Pilvipalveluilla älykkäiden pakkausten aikakauteen

 |   Microsoft News Center

Microsoft ja Stora Enso Intelligent Packaging vahvistavat yhteistyötään. Microsoft Azure -pilvialustapalvelu valjastetaan uusiutuvien materiaalien edelläkävijän Stora Enson ja sen asiakkaiden uudenlaisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi. Pilvipalveluihin nojaavat Stora Enson älykkäät pakkaukset kasvattavat sisältämiensä tuotteiden arvoa, tehostavat logistiikkaa ja tukevat myynnin kasvua. Pakkausten älykkyyttä parantavat ratkaisut palvelevat brändien omistajia, vähittäiskauppiaita ja kuluttajia parantamalla esimerkiksi toimitusketjun hallintaa ja läpinäkyvyyttä sekä asiakaskokemusta.

Pakkauksiin tuodaan äly mukaan sisällyttämällä materiaaleihin etäluettavia tunnisteita. Älykkäät pakkaukset parantavat sisältämiensä tuotteiden turvallisuutta ja laatua. Niiden avulla voidaan ehkäistä tuoteväärennöksiä ja varkauksia sekä muuta hävikkiä. Koko arvoketjun kattava älypakkausten seuranta tuottaa dataa, jota voidaan käyttää esimerkiksi tuotteisiin linkittyvien palveluiden, tavaratoimitusten ja tuotteiden esillepanon uudistamisessa.

”Microsoftin pilvipalvelut takaavat maailmanlaajuisesti toimiville asiakkaillemme skaalautuvan, turvallisen ja muihin tietojärjestelmiin integroituvan alustan. Tiedon keruu toimitusketjun eri vaiheista ja maantieteellisesti hajanaisilta alueilta, suurten datamassojen analysointi ja liiketoiminnan kasvattaminen analytiikan avulla asettavat pilvialustalle korkeat vaatimukset. Azure nopeuttaa kehitystyötä ja mahdollistaa keskittymisen Stora Enson palvelukokonaisuuden jalostamiseen”, kertoo Stora Enson uusien digitaalisten liiketoimintojen kehittämisestä vastaava johtaja Antti Vuolli.

Microsoft Azure lisää tuottavuutta

Microsoftin pilvialustaratkaisujen liiketoimintajohtaja Antti Alila alleviivaa Stora Enson käyttöönottaman pilviteknologian mukanaan tuomien hyötyjen konkreettisuutta. ”Microsoft Azure tarjoaa asiakkaille valmiita palveluita uudenlaisen digitaalisen liiketoiminnan mahdollistamiseen, jolloin asiakkaat voivat keskittyä lopputuotteisiin ja omiin asiakkaisiinsa. Azuren vahvuuksiin kuuluu myös vahva Suomeen ja maailmalle rakentunut ekosysteemi ja kumppanikenttä, joka tukee uudenlaisten digitaalisten palveluiden toteutusta”, sanoo Antti Alila.

Uusia ratkaisuja hyödynnetään muun muassa varastoinnissa, valikoimien optimoinnissa ja vaikkapa reaaliaikaisen markkinoinnin avulla kiihtyvässä taistelussa kuluttajien huomiosta. Parhaillaan Stora Enson pakkausten älyominaisuuksia pilotoidaan ja otetaan käyttöön Euroopassa, Venäjällä ja Skandinaviassa.

RFID-teknologian ja rajattomasti skaalautuvien pilvipalveluiden mahdollistamat tulevaisuuden älypakkaukset tukevat perinteisen metsäteollisuusyrityksen uudistumisesta ja transformaatiota uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi. ”Yhteistyömme Stora Enson älyratkaisujen mahdollistamisessa ja rakentamisessa lisää metsäyhtiön ja sen asiakkaiden kilpailuetua digitaalisessa murroksessa. Yhteistyömme mahdollistaa datan avulla tapahtuvan liiketoiminnan tehostamisen sekä uusien, dataan pohjautuvien palveluiden ja toimintamallien luomisen”, toteaa Antti Alila.

Tulevaisuuden älypakkaukset ovat vasta kehitteillä

Microsoft Azure tuo Stora Enson älypakkausratkaisuihin uuden, pakkausasiakkaiden asiakasymmärrystä syventävän ulottuvuuden. Stora Enson analytiikkasovellus pohjautuu Azuren isojen tietomassojen keruuta, käsittelyä, jakamista ja analysointia tukevaan alustapalveluun. Näin sovellus vastaa tarkoin älypakkausasiakkaiden tarpeisiin jäljittää ja seurata tuotteita, hallita toimitusketjuja ja sitouttaa kuluttajat esimerkiksi informaatiota välittävien mobiilisovellusten avulla.

Älypakkausten odotetaan yleistyvän esimerkiksi lääketeollisuuden, terveydenhuollon, valmistavan teollisuuden, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan alalla. Stora Enson Antti Vuolli ja Microsoftin Antti Alila ovat yksimielisiä siitä, että digitalisaation mahdollisuuksien täysimääräisen hyödyntämisen ja älykkäiden pakkausten aikakausi on vasta aluillaan – kuten myös kummankin yhtiön loppuasiakkaiden liiketoiminnan uudistaminen.

Lue lisää Microsoftin ja Stora Enson yhteistyöstä Stora Enson tiedotteesta.

Tags: ,