Microsoft valjastaa tekoälyn planeettamme puolustukseksi – 50 miljoonan dollarin investointi tulevaisuuteen

 |   Microsoft News Center

Kirjoittaja: Brad Smith, Microsoftin lakiasioista vastaava johtaja

Pariisin ilmastosopimuksen solmimisesta tulee kuluneeksi kaksi vuotta, kun johtajat eri puolilta maailmaa kokoontuvat Pariisiin keskustelemaan eräästä aikamme tärkeimmistä aiheista: ilmastonmuutoksesta. Minulla on kunniatehtävä johtaa Microsoftin delegaatiota näissä tapaamisissa. Asiantuntijoiden varoitukset ilmastonmuutoksesta ovat synkkiä, mutta me Microsoftilla uskomme siihen, että teknologian kehitys auttaa ihmisiä tulevaisuudessa ymmärtämään ja ratkomaan planeettaamme uhkaavia ympäristöongelmia yhä paremmin. Tämän vuoksi olemme päättäneet laajentaa AI for Earth -ohjelmaamme. Lisäksi tuemme seuraavan viiden vuoden aikana 50 miljoonalla dollarilla tekoälyn käyttöä siinä työssä, jota ihmiset ja organisaatiot tekevät ympäri maailmaa planeettamme suojelemiseksi.

Tekoälyllä voidaan muuttaa maailmaa. Microsoftin tavoitteena on tuoda tekoäly jokaisen saataville ja varmistaa, että yksilöt ja organisaatiot eri puolilla maailmaa voivat hyödyntää sitä käytännössä. Yksi tekoälyn suurimmista hyödyistä on sen tarjoama mahdollisuus seurata, mallintaa ja hallita maapallon luonnonjärjestelmiä.

Data tuo arvokasta tietoa maapallon ilman, veden ja maaperän tämänhetkisestä tilasta sekä luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnista. Tekoälyn voi kouluttaa luokittelemaan maahan, ilmakehään tai avaruuteen sijoitetuista sensoreista saadut tiedot myös ihmisille ja tietokoneille ymmärrettävään muotoon. Tekoäly antaa meille paremmat edellytykset havainnoida ympäristön järjestelmiä ja sitä, miten ne muuttuvat globaalisti. Tekoälyn avulla voimme myös hyödyntää dataa luonnonvarojen hallinnassa entistä kestävämmin.

Esimerkiksi energia-alan yritykset hyödyntävät jo tekoälyä monipuolisesti. Norjassa uusiutuvaa energiaa tuottava Agder Energi käyttää Microsoftin pilvipalveluita ja tekoälyä sähköverkon tietojen keräämiseen, analysoimiseen ja hyödyntämiseen. Näiden teknologioiden avulla Agder voi ennakoida energian kysynnän muutoksia ja reagoida niihin, kun sähköautot kuormittavat sähköverkkoa Norjassa enenevissä määrin. Tekoäly ja sen avulla kerätyt tietomassat ovat myös auttaneet tehostamaan olemassa olevan infrastruktuurin suorituskykyä, jolloin kalliita uusia projekteja täytyy käynnistää yhä harvemmin. Tekoäly auttaa kehittämään aiempaa tehokkaamman, luotettavamman ja itsenäisemmän sähköverkon. Se myös auttaa asiakkaita ja koko Norjan valtiota kuluttamaan enemmän uusiutuvaa energiaa ja valmistautumaan näin lisääntyvään sähkönkulutukseen tulevaisuudessa.

Myös rakennusten sähkönkulutusta voidaan tehostaa tekoälyn ja pilviteknologioiden avulla. JTC on luonut Singaporen teollisen infrastruktuurin ja keskittänyt toimintonsa Microsoftin pilveen, jossa se seuraa, analysoi ja optimoi 39:ää rakennusta. JTC voi sensoreista saadun tiedon ja analytiikan avulla tunnistaa ja korjata vikoja ennen kuin ne ilmenevät. Tämän ansiosta kolmessa ensimmäisessä rakennuksessa on onnistuttu säästämään energiakuluissa 15 prosenttia.

Voimme vain kuvitella, mitä tällaiset säästöt tarkoittaisivat koko maailman mittakaavassa. Arvioiden mukaan 40 prosenttia Yhdysvaltojen energiankulutuksesta muodostuu rakennuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että 15 prosentin lasku maailman rakennusten energiakulutuksessa vastaisi 6 prosenttia pienempää kokonaisenergiankulutusta globaalisti.

Tekoälyn käyttö maataloudessa on alkanut lupaavasti. Australiassa maanviljely on erityisen haastavaa korkeiden työvoima- ja tuontikustannusten sekä kuivuuden ja äärimmäisen vaihtelevan ilmaston takia. Tasmanialaisen The Yield -teknologiayrityksen ratkaisu tuottaa sensoreiden, analytiikan ja sovellusten avulla tietoa viljelyoloista. Tiedon pohjalta maanviljelijät voivat vähentää veden ja ravinteiden käyttöä ja samalla kasvattaa satoa. Merellä Yield työskentelee paikallisten osteriviljelijöiden kanssa. Tavoitteena on ensimmäinen tuote, joka voi kasvattaa vesiviljelytuotantoa koneoppimisen avulla. Ratkaisulla on onnistuttu vähentämään sateesta aiheutuvia sadonkorjuun keskeytyksiä 30 prosenttia, minkä ansiosta kasvattajilla on neljä viikkoa enemmän aikaa vuodessa sadonkorjuulle.

Tällaiset tulokset ovat kannustaneet meitä kehittämään AI for Earth -ohjelmaa. Haluamme tulevaisuudessa työskennellä yhdessä maanviljelijöiden kanssa eri puolilla maailmaa. Tavoitteenamme on tulevaisuus, jossa jokaisella tilalla on laajakaistayhteys ja verkkoon kytketty sensori jokaista eekkeriä (noin 0,4 hehtaaria) kohden. Microsoft Research -tutkimusyksikön työ auttaa maanviljelijöitä tekoälyn avulla analysoimaan maaperää ja sademääriä tehokkaammin ja hyödyntämään ennakoivaa analytiikkaa satojen parantamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tarvitsemme näitä muutoksia kipeästi, sillä maapallon väkiluku kasvaa voimakkaasti.

Uskomme Microsoftilla siihen, että AI for Earth tulee moninkertaistamaan yksilöiden ja ryhmien kyvyn tuottaa kestäviä ratkaisuja. Sitoudummekin resurssien kasvattamisen lisäksi myös lisäämään tekoälyn hyödyntämistä ilmaston, veden, kestävän maatalouden sekä luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävässä työssä.

Toteutamme tämän kolmella tavalla. Ensinnäkin, myönnämme lisää tutkimusrahoitusta uusien tekoälysovellusten kehittämiseen ja testaamiseen. Käynnistimme AI for Earth -ohjelman puoli vuotta sitten, ja olemme sen jälkeen myöntäneet yli 35 apurahaa yli 10 maassa Microsoft Azuren ja tekoälyteknologian hyödyntämiseen. Lisäksi tarjoamme koulutusta yliopistoille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille, jotta ne voivat hyödyntää tekoälyä paremmin.

Ohjelman edetessä pyrimme tunnistamaan lupaavimmat projektit ja kohdennamme varoja niiden edistämiseen. Apunamme on myös Microsoftin uusi monitieteinen työryhmä, joka tuo yhteen tekoälyn ja kestävän kehityksen asiantuntijat. Autamme työryhmiä myös tekoälyratkaisujen tuomisessa myyntiin ja skaalaamisessa uusille markkinoille, jotta ne leviäisivät maailmalle mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Myös aiemmat hankkeemme kestävän maatalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, kuten Chesapeake Bayn luonnonsuojelu-, FarmBeatsin maanviljely- ja Project Premonition -biodiversiteettiprojektit, jatkuvat.

Meidän tulee toimia ripeästi ilmasto-ongelmien pysäyttämiseksi. Tiede todistaa, että moni nykyisistä ympäristöhaasteista on edellisten teollisten vallankumousten perintöä. Olemme siirtymässä neljännen teknologisen vallankumouksen aikaan teknologian kehityksen myötä. Meidän tehtävänämme on kehittää teknologiaa, jonka avulla voidaan ratkaista nykyisiä ongelmia ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Brad Smith on Microsoftin lakiasioista vastaava johtaja. Hänellä on keskeinen rooli yrityksen kriittisissä kysymyksissä muun muassa tietosuojaan, tietoturvaan, esteettömyyteen, ympäristövastuuseen ja digitaaliseen tasavertaisuuteen liittyen.

Lue alkuperäinen englanninkielinen blogi.