaja Mika Aromaa.

Business Flow -ratkaisu on käytössä jo muutamissa asiakasorganisaatioissa, ja käyttöönottoja on meneillään useissa  yrityksissä.

”Nordic Regional Airlinesille oli tärkeää saada käyttöönsä työkalu, jonka avulla saa nopeasti reaaliaikaisen kuvan liiketoiminnan tilasta ja pystyä ennustamaan tulevaa. Käyttöönotto tapahtui todella nopeasti: hieman yli kuukaudessa”, kertoo Nordic Regional Airlinesin talousjohtaja Sari Vähäkuopus.

Lue lisää, miten Nordic Regional Airlines hyötyi Business Flow -ratkaisusta osana koko taloushallinnon suurempaa uudistamista. http://www.ecraft.com/fin/referenssit/2016/3/3/nordic-regional-airlines

Business Flow mahdollistaa myös tietojen paremman saatavuuden ja hyödyntämisen. Fountain Park hyödyntää  Microsoft CRM -järjestelmää, jonka on toimittanut Microsoftin partneri Office Management.

“Yritykset tarvitsevat myös myyntiin ja asiakkuuksien johtamiseen uutta innovatiivista otetta ja rohkeita, avoimia toimintapoja. Yritysten tulee siirtyä kontrollikeskeisyydestä avoimeen sisäiseen viestintään, tiedon jakamiseen ja yhdessä oppimiseen”, toteaa Fountain Park Oy:n varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi.

Microsoftin kumppanit pk-yritysten Business Flow -ratkaisussa:

  • eCraft
  • Elisa
  • Fonecta
  • Isoworks Oy
  • ALSO jälleenmyyntikanavan kautta: Office Management Oy, Triuvare Oy, Craftworks Oy, SystemaStore Oy ja ITsPro Oy

Lue lisää Microsoft Business Flow -ratkaisusta: www.businessflow.fi

Mika Aromaa, Microsoft Business Solutions -yksikön johtaja, p. 050 592 8556, mika.aromaa(at)microsoft.com

Camilla Lindfors, viestintäjohtaja, Microsoft, p. 040 838 6686, camilla.lindfors(at)Microsoft.com

 

[1] Microsoft haastatteli 300 suomalaista pk-yrityksen työntekijää tammikuussa 2016 osana laajaa koko Euroopassa toteutettua tutkimusta. Vastaajista 31 edusti yritysjohtoa.

 

Tags: , , , , , ,