Tutkimus: datan hyödyntämisen edelläkävijäyritykset peittoavat kilpailijansa kaikilla tärkeimmillä mittareilla

 |   Microsoft News Center

Big datasta on puhuttu jo vuosia, mutta monissa organisaatioissa pohditaan yhä, ovatko data- ja analytiikkainvestoinnit pitkällä aikavälillä kannattavia. Microsoftin teettämä tuore tutkimus osoittaa, että tiedon tehokkaat hyödyntäjät menestyvät kaikilla tärkeimmillä liiketoiminnan mittareilla paremmin kuin tiedon hyödyntämisessä hitaammin edistyneet kilpailijansa.

Microsoftin Keystone Strategylla teettämässä tutkimuksessa selvitettiin, miten suuryrityksissä hyödynnetään data- ja analytiikkaratkaisuja liiketoiminnan tukena. Tutkimukseen haastateltiin globaalisti 344 ylimmän liikkeenjohdon edustajaa yritysten tietohallinnosta ja muista yksiköistä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että tehokkaasti dataa käyttävien yritysten kannattavuus oli aivan eri tasolla kuin digitaalisten peränpitäjien: niiden myyntikate oli 18 prosenttiyksikköä korkeampi ja käyttökate neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin hitaammilla yrityksillä. Ero vastaa keskimäärin 100 miljoonaa dollaria. Myös työntekijäkohtaisessa tuottavuudessa ero oli merkittävä, keskimäärin noin seitsemän prosenttia.

Raha ei ratkaise

Suuret erot tehokkaasti dataa hyödyntävien yritysten ja takamatkalaisten välillä eivät selittyneet IT-investointien määrällä, sillä edelläkävijät käyttivät informaatioteknologiaan liikevaihdosta mitattuna vain alle prosentin enemmän kuin viivyttelijät. Selittäväksi tekijäksi nousi sen sijaan suhtautuminen dataan ja sen käyttö monipuolisesti liiketoiminnan tukena.

Yrityksen iällä ei yllättäen ollut vaikutusta datan käyttöön, vaan menestyjiä löytyi niin vanhoista yrityksistä kuin digiaikana alkunsa saaneistakin. Tätä voi selittää se, että pitkään toimineet yritykset ovat ehtineet kerryttää laajaa asiakkaiden ja markkinoiden ymmärrystä, mikä on menestymisen edellytys.

Asiantuntijan avulla ehtii mukaan

Tutkimustulokset saattavat herättää huolta yrityksissä, joissa suhde dataan on vielä rakennusvaiheessa. Ohjelmistoyritysten tarjoamien pilvipalveluiden ja kehittyneiden data-alustojen avulla niiden on kuitenkin mahdollista ottaa nopeasti ja edullisesti käyttöön datalähtöinen tapa tehdä bisnestä. Tärkeintä on muutokseen sitoutuminen.

”Ydinprosesseja tukevat järjestelmät ja tiedonhallinta ovat suomalaisyrityksissä hyvällä mallilla. Strategista kehitystyötä on kuitenkin tehtävä useista tietolähteistä heruvan datan keräämisessä, ryhmittämisessä ja prosessoimisessa. Vasta näiden avulla voidaan ottaa käyttöön uusia, datan analyyttiseen tarkasteluun pohjaavia toimintamalleja. Microsoft helpottaa tiedon hallintaa ja analytiikkaa tarjoamalla nopeasti muokattavan alustan ja palveluja sekä pilviratkaisuina että organisaation omaan ympäristöön. Kumppanimme jalostavat näistä asiakkaille parhaiten soveltuvat ratkaisut”, kertoo Microsoftin tiedonhallinnan ratkaisuista vastaava tuotepäällikkö Pekka Pykäläinen.

Tietoja tutkimuksesta

Keystone Strategyn toteuttamassa tutkimuksessa paneuduttiin suuryritysten teknologiainvestointeihin, tapoihin käyttää dataa sekä suorituskykyyn keskeisissä toiminnoissa kuten myynnissä ja markkinoinnissa, operatiivisessa toiminnassa ja taloudessa. Tutkimukseen osallistui 344 yritystä eri toimialoilta ja eri puolilta maailmaa. Yritysten henkilöstön koko oli keskimäärin yli 6 000 ja liikevaihto noin 3,4 miljardia dollaria.

Microsoft on kehittänyt yrityksille myös työkalun, jonka avulla ne voivat itse selvittää kehitysasteensa datan ja analytiikan käytössä. Yrityksen tiedonkäytön analysoinnin lisäksi työkalu auttaa löytämään uusia, yksilöllisiä lähestymistapoja tiedon hyödyntämiseen. Itsearviointityökalu sekä tutkimusraportti löytyvät osoitteesta microsoft.com/datamaturity.

Julkishallinnon data-aikakausi -seminaari 3. marraskuuta

Microsoft järjestää 3. marraskuuta Julkishallinnon data-aikakausi -seminaarin, jossa aiheena on datan ja analytiikan hyödyntäminen organisaatioiden toiminnan tehostamisessa ja palveluiden digitalisoimisessa. Voit ilmoittautua tilaisuuteen tästä linkistä.

Lisätietoja:

Pekka Pykäläinen, tiedonhallinnan ratkaisuista vastaava tuotepäällikkö, Microsoft, p. 040 551 8478 [email protected]

Tags: , ,