Jos metsään haluat mennä nyt, sä takuulla yllätyt

 |   Microsoft News Center

Virtuaalimetsä

”Heittäkääpä hyviä arvioita, paljonko on arvoa seitsemän hehtaarin metsäpalstalla”, tiedustelee nimimerkki ”metsä”. Joku kehottaa pyytämään asiantuntijaa paikan päälle arvioimaan. ”Metsä” ei ole kysymyksensä kanssa yksin, sillä joka viides suomalainen omistaa metsää yksin tai yhdessä muiden kanssa. Heistä suurin osa on saanut metsänsä perintönä.

”Metsänomistajia on monenlaisia. Joku saattaa tuntea omistamansa metsät kuin omat taskunsa. Joku toinen ei välttämättä edes tiedä, missä oma metsätila sijaitsee”, Stora Enson puunhankintayksikön innovaatio- ja tuotekehitysjohtaja Jussi Jalasjoki kertoo.

Palvellakseen tasapuolisesti kaikkia metsänomistajia Stora Enso on lanseerannut uuden palvelun, Virtuaalimetsän. Palvelun näkymä perustuu jo olemassa olevaan metsävaratietoon. Palvelu hyödyntää lisäksi maanmittauslaitoksen laserkeilattua korkeusmallia sekä yleisiä karttatietoja järvistä, joista ja tiestä. Sovellus on rakennettu monista mobiilipeleistä tutun pelimoottorin avulla. Omistajansa metsäpalstan visuaalisesti ja reaaliaikaisesti kuvantava palvelu auttaa metsänomistajia ymmärtämään metsäänsä ja sen arvoa paremmin.

”Ymmärrämme, että ihmisillä on erilaisia tarpeita. Virtuaalimetsä palvelee samalla alustalla sekä ammattimaisia metsänomistajia että etämetsänomistajia, jotka eivät ole vihkiytyneet metsänhoidon saloihin. On ihan eri asia katsella omaa metsäänsä virtuaalisesti kuin tuijottaa ruudulta numerotietoja siitä”, Jalasjoki kuvailee.

Virtuaalimetsä taipuu alustana monenlaisiin tarpeisiin. Palvelu kertoo metsänomistajalle helppotajuisesti perustiedot, kuten metsän kunnon ja arvon, metsänhoidosta aiheutuvat kustannukset sekä omistuksesta saatavissa olevat tulot.

Palvelun käyttäjä voi myös simuloida erilaisia metsänhoidollisia toimenpiteitä, kuten hakkuita sekä arvioida niiden taloudellisia ja ulkonäöllisiä vaikutuksia. Kuvauskoptereiden avulla metsistä voidaan kerätä vielä yksityiskohtaisempaa tietoa. Jalasjoen visioissa metsänomistaja saa palvelusta tietoa reaaliaikaisesti myrskytuhoista ja jopa yksittäisten puiden kunnosta.

Kehitystyötä yhteistuumin

”Teknologia on kehittynyt niin pitkälle, että meidänlaisen metsäalan suuryrityksen kannatti lähteä kehittämään tällaista valtavaan datamassaan pohjautuvaa palvelua”, Jalasjoki kertoo.

Stora Enson virtuaalinen metsä on rakennettu Microsoftin Azure-pilvipalveluun, jossa monista eri lähteistä kerättävää dataa pystytään hyödyntämään palvelun jatkojalostuksessa ja tarkentamisessa. Jatkossa palvelua kehitetään entistä tarkemmaksi koneoppimisen avulla.

”Teknologia on antanut meille mahdollisuuden innovoida asiakkaillemme uudenlaista palvelua jo olemassa olevaa dataa ja sitä hyödyntävää analytiikkaa yhdistelemällä. Meille on tärkeää, että voimme kehittää palvelua sekä itse että yhdessä muiden toimijoiden kanssa niin, että metsänomistajille pystytään jatkossa avaamaan kokonaan uusia ulottuvuuksia metsätiloihinsa. Tietoa voisi saada esimerkiksi metsässä asustelevista eläimistä tai maastoon soveltuvista kulkuneuvoista”, visioi Jalasjoki sekä heittää haasteen muille toimijoille lähteä mukaan kehittämään alustan päälle uusia palveluita.

Pilvialustaratkaisujen liiketoimintajohtaja Antti Alila Microsoftilta pitää virtuaalimetsää kiinnostavana esimerkkinä siitä, miten liiketoimintaa voidaan digitalisaation avulla kehittää täysin uusilla tavoilla.
”Teknologian avulla asiakaskokemus voidaan nostaa uudelle tasolle ja tavoittaa sellaisia asiakasryhmiä, joita ei aikaisemmin ole tavoitettu. Nykypäivänä Stora Enson asiakas voi olla parikymppinen opiskelija, jolle digitaaliset palvelut ovat arkipäivää, mutta metsässä samoilu vierasta”, Alila kuvailee.

Uusien palveluiden luominen on vaatinut Stora Enson puunhankintatiimiltä uudenlaisten ajattelutapojen ja teknologioiden omaksumista. Jalasjoki kertoo, että Stora Enso nojaa kehitystoiminnassaan lean startup -malliseen kokeilukulttuuriin, jossa kokeileminen, asiakkaiden huomioiminen kaikessa toiminnassa ja iteratiivinen eli vaiheittainen suunnittelu ovat avainasioita.

”Stora Enso hyödyntää palvelussaan kiinnostavalla tavalla ajatusta älykkäästä pilvialustasta. Modernit pilvipalvelut mahdollistavat tällaisen kokeilukulttuurin, jossa jo olemassa olevaa palvelua, tässä tapauksessa virtuaalimetsää, voidaan jatkossa helposti laajentaa”, Alila tiivistää.

Lue lisää Virtuaalimetsästä Stora Enson tiedotteesta.

Lisätietoja:

Anne Alarotu, viestintäjohtaja, [email protected], 050 4871308

Tags: , ,