Pilveen ilman internet-yhteyttä – Azuren älykäs pilvi toimii kaikkialla

 |   Microsoft News Center

Kuvassa Natalia Mackevicius TechDays-tapahtumassa Helsingissä

 

Pilvipalvelut eivät ole ennen tätä päivää olleet tasapuolisia kaikille. Pilven hyödyntäminen on ollut mutkatonta, mikäli yritys on toiminut kohtuullisen verkkoyhteyden päässä.

Huomattavasti vaikeampaa pilvipalveluiden hyödyntäminen on ollut kaukana ihmisasutuksesta tai erittäin haastavissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi merellä tai puolustusvoimissa. Pelkästään toimimaton verkkoyhteys on voinut muodostua ylitsepääsemättömäksi esteeksi pilven hyödyntämisessä.

Nyt, kiitos tuoreimpien teknologisten harppausten, Azuren globaalin pilvialustan hyötyihin voi päästä käsiksi maapallon jokaisessa kolkassa – myös äärimmäisissä olosuhteissa. Kaiken taustalla on ajatus älykkäästä pilvestä (Intelligent Cloud) ja älykkäästä reunasta (Intelligent Edge).

Käynnissä on valtava muutos ajattelutavassamme. Yhtäkkiä me elämme maailmassa, jossa dataa voidaan kerätä ja analysoida luotettavasti täysin sijainnista riippumatta. Ajatellaan vaikka öljynporauslauttaa, joka sijaitsee satojen kilometrien päässä sivilisaatiosta. Öljynporauslautta kerää valtavan määrän dataa, mutta operoi heikosti toimivilla verkkoyhteyksillä. Nyt öljynporauslautatkin voivat tukeutua pilveen, kertoo Helsingissä TechDays 2019 -tapahtumassa vieraillut Natalia Mackevicius, Microsoftin älykkään reunan ratkaisuista vastaava johtaja.

 

Azure Stack on valmiina kokoonpanona toimitettava oma erillinen laitteisto, joka toimii osittain tai kokonaan verkon ulkopuolella. Azure Stack on erityisen toimiva ratkaisu silloin, kun dataa kerätään verkkoyhteyksien ulottumattomissa tai kun asiakas haluaa käsitellä dataa omissa tiloissaan eristettynä julkisista verkoista.

Moni ajattelee automaattisesti, että heikko verkkoyhteys on erittäin huono asia. Jos jokin asia ei ole kytkettynä verkkoon, sitä pidetään voimattomana. Näin ei nykyään ole. Azure Stackin avulla voimme viedä pilvipalvelut kaikkialle sairaaloista sukellusveneisiin, Mackevicius jatkaa.

Käytännössä Azure Stack voi toimia esimerkiksi niin, että merellä seilaavalla aluksella on ikään kuin oma datakeskuksensa, joka kerää tietoa paikallisesti ja kykenee pyörittämään pilvipalveluita ilman verkkoyhteyttä. Toisenlainen esimerkki Azure Stackin hyödyntämisestä voisi olla sairaala, joka ei halua käsitellä arkaluonteista potilasdataa julkisessa pilvessä.

Azure Stackin kaltaiset älykkäät pilviratkaisut lisäävät merkittävästi asiakkaan valinnanvapautta. Asiakas voi rakentaa pilvipalvelunsa täysin julkisen pilven varaan, luoda oman paikallisen ratkaisunsa kokonaan internetin ulkopuolelle tai yhdistellä näitä molempia. Voimme palvella asiakkaitamme juuri heidän haluamallaan tavalla, kertoo Microsoft Oy:n pilvipalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Antti Alila.

 Älykäs pilvi auttaa ajoneuvoasi keskustelemaan jääkaappisi kanssa

Samalla kun pilvipalvelut leviävät kaikkialle, eletään murrosta, jossa keskenään yhteydessä olevat laitteet puhaltavat uutta elämää kaikille elämänalueille maanviljelystä tuotantolaitoksiin ja älykkäistä kaupungeista kotioloihin. Nykyisin entistä useampi uusi laite on jo lähtökohtaisesti yhteydessä pilveen, oli kyse sitten ajoneuvosta tai jääkaapista.

Esimerkiksi maanviljelyssä mahdollisuudet hyödyntää reunalaskentaa (Edge Computing) ovat valtavat. Ajatelkaa, jos maanviljelijä voisi kerätä yhtä aikaa tietoa sekä maaperästä että käyttämistään työvälineistä. Näin hän voisi saada merkittävästi tarkempaa tietoa reaaliaikaisesti siitä, miten hänen satonsa kypsyy. Reunalaskennan avulla maatalouden tehokkuudessa voidaan ottaa jättiharppauksia eteenpäin, Mackevicius kertoo.

Azure Stackin tiimiä Redmondissa Yhdysvalloissa vetävä Natalia Mackevicius muistuttaa, että viimeaikaiset läpimurrot pilvipalveluiden kehittämisessä eivät olisi mahdollisia ilman tekoälyä. Tekoälyn avulla Azure kykenee yhdistämään kaikki älykkäät laitteet toisiinsa, mikä mahdollistaa älykkään pilven hyödyntämisen juuri siellä, missä sen laskentatehoa, muistikapasiteettia ja analysointikykyä milloinkin tarvitaan. Maallikkotermein voitaisiin sanoa, että siinä missä internet auttoi luomaan keskusteluyhteyden täysin eri puolilla maapalloa asuvien ihmisten välille, reunalaskenta on avannut samanlaisen keskusteluyhteyden laitteiden välille.

Tekoäly myös mahdollistaa datan prosessoimisen pilvessä täysin uudenlaisilla tavoilla. Mackevicus esitteli TechDays-tapahtumassa uuden Azure Data Box Edge -laitteen kyvykkyyksiä. Data Box Edge mahdollistaa valtavien datamäärien siirtämisen pilveen kustannustehokkaasti sekä kykenee hyödyntämään koneoppimista datan prosessoimisessa.

Mackeviciuksen TechDays-tapahtumassa esittelemässä demossa Data Box Edgeen siirrettiin kasa videoita autoista saapumassa portille. Laite oli koneoppimisen avulla opetettu pilkkomaan videot yksittäisiksi kuviksi ja erottelemaan kuvista sellaiset, joissa näkyy auto ja sellaiset, joissa autoa ei näy. Tällaisen datan automaattisen esikäsittelyn mahdollisuudet ovat valtavat. Videomassojen analysoimisen lisäksi älykäs pilvi voidaan opettaa esimerkiksi anonymisoidaan potilasdata ja siirtämään sen julkiseen pilveen käsiteltäväksi.

Yksi edelleen melko yleinen harhaluulo on, ettei arkaluonteista dataa voi käsitellä pilvessä. Moderni pilvi auttaa suojaamaan arkaluonteisimmatkin tiedot, ja nämä älykkäät laitteet voidaan opettaa käsittelemään dataa automaattisesti, ettei kaikkea tarvitse tehdä käsin, Alila vakuuttaa.

 

Lisätietoja:

Antti Alila, Liiketoimintajohtaja (pilvialustaratkaisut), Microsoft Oy
[email protected]
puh. 050 499 9526

Tags: , , , , ,