Asioiden internet on Suomen digitalisaation ytimessä – Microsoftin tapahtumassa esiteltiin käytännön kulmia

 |   Jaakko Koivisto

Asioiden internet (Internet of Things, IoT) on yksi Suomen hallituksen digitalisaatio-ohjelman tärkeimmistä osa-alueista ja näin Suomen digitalisaation ytimessä. Aihetta ja sen käytännön toteutuksia käsiteltiin laajasti tänään Microsoftin asioiden internet -tapahtumassa.

”Asioiden internet on yksi lähitulevaisuudessa eniten prosesseja, tuotteita ja asiakaskokemuksia muuttavista megatrendeistä. Toimintamme sen edistämiseksi voi jakaa kolmeen osa-alueeseen. Teemme jatkuvaa kumppani- ja asiakastyötä asioiden internetin ympärillä, josta tämä tilaisuus on hyvä esimerkki. Olemme mukana Suomessa merkittävissä IoT-hankkeissa, kuten Sovelton Thing2Data-konsortiossa. Lisäksi laajojen verkostojemme avulla tuomme yhteen startupeja ja suuria organisaatioita – myös eri toimialoilta. Tätä IoT-ekosysteemien muodostumista tuemme esimerkiksi uudessa yhteisötilassamme Fluxissa ”, kertoo Microsoftin asioiden internet -liiketoiminnasta vastaava johtaja Henriikka Åkerman.

Microsoft on vahvasti mukana kehittämässä asioiden internetiä teknologian, osaamisen ja käytännön toiminnan kautta.

”Asioiden internet on mahdollisuus mutta myös uhka lähes jokaiselle toimialalle. Microsoft kannustaa nopeisiin IoT-kokeiluihin, jotta liikkeelle lähtemisen kynnys olisi asiakkaille mahdollisimman alhainen. Toteutamme itse ja yhdessä kumppaneiden kanssa ketteriä projekteja, joiden tarkoitus on osoittaa asioiden internetin käytännön hyödyt liiketoiminnalle ja asiakkaidemme asiakkaille”, Åkerman jatkaa.

McKinseyn vanhempi osakas Tomas Nauclér käsitteli tapahtuman puheenvuorossaan, kuinka konkreettisesti ottaa asioiden internetin hyödyt käyttöön esimerkiksi toimitusketjujen hallinnassa ja asiakaskokemuksen parantamisessa. IoT tarjoaa paljon mahdollisuuksia erityisesti julkisen sektorin palveluissa, infrastruktuurin alalla, vähittäiskaupassa ja teollisuudessa. Tällä hetkellä kuitenkin suuri osa IoT-datasta jää hyödyntämättä. Resurssien uudelleenjakamisella, oikeiden kumppanien kanssa ja pienin askelin pääsee hyvin liikkeelle IoT-maailmassa.

Tuore suomalainen esimerkki asioiden internetin hyödyntämisestä on energiayhtiö Vapo. Vapon nykyinen liiketoiminta keskittyy turpeen ja puupolttoaineen toimittamiseen energia-asiakkaille sekä lämmön ja sähkön tuotantoon näistä raaka-aineista. Yhtiö on saavuttanut merkittävät säästöt voimaloiden ja kaukolämpöverkkojen kuluista keskittämällä kiinteitä polttoaineita käyttävien voimaloiden valvonnan yhteen paikkaan. Samalla yhtiö on lähtenyt kehittämään uusia liiketoiminta-alueita asioiden internetiin pohjautuen tarjoten esimerkiksi etävalvontaa palveluna pienemmille voimaloille ja energiayhtiöille. Ensimmäinen asiakas, Vatajankosken Sähkö, on jo mukana. Lopullisena tavoitteena Vapolla on tuottaa enemmän energiaa vähemmillä päästöillä.

Lisätietoja:

Microsoft Oy: Henriikka Åkerman, liiketoimintajohtaja, Big data, Internet of Things, Hybridi-IT, henriikka.akerman (at) microsoft.com

 

Tags: ,