Korkeakoulut ja Microsoft kouluttavat yhdessä lisää teknologiaosaajia

 |   Microsoft News Center

Joukko opiskelijoita Tekoälytaitajat-kurssin avajaistilaisuudessa

Microsoft on julkistanut uusia globaaleja kumppanuuksia huippukorkeakoulujen kanssa. Microsoft tarjoaa korkeakouluille teknisten taitojen oppimateriaaleja koulutusohjelmien tueksi sekä opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa teknisiä sertifiointeja erottuakseen työmarkkinoilla. Koulutusohjelmat auttavat opiskelijoita valmistautumaan huomispäivän työpaikkoihin aloilla, kuten tekoäly ja kyberturvallisuus.

Ensimmäisten kumppanikorkeakoulujen joukossa ovat muun muassa:

  • Bellevue College (Yhdysvallat), joka tarjoaa joustavaa opintomallia tekoälystä, big datasta, datatieteestä ja kyberturvallisuudesta Microsoftin kursseihin pohjautuen.
  • Purdue University Global (Yhdysvallat), joka myöntää opiskelijoille opintopisteitä Microsoftin teknisten taitojen kurssien suorittamisesta.
  • London School of Economic and Political Science (Iso-Britannia), lisää datatieteen opintoja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ohjelmaan.
  • Staffordshire University (Iso-Britannia), joka tarjoaa kaikille opiskelijoilleen Microsoftin kursseja osana Staffordshire Award – työllistämisohjelmaa.
  • University of London (Iso-Britannia), joka lisää Microsoftin datatiedekurssin osaksi heidän datatieteiden maisteriohjelmaa.

Suomessa tuhansien ICT-osaajien vaje

Ympäri maailmaa kärsitään alati kasvavasta teknologisesta osaamisvajeesta, joka uhkaa jopa hidastaa talouskasvua. ManPowerGroupin tekemän tutkimuksen mukaan lähes puolet työnantajista kertoo, että osaamisvajeella on heikentävä vaikutus heidän liiketoimintaansa.

Suomessa on tutkimusten mukaan tuhansien ICT-osaajien vaje, jonka ennustetaan merkittävästi kasvavan lähivuosien aikana. Paikallisesti Microsoft on keskittynyt uusien tekoälyosaajien kouluttamiseen. Tekoälytaitajat-nimellä kulkevaan koulutuspilottiin ovat osallistuneet Xamk, Saimia, Haaga-Helia ja Laurea. Kursseilta valmistuvat opiskelijat pyritään työllistämään Microsoftin kumppaniyrityksiin syventämään teknistä osaamistaan.

”Teoreettisen pohjan tarjoavan koulutusohjelman yhdistäminen käytännön teknisten taitojen kartuttamiseen osana opintoja antaa opiskelijalle vahvat lähtökohdat muuttuvassa työelämässä menestymiseen”, sanoo Microsoft Oy:n kansallisesta tekoälyohjelmasta vastaava projektipäällikkö Essi Marjamäki.

Suomessa Microsoftin tukemista Tekoälytaitajat-pilottikursseista ensimmäisenä päättymiseen asti viety kurssi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa perehdytti 23 opiskelijaa tekoälyn mahdollisuuksiin.

”Microsoftin tarjoamat oppimisympäristöt ja yritysverkostot hyödyttävät Xamkin opiskelijoita heidän työllistyessään tulevaisuudessa. Tekoäly liittyy uutena mullistavana teknologiana monipuolisesti eri toimialoihin, ja tällä opintojaksolla on voinut syventyä juuri omaa koulutustaustaa tukevaan sisältöön, lehtori Katriina Vesala Xamkista summaa.

Microsoft auttaa koulutustarjontansa avulla valmistelemaan opiskelijoita siirtymään tehokkaasti luokkahuoneesta nykypäivän työelämään. Microsoftin kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia teknisiä taitoja esimerkiksi data-analytiikasta, tekoälystä ja IoT:stä, joille on työelämässä kysyntää.

”Globaalissa yhteistyössä hyödynnetyt oppimateriaalit ovat avoimesti myös suomalaisten korkeakoulujen hyödynnettävissä. Käymmekin jo keskusteluja useampien suomalaisten oppilaitosten kanssa mahdollisesta laajemmasta yhteistyöstä erilaisten ICT-osaajien kouluttamiseksi.”, kertoo Marjamäki.

Johtaja Karen Kocher Microsoftin globaalista koulutustiimistä toteaa, että osaamisvajeeseen vastaaminen on yksi yrityksen päätehtävistä. Hän on ylpeä saattaessaan Microsoftin ja joukon kansainvälisiä huippukorkeakouluja tiiviiseen koulutusyhteistyöhön.

”Tämä työelämän muutos, jota todistamme 2000-luvun työpaikoilla, vaatii kaikkia organisaatioita hallituksista korkeakouluihin ja työantajiin vastaamaan yhteen nykypäivän keskeisistä haasteista: osaamisvajeen kiinnikuromiseen opettamalla, kouluttamalla ja valmistelemalla työntekijöitä huomispäivän työpaikkoja varten”, kertoo Kocher.

Yliopistojenkin käyttämiin opintomateriaaleihin pääsee tutustumaan osoitteessa aka.ms/learn, jossa kuka tahansa voi maksuttomasti aloittaa teknisten taitojen opettelun tai päivittää omaa osaamistaan. Sivusto sisältää lukuisia koulutuspolkuja, jotka on tarkoitettu tukemaan erilaisissa teknisissä rooleissa työskenteleviä henkilöitä tai auttamaan uudenlaisen osaamisen kartuttamisessa.

Lisätietoja:
Essi Marjamäki, Suomen Tulevaisuus Nyt -ohjelman projektipäällikkö
[email protected]
puh. 050 468 8852

 

Tags: , , , , ,