Alle kolmannes koululaisista käyttää digilaitteita opiskeluun päivittäin – nettikiusaaminen vanhempien huolena

Suuri osa oppilaista toivoo digilaitteiden käytön osana opiskelua yleistyvän entisestään. Vielä tällä hetkellä tietokone pitää pintansa koulujen käytetyimpänä digilaitteena. Vanhempia laitteiden yleistyminen kouluissa puolestaan huolettaa mahdollisten lieveilmiöiden vuoksi.


Vanhempainliiton ja Microsoft Oy:n Oppimisen Pohjantähti -ohjelman teettämässä kyselyssä 80 prosenttia oppilaista ilmoitti haluavansa digilaitteet koulussa osaksi opiskelua vähintään viikoittaiseen käyttöön. Nyt yli 70% koululaisista ilmoitti käyttävänsä digilaitteita osana opiskelua viikoittain tai harvemmin.

Koulujen digitalisoitumiseen liittyvään kyselyyn vastasi 5., 6., 8. ja 9. luokalta yhteensä 163 oppilasta ja 210 vanhempaa touko-kesäkuussa 2016.

Eniten digilaitteita koulussa on oppilaiden mukaan käytetty tiedon etsintään (95 %) ja kirjoittamiseen (66 %). Eniten työskentelyyn käytettiin tietokoneita (83 %) ja toiseksi eniten älypuhelimia (51 %). Tabletteja kouluissa sen sijaan ilmoitti käyttävänsä vain 27 prosenttia vastaajista.

Oppiaineista digilaitteet ovat olleet käytössä eniten reaaliaineissa ja äidinkielessä, kun taas matematiikassa ja taitoaineissa digilaitteita käytetään vielä vähän.

”Kyselyn tulokset kuvaavat osuvasti suomalaisten koulujen digitalisoitumista. Näemme päivittäisessä työssä koulujen kanssa alueellisesti ja jopa luokkakohtaisesti suuria eroja. Suomen koulut ovat uuden opetussuunnitelman myötä digitalisoitumisen murroskohdassa. Uskoisin, että digilaitteiden käyttö tulee seuraavan vuoden aikana kasvamaan, mutta se vaatii uudenlaista oppimista ja toimintakulttuurin muutosta jokaisessa koulussa. Digitalisaation avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja tuottamaan itse tietoa”, Microsoftin globaalin digitaalisen oppimisen strategian johtaja Kati Tiainen linjaa.

Laitteista hyvää palautetta kotonakin

Kyselyyn vastanneiden vanhempien mukaan lapsista 75 prosenttia käytti kotona digilaitteita opiskeluun. Vielä enemmän laitteita käytettiin tiedon etsimiseen (91 %) ja pelaamiseen (85 %). Digilaitteita läksyjen tekoon tai koulutehtäviin vähintään viikoittain käytti vanhempien mukaan 56 prosenttia lapsista.

Yli puolet vanhemmista toivoi, että digilaitteiden käyttöä kouluissa tulisi opettaa joko erittäin tai melko paljon enemmän kuin nyt. Kaksi kolmannesta kyselyyn vastanneista vanhemmista oli myös saanut vähintään melko myönteistä palautetta lapsiltaan digilaitteiden käytöstä osana opiskelua.

”Digilaitteet ovat lapsille ja nuorille arkipäivää, joten on luonnollista, että niiden käyttöä halutaan lisätä myös opiskelussa. Digilaitteita käytetään opiskeluun luontevasti koulun lisäksi myös kotona”, Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes kertoo.

Vanhemmat näkevät digilaitteiden käytössä kotona ja koulussa myös huolestuttavia piirteitä. Erityisiksi teemoiksi kyselyssä nousivat kiusaaminen sosiaalisessa mediassa (72 %), haitalliset sivustot (65 %) ja tietoturva (49 %).

”Laitteet avaavat pääsyn sosiaaliseen mediaan ja verkkoon myös koulupäivien aikana valvonnasta huolimatta. On ymmärrettävää, että tämä aiheuttaa vanhemmissa huolta. Muuttuva tilanne vaatii oppilaille, opettajille ja vanhemmille entistä enemmän koulutusta verkon ja sosiaalisen median järkevään ja turvalliseen käyttöön sekä kodin ja koulun yhteistyötä”, Siimes muistuttaa.

Oppimisen Pohjantähti -ohjelmassa on toteutettu yhteistyössä kuntien kanssa opettajien täydennyskoulutusta uuden opetussuunnitelman toteuttamiseksi. Koulutuksissa on usein noussut esille huoli tietoturvasta. Oppimisen Pohjantähti -ohjelmassa kehitettiin infograafi työkaluksi aikuisten ja lasten turvalliseen verkon käyttöön keskustelun pohjaksi. Infograafin voi ladata osoitteesta https://uusioppimisenmaailma.fi/2016/08/10/kun-liikut-netissa-muista-nama-opas-lapsille-ja-aikuisille/ . Lisää aiheesta löytyy myös täältä.

Suomen Vanhempainliiton ja Microsoft Oy:n teettämä kysely toteutettiin E-lomakkeella lähettämällä sähköinen kysely Vanhempainliiton kautta Vanhempainyhdistyksille ympäri Suomen. Vastaajista 63 % oli Uudeltamaalta ja 21 % Pohjois-Pohjanmaalta.

Yhteystiedot:
Kati Tiainen, digitaalisen oppimisen strategian johtaja, Microsoft, katit@microsoft.com, +358 50 529 1160
Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto, ulla.siimes@vanhempainliitto.fi, +358 40 553 0981

Microsoft tarjoaa mobiili- ja pilvivetoisen maailman parhaat teknologia-alustat ja tuottavuuden avaimet. Yhtiön missio on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän. Lisätietoa osoitteessa: www.microsoft.fi ja www.microsoft.fi/uutisia. Twitterissä @MicrosoftOy

Oppimisen Pohjantähti on Microsoftin tarjoama opetussuunnitelmatyötä ja digitalisaatiota tukeva kolmivuotinen yhteiskuntavastuuohjelma, johon kuuluu seitsemän kuntaa (Oulu, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Salo). Ohjelman pedagoginen NPDL-viitekehys (New Pedagogies for Deep Learning) on sittemmin laajentunut 24 kuntaan ympäri Suomen. http://www.microsoft.com/fi-fi/education/oppimisen-pohjantahti

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Valtakunnalliseen järjestöön kuuluu lähes 1 400 rekisteröitynyttä vanhempainyhdistystä. http://www.vanhempainliitto.fi

Suomen vanhempainliitto