Tekoäly avuksi – pankit pienentävät riskejään

 |   Microsoft News Center

Tuijotat hermostuneena pankkikonttorin seinää odottaessasi lainapäätöstä. Tilanne on tuttu monille, sillä yhteiskuntamme pyörii edelleen suurelta osin luoton voimin. Peräti 37 miljoonalla eurooppalaisella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta saada lainaa vastuulliselta luotonantajalta. He joutuvat sen sijaan turvautumaan raha-asioissaan epämuodollisiin keinoihin, kuten käteisasiointiin, panttilainaamoihin ja lyhytaikaisiin, korkeakorkoisiin pikaluottoihin.

Euroopan pankeilla on samaan aikaan paineita vähentää lainoitustaan, sillä Euroopan keskuspankki on havainnut, että finanssilaitoksilla on valvonnassaan yli 850 miljardin euron edestä järjestämättömiä lainoja. Kun pankit tiukentavat lainakriteerejään, luoton ja muiden finanssipalveluiden saatavuus voi jatkossakin olla haastavaa.

Tekoälyn avulla myönteisiä lainapäätöksiä ja neuvontaa lainanottajille

Miten Euroopan finanssisektori voi vastata kuluttajien luototustarpeisiin vastuullisesti ja kasvattaa samalla tulovirtojaan ympäristössä, jossa riskejä vältellään entistä enemmän? Johtavat instituutiot ovat ottaneet avukseen tekoälyn ja koneoppimisen kehittääkseen tuotteita ja palveluita kuluttajille, jotka haluavat hallita omaa taloudellista tulevaisuuttaan.

Euroopan johtaviin finanssiteknologiayrityksiin kuuluva AdviceRobo uudistaa perinteistä riskinarviointimekanismia uudella psykograafisella (käyttäytymisen mukaisella) luottopisteytysjärjestelmällä. Yhteistyössä Microsoftin kanssa toteutettu ratkaisu hyödyntää suuria tietomassoja ja tekoälyä. Sen avulla eurooppalaispankit voivat helpommin arvioida uuden asiakkaan luottokelpoisuuden, riskitason ja ”lainanmaksuhalukkuuden”.

Asiakas vastaa verkossa kulutustottumuksia ja päättelykykyä koskeviin kysymyksiin, joista lasketaan pistearvo jatkuvasti päivittyvän järjestelmän perusteella. Pisteet lähetetään API-rajapinnan kautta lainoittajalle, joka voi perustellusti hyväksyä tai hylätä lainahakemuksen. AdviceRobon suuria tietomassoja hyödyntävää tekoälyalustaa käyttävät finanssitoimijat ovat raportoineet hyvien lainojen myönteisten päätösten nousseen jopa viidenneksellä.

Uusi analyysi auttaa finanssialan toimijoita myös seuraamaan lainoja jatkuvasti riskien tai poikkeavuuksien varalta. Koneoppimisen avulla AdviceRobo voi tarjota asiakkaille yksilöllisiä strategioita maksuhäiriöiden ja ulosmittauksien välttämiseksi. Riskialttiimpien lainaajien ennaltaehkäisevä neuvonta vähentää järjestämättömiä lainoja ja laskee maksujen laiminlyöntejä 38 prosentilla.

“Luotonanto on lähtökohtaisesti riskialtis ala. Tekoälyn ja ainutlaatuisten psykometristen havaintojemme myötä riskit eivät enää pelota. Oli kyse sitten itsenäisesti työskentelevistä, startupeista tai millenniaaleista, autamme helpottamaan luottohistorialtaan heikompien asiakkaiden taloushuolia ja lisäämme samalla lainoittajien tuottoja”, sanoo AdviceRobon toimitusjohtaja Diederick van Thiel.

Riskienhallinta ja vastuullisten lainamahdollisuuksien tarjoaminen ovat kuitenkin vain osa kokonaisuutta. Kuluttajien pitää myös luottaa talousjärjestelmiin ja kokea voivansa hyödyntää luottoa turvallisin mielin oman taloudellisen tilanteensa parantamiseksi.

”Tekoälyn ja koneoppimisen mukaantuloa finanssimaailmaan ei kannata pelätä, sillä tekoäly tekee sitä, mihin se on opetettu ja käyttää pohjana samoja aineistoja kuin ihmisetkin. Hyvin ohjelmoituna se auttaa tekemään päätöksiä, jotka perustuvat nykyistä vahvemmin faktoihin. Lopulta tekoälyn avulla voidaan pienentää sekä luotonantajan että luotonhakijan riskejä”, kertoo teknologiastrategisti Juha Vitikka Microsoftilta.

Yksilöityjä sijoitusneuvoja tekoälyn avulla

Matalien korkojen ja matalan volatiliteetin aikakauden jatkuessa Euroopassa Cognitive Scale ja Bridgeweave ovat lanseeraamassa tekoälyratkaisua, jonka tarkoituksena on tuoda osakesijoittaminen ja siihen liittyvät havainnot entistä useampien ulottuville. Yhteistyö tarjoaa kaikenlaisille ihmisille sekä yleistä että yksilöityä tärkeää tietoa, jonka avulla voidaan tehdä harkitumpia ja tehokkaampia sijoituspäätöksiä.

“Kahta samanlaista sijoittajaa ei ole olemassa, mutta jotkin varainhallinnan rakenteet ryhmittelevät asiakkaita edelleen joustamattomien, laajojen ja persoonattomien luokitteluperusteiden mukaan”, sanoo Bridgeweaven perustaja Akshaya Bhargava. “Riskinsietokyvyltään hyvin erilaiset asiakkaat saattavat päätyä samaan segmenttiin, saman asiakasvastaavan palveltaviksi ja saada samoja neuvoja. Nyt pystymme tekoälyn avulla jaottelemaan asiakkaat aiempaa tarkemmin ja tarjoamaan korkealaatuisia, räätälöityjä neuvoja, joita ei ole ennen ollut saatavilla.

Finanssiteknologiayritykset ympäri Euroopan kehittävät koneoppimisen, kognitiotieteen, suurten tietomassojen ja tekoälyn tapaisten keinojen avulla tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät suurtoimijoiden vaatimukset, tarjoavat kohtuuhintaista ja vastuullista neuvontaa sekä palauttavat kuluttajien uskon talousinstituutioiden läpinäkyvyyteen.

On hämmästyttävää, miten läheinen yhteys luoton saamisella on unelmiimme. Ilman opintolainaa ei saa tutkintoa. Ilman luottokorttia ei pysty matkustamaan. Ilman luottohistoriaa ei saa asuntolainaa. Euroopan finanssisektori sijoittaa nyt voimakkaasti uusiin teknologioihin. Teknologiat puolestaan auttavat antamaan luottoa niille, jotka luoton ansaitsevat.

Tags: , , , , , , ,