Tutkimus: Suurimmalla osalla suomalaisista pk-yrityksistä ei kiinnostusta kasvuun tai innovaatioihin

 |   Jaakko Koivisto

Lähes 13 000 eurooppalaista pk-yritystä kattanut tutkimus osoittaa, että suomalaisilta pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä puuttuu into kasvaa, innovoida uusia tuotteita ja palveluita ja hyödyntää uusia teknologioita. Sen sijaan suomalaisyritykset keskittyvät jo olemassa olevien tuotteidensa ja palvelujensa myymiseen. Samaan aikaan muualla Euroopassa kasvava osuus pk-yrityksistä kehittää liiketoimintaansa vahvan sisäisen palon ja uudistumishalun ajamana.

Pk-yrityksillä on keskeinen rooli sekä Euroopan että Suomen taloudelle. Niiden liiketoiminnan osuus on noin 40 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja vuosittainen liikevaihto noin 220 miljardia euroa. Pk-yritykset työllistävät Suomessa yli 900 000 ihmistä eli yli kolmanneksen työvoimasta. Suomen tulevaisuuden kannalta onkin elintärkeää löytää uusia keinoja auttaa pk-yrityksiä hyödyntämään mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen ja mielekkääseen kasvuun.

Suomalaisten pk-yrittäjien käytännöllinen lähestymistapa yrittäjyyteen erottaa Suomen muusta Euroopasta. Tutkimuksen perusteella pääsyy suomalaisten halulle perustaa oma yritys on tarve saada töitä (36 prosenttia vastaajista). Muissa Euroopan maissa tärkein motivoiva tekijä oli löytää parempi tasapaino työelämään (31 prosenttia Euroopassa, 25 prosenttia Suomessa). Vain 8 prosenttia suomalaisista pk-yrittäjistä kertoi perustaneensa yrityksen tuodakseen markkinoille innovatiivisia tuotteita tai palveluita. Suomen luku oli pienin kaikista tutkimukseen osallistuneista maista.

Lisäksi vain 26 prosenttia suomalaisista pk-yrittäjistä näki yrityksen kasvun mahdollisuutena kehittää omaa osaamista, pitää hauskaa tai tehdä elämässä tilaa muullekin kuin työlle, kun Euroopassa keskimäärin luku oli 43 prosenttia. Suomalaisten osuus oli tälläkin osa-alueella Euroopan pienin. Myöskään taloudelliset vaikutukset eivät toimi suomalaisille pk-yrittäjille kasvun ajureina: vain 21 prosenttia näkee yrityksen kasvun keinona ansaita enemmän, kun muista eurooppalaisista pk-yrittäjistä näin ajattelee keskimäärin 37 prosenttia.

Suomalaisyritykset uskovat teknologiaan

Suomalaisyritykset ovat pilvipalvelujen käytössä Euroopan ehdotonta kärkeä. Tutkimus vahvistaa myös, että Suomen pk-yrityksissä ymmärretään teknologian tarjoamat mahdollisuudet: 71 prosenttia suomalaisista pk-yrittäjistä uskoo teknologian voivan säästää aikaa ja 62 prosenttia uskoo teknologian voivan tehdä yrityksestä joustavamman. Suomalaiset pk-yrittäjät ovat silti varovaisia teknologiainvestoinneissaan. Vain 29 prosenttia vastanneista arvioi, että yrityksen IT-investoinnit kasvavat tulevana vuonna. Suomalaisyrityksissä myös työskennellään vanhenevilla laitteilla: 57 prosenttia käytössä olevista laitteista on yli kolme vuotta vanhoja.

Digitaalinen asiakaspalvelu on vielä lapsenkengissä

Suomalaiset pk-yrittäjät uskovat sähköpostiin asiakaskohtaamisissa. 45 prosenttia käyttää sitä ensisijaisena yhteydenpitokanavana asiakkaisiin, mikä on suurin luku kaikista tutkituista Euroopan maista. Tätä vastoin monien muiden asiakaspalvelukanavien käytössä suomalaisten luvut olivat Euroopan alhaisimpia. Esimerkiksi kohtaamiset kasvokkain mainitsi ensisijaisena palvelukanavana vain 18 prosenttia, sosiaalisen median vain 2 prosenttia ja internetportaalit vain 2 prosenttia suomalaisista pk-yrittäjistä.

“68 prosenttia suomalaisista pk-yrittäjistä suhtautuu luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Jotta tämä optimismi ei olisi katteetonta, yrittäjien tulisi hyödyntää enemmän teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia yritystoiminnassaan”, sanoo Microsoft Oy:n Marketing & Operations -yksikön johtaja Andreas Korczak. ”Kaikkien yritysten tulee pysyä kehityksen kyydissä toimialasta riippumatta, jos ne haluavat pitää kiinni asiakkaistaan. Uudet teknologiat parantavat liiketoiminnan tuottavuutta ja mahdollistavat tiedon hyödyntämisen liiketoiminnan kehittämisen tukena. Esimerkiksi automaatio vapauttaa yrittäjien aikaa keskittyä muuhunkin kuin nykyisen tuote- ja palveluvalikoiman ylläpitoon – kuten uusien palvelujen ja tuotteiden innovointiin, liiketoiminnan laajentamiseen sekä omaan hyvinvointiin. Näin yrittäjät varmistavat kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa.”

Tutkimuksesta

Tutkimuksessa selvitettiin yritysten ja niiden perustajien motivaatiota liiketoimintaan. Tutkimuksen toteutti Microsoft yhteistyössä Hult International Business Schoolin kanssa. Mukana oli lähes 13 000 pk-yrityksen omistajaa ja työntekijää. Heiltä kysyttiin päivittäisistä rutiineista, tavoitteista ja asenteista 20 maassa: Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Kazakstanin tasavallassa, Kreikassa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, Romaniassa, Ruotsissa, Saksassa, Slovakiassa, Suomessa, Tanskassa, Tšekin tasavallassa, Turkissa, Unkarissa ja Venäjällä. Suomesta tutkimukseen osallistui 500 mikroyritystä, pientä tai keskisuurta yritystä. Lataa tutkimusraportti täältä.

Lue myös Microsoft Europen Uutishuoneen juttu tutkimuksesta täältä.

Lisätietoja:
Microsoft viestintä, Tomi Kuuppelomäki, [email protected]
Mediapäivystys puh. 040 6483 900

 

Microsoft
Microsoft tarjoaa mobiili- ja pilvivetoisen maailman parhaat teknologia-alustat ja tuottavuuden avaimet. Yhtiön missio on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän. Lisätietoa osoitteessa: www.microsoft.fi ja www.microsoft.fi/uutisia. Twitterissä @MicrosoftOy

Microsoft ja Suomi 100
Microsoft juhlistaa kumppaniensa kanssa 100-vuotiasta itsenäistä Suomea investoimalla oppimisen, yrittäjyyden ja työelämän kehittämiseen, ja haluaa näin osallistua Suomen tulevaisuuden rakentamiseen. Lue lisää Microsoftin Suomi 100 -hankkeista täältä.