Hello World! Taide ja teknologia kättelevät Kiasmassa

 |   Jaakko Koivisto

Kiasman nykytaiteen museon ARS17 Hello World! -näyttely avataan huomenna, ja Microsoft on ylpeänä mahdollistamassa tätä modernin taiteen lippulaivanäyttelyä ja juhlistamassa itsenäisen Suomen satavuotista taivalta. Mutta mitä teknologiayhtiö tekee taidemuseossa?

Taide kuuluu kaikille. ARS17-näyttelyn teemana on digitaalinen murros, sillä digitaalisuus täyttää elämäämme yhä tehokkaammin niin vapaa-ajalla kuin töissäkin – halusimme sitä tai emme. Digitaalisuus on vahvasti mukana taiteessa ja sen luomisessa, digitaalisesti jakamalla taide on myös entistä useamman ulottuvilla. Fyysisen ja digitaalisen olomuodon välinen raja hämärtyy jatkuvasti, ja taide on erinomainen keino visualisoida tätä muutosta. Luovat ihmiset ja toimijat tuovat aivan uusia mahdollisuuksia digitalisaatioon – ja tietenkin myös toisin päin.

”Tutkimme yhdessä taideyhteisön kanssa, miten taiteeseen saa tuotua lisää ulottuvuuksia. Siksi olemme mukana tässä monisäikeisessä projektissa juhlimassa Suomen satavuotista itsenäisyyttä yhdessä luovan yhteisön, kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Järjestämme Kiasmassa useita tapahtumia eri kohderyhmille seuraavien kuukausien aikana, tarjoamme innovaatioita oppimiseen ja uuden oivaltamiseen ja tuomme näin osaltamme taiteen ilosanomaa teknologiayhteisöön, mutta myös teknologiaa taideyhteisöön”, sanoo Microsoft Oy:n markkinoinnista vastaava johtaja Malathy Eskola.

ARS17-näyttelyssä on esillä teoksia 35 eri taiteilijalta 15 eri maasta. Microsoftin teknologioiden avulla toteutettu Tunnelataamo ilmaisee digitaalisin keinoin sen, miten eri kognitiiviset toiminnot on esitettävissä. Näyttely-yleisö tekee itse tämän installaation varsinaisen sisällön ja jakaa sitä omissa sosiaalisen median verkostoissaan. Nämä samat teknologiat ovat jo nyt käytössä tavalla tai toisella monessa arkipäivän palvelussa.

Koululaisille järjestettävät Minecraft-työpajat siirtävät nuoruuden innolla ja luovuudella tehtävät tuotokset paperilta digitaalisiksi 3D-hahmoiksi rajoittamattomalle kanvaasille. Tämä lähestyminen tuo museoympäristön ja digitaaliset työkalut lapsille ja nuorille kiinnostavalla tavalla esille ja mahdollistaa uusien taiteellisten kulmien löytämisen.

Yhdessä Kiasman kanssa järjestettävä Design-hackathon pyrkii tukemaan orastavien ideoiden kokeilua ja yhdistää suunnittelijat, sovelluskehittäjät ja teknologiat niin ikään rajoja rikkomalla. Hackathonissa taiteilijat löytävät uusia työskentelytapoja ja mahdollisuuksia jakaa töitään täysin uusille yleisöille.

Näyttelyn teemaa mukaillen Kiasma seuraa näyttelystä käytävää keskustelua reaaliajassa Microsoft Social Engagement -työkalun avulla pystyäkseen ottamaan paremmin huomioon yleisön reaktiot ja kommentit sosiaalisen median kautta.

Microsoft haluaa tarjota kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden tutustua ARS17-näyttelyyn, ruokkia heidän luovuuttaan ja ideoitaan. Kumppanimme ja asiakkaamme saavat myös kokea näyttelyn osana Kiasmassa järjestämiämme tapahtumia. Sidosryhmiemme lisäksi haluamme tietenkin kannustaa laajaa yleisöä tutustumaan tähän loistavaan näyttelyyn.

”ARS17 toimii ajatusten herättäjänä ja ravistelee teknologiamaailmassa muodostuneita ajatusmalleja ja tapoja toimia. Toivotamme omalta osaltamme kaikki tervetulleeksi ARS17 Hello World! -näyttelyyn ja aloittamaan vuoropuhelun digitalisaation mahdollisuuksista ’laatikon ulkopuolella’, kaavoihin kangistumatta”, Eskola lisää.

Lisätietoja:

Malathy Eskola, markkinoinnista vastaava johtaja, Microsoft Oy, +358 40 837 9432, [email protected]

Lisää ARS17 Hello World! -näyttelystä Kiasman sivuilta: http://www.kiasma.fi/en/exhibitions-events/ars-17/

Kuva: © Kansallisgalleria | Finnish National Gallery / Pirje Mykkänen

 

Microsoft Microsoft tarjoaa mobiili- ja pilvivetoisen maailman parhaat teknologia-alustat ja tuottavuuden avaimet. Yhtiön missio on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän. Lisätietoa osoitteessa: www.microsoft.fi ja www.microsoft.fi/uutisia. Twitterissä @MicrosoftOy

Microsoft ja Suomi 100 Microsoft juhlistaa kumppaniensa kanssa 100-vuotiasta itsenäistä Suomea investoimalla oppimisen, yrittäjyyden ja työelämän kehittämiseen, ja haluaa näin osallistua Suomen tulevaisuuden rakentamiseen. Lue lisää Microsoftin Suomi 100 -hankkeista täältä.

Tags: