Sähköposti- ja kalenteridata tehokäyttöön – uudista organisaatiotasi Microsoft Workplace Analyticsin avulla

 |   Microsoft News Center

Tutkimusyhtiö Forresterin tuoreen tutkimuksen mukaan työntekijöiden tuottavuuden kasvattaminen on yritysten ylimmän johdon tärkein prioriteetti ensi vuonna. Jopa 96 prosenttia vastaajista oli tätä mieltä.

Microsoft Workplace Analytics -ohjelmisto on uusi tehokas ratkaisu organisaation toiminnan analysointiin, seurantaan ja kehittämiseen. Se antaa organisaation ja sen jäsenten toiminnasta ja työskentelytavoista ennennäkemättömän kattavan kuvan, jota voidaan käyttää tuottavuuden parantamiseen sekä työntekijöiden tehokkuuden kasvattamiseen ja aktiivisempaan osallistamiseen.

Havaintoja Office 365:n datan pohjalta

Workplace Analytics hyödyntää organisaation Office 365 -sähköpostien ja -kalenterien metatietoja, kuten vastaanottajatietoja, aiheita ja kellonaikoja, ja analysoi tämän pohjalta, miten organisaation työntekijät käyttävät aikaa ja toimivat yhdessä. Workplace Analytics muuttaa joka päivä syntyvän datan toimintatapojen mittareiksi, joiden avulla voidaan selvittää, mitä organisaatiossa tapahtuu.

Workplace Analyticsissä on monipuoliset tietosuoja- ja vaatimuksenmukaisuusominaisuudet. Asiakkaat omistavat oman Office 365 -datansa ja voivat käyttää sitä ja Workplace Analyticsin tarjoamia tietoja haluamallaan tavalla bisneshaasteidensa ratkaisemiseen. Ohjelmisto käyttää vain metadataa, jota ei voi yhdistää yksittäiseen käyttäjään.

Myynnin tehostamisesta datalähtöiseen organisaatioon

Workplace Analytics on luotu joustavaksi järjestelmäksi, jota voidaan käyttää erilaisten strategisten hankkeiden ja organisaation kulttuurin kehittämisen tukena.

Myyntityössä ohjelmiston avulla voidaan tunnistaa parhaiten menestyvien myyjien toimintatavat, tuoda ne laajemmin organisaation käyttöön ja kasvattaa näin huomattavasti kokonaismyyntiä. Lisäksi Workplace Analyticsin avulla voidaan tutkia esimerkiksi yrityksen johdon toimintatapoja ja nähdä, millainen toiminta tukee työntekijöitä parhaiten. Ohjelmiston avulla voidaan mitata myös töiden jakautumista organisaatiossa.

Ohjelmiston hyödyt eivät rajoitu työntekijöiden työn analysoimiseen, vaan sillä voidaan kehittää myös tilasuunnittelua. Workplace Analyticsin avulla voidaan tutkia esimerkiksi työntekijöiden kalenterimerkintöjen metadataa ja mitata, miten pitkä aika ihmisiltä kuluu tapaamisesta toiseen siirtymisessä. Näin voidaan suunnitella parhaita tapoja vähentää hukka-aikaa esimerkiksi järjestämällä toimitilat uudelleen. Suurissa toimipisteissä siirtymäaikojen optimointi voi säästää yhteenlaskettuna kymmeniä työtunteja viikossa.

Data ja analytiikka ajavat henkilöstöjohtamista eteenpäin kaikissa organisaatioissa. Microsoftilla Workplace Analytics on aktiivisessa käytössä ja sen avulla on pystytty parantamaan työntekijöiden osallistumista ja esimerkiksi ymmärtämään, millaisia ominaisuuksia on parhailla esimiehillä. Me uskomme, että tiimien, työntekijöiden ja heidän toimintatapojensa analysointi on keskeinen kilpailutekijä mille tahansa organisaatiolle.

Workplace Analytics on saatavilla yritysasiakkaille Office 365 -lisäosana. Lue lisää Workplace Analyticsin hyödyistä organisaatioille.

Tags: ,