Terveydenhuoltoa kotiin

 |   Microsoft News Center

Doctors appointment at home with technology

Viime viikkoina maailma on joutunut opettelemaan etäterveydenhuoltoa todella nopeasti. Mitä voimme oppia heiltä, jotka ovat jo jonkin aikaa etähoitaneet potilaita?

Euroopassa jopa kolmannekselle kroonisesta sairaudesta kärsiville säännölliset lääkärikäynnit ovat arkipäivää. Näiden ja muiden sairauksien hoidon parantamisella sairaaloiden ja vastaanottojen ulkopuolella voi olla merkittävä positiivinen vaikutus kansallisiin terveydenhuoltobudjetteihin, terveydenhuollon ammattilaisten aikatauluihin ja potilaiden yleiseen hyvinvointiin. Se auttaa potilaita elämään paremmin, ei vain pidempään.

Tätä varten Microsoftin asiakkaat ja yhteistyökumppanit ympäri Eurooppaa kehittävät etäterveydenhuollon ratkaisuja, joiden avulla potilaat saavat hoitoa omassa kodissaan ja pitävät samalla tiiviisti yhteyttä terveydenhuoltoon.

Sairaalahuoneesta olohuoneeseen

Suomessa nefrologi Virpi Rauta johtaa Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) hanketta, jonka avulla kroonisia munuaissairauksia sairastavat potilaat voisivat saada elintärkeää dialyysihoitoa kotonaan keskimäärin kolmen viikoittaisen sairaalakäynnin sijaan. Se paitsi vähentää terveydenhuollon kustannuksia, myös lisää potilaan turvallisuutta ja parantaa elämänlaatua. Vaikka kolmasosa kaikista nefrologi Raudan potilaista saa jo nyt dialyysihoitoa kotona, hän haluaisi määrän kasvavan.

”Ennen kuin kroonista munuaissairautta sairastavat potilaat joutuvat dialyysihoitoon, tila on edennyt tyypillisesti hitaasti muutaman kuukauden ajan. Tämä dialyysiä edeltävä vaihe on aikaa, jolloin meidän on perehdytettävä potilaat eri hoitovaihtoehtoihin. Analysoimalla potilastietoja voimme alkaa arvioimaan tämän ryhmän riskitekijöitä ja antaa parempaa ohjeistusta oikeasta hoitomenetelmästä.”

Nefrologi Raudan hanke pyrkii tunnistamaan kotidialyysiin soveltuvat potilaat jo varhaisessa vaiheessa ja etämonitoroimaan nykyisiä potilaita. Tiedot analysoidaan Microsoft Azure -pilvipalvelulla ja tämän analyysin perusteella lääkärit voivat räätälöidä hoitosuunnitelmia tarpeen mukaan. Hanke on osa Helsingin yliopistollisen sairaalan CleverHealth Network -aloitetta, jossa kehitetään tekoälyavusteisia ratkaisuja sairauden varhaiseen toteamiseen, automatisoituun diagnosointiin ja hoitomuodon valintaan sekä kattavaan kotihoitoon.

Nefrologi Rauta selvittää hankkeen etuja seuraavasti: “Mitä useampi potilas saa dialyysihoitoa kotona, sitä vähemmän he käyvät sairaalassa. Tämä on hyvä asia, mutta se tarkoittaa, että saatan nähdä joitain potilaita vain kahdesti vuodessa, ja tiedän hyvin vähän siitä, mitä käyntien välillä tapahtuu. Etämonitorointi ja tietojen analysointi voivat täyttää kyseisen aukon ja varmistaa hoidon asianmukaisen jatkumisen.”

Vaikka kroonista munuaissairautta sairastavat potilaat ovat yleensä 50–60-vuotiaita, tämä ei ole ainoa ikäryhmä, jolle teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia sairauksien etähoitoon.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Saila Koivusalo johtaa toista Helsingin yliopistollisen sairaalan CleverHealth Network -hanketta, jossa keskitytään raskausdiabeteksen hoitoon. Näiden potilaiden hoidon ja seurannan helpottamiseksi ryhmä on kehittänyt sovelluksen, jolla voidaan mitata, seurata ja analysoida äidin tärkeimpiä terveyden mittareita, kuten glukoositasot, fyysinen aktiivisuus, ravitsemus, stressi, uni ja viikkopaino. Tiedot tallennetaan ja analysoidaan Microsoft Azure -pilviteknologiaa käyttäen.

Seuraamalla odottavien äitien terveyttä granulaarisella tasolla erikoislääkäri Koivusalo voi varmistaa, että naiset saavat oikeita ohjeita oikeaan aikaan: “Hyvin usein raskausdiabeteksesta kärsivät naiset tuntevat jäävänsä yksin sairautensa kanssa, koska vaikka he saavat hyvää ohjeistusta, he saavat sitä yleensä liian myöhään. Jos voimme pitää yhteyttä odottaviin äiteihin aikaisemmin, voimme varmistaa, että kaikki saavat samantasoista hoitoa”.

Erikoislääkäri Koivusalo varoittaa, että raskausdiabetes voi kasvattaa sekä äidin että vauvan kroonisen diabeteksen riskiä tulevaisuudessa, joten aikainen hoito on tärkeää. Erikoislääkäri Koivusalo näkee pilottivaiheessa olevan hankkeen mahdollisuuden auttaa korkeamman sairastumisriskin omaavia naisia kaikissa raskauden vaiheissa raskauden suunnittelusta aina synnytyksen jälkeiseen hoitoon ja seurantaan asti.

Sydämestä alkaen

Tunnuslauseen ”Paras hoito on ennaltaehkäisy” on hyväksynyt myös Portugalin Cova da Beiran sairaalakeskus, joka käyttää Microsoftin kumppanin HopeCaren kehittämää pilvipohjaista terveydenseurantaratkaisua sydämen vajaatoiminnalle korkeammassa sairastumisriskissä olevien potilaiden seurantaan.

Kroonisesta sydämen vajaatoiminnasta kärsii 380 000 ihmistä eri puolilla Portugalia, ja se on suurin sairaalahoidon syy 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien keskuudessa. Määrä on noussut 33 % viimeisen vuosikymmenen aikana. Sairaalahoito johtuu pääosin sydämen vajaatoiminnan oireiden, kuten hengitysvaikeuksien, turvonneiden jalkojen tai väsymyksen, äkillisestä pahenemisesta. Tällaiset tuntemukset ovat pelottavia, mutta ne voidaan ennustaa ja joskus jopa estää tarkan ja säännöllisen terveysseurannan avulla.

Tästä syystä Cova da Beira on seurannut HCAlert-etävalvontatyökalun käyttöä, joka kerää, tallentaa ja analysoi potilaan kehon lämpötilaa, veren happipitoisuutta (SaO2), verenpainetta, sykettä, painoa ja aktiivisuutta Microsoft Azure -pilvipalvelussa. Triaatioalgoritmi antaa lääkäreille mahdollisuuden tunnistaa, mitkä datapisteet ovat merkityksellisimpiä ja merkitä kaikki elintoimintojen parametrit, jotka eivät ole yhdenmukaisia kyseisen potilaan suunnitelmien kanssa.

Ratkaisun käyttöönoton jälkeen kliinisissä ryhmissä on havaittu huomattavaa laskua sairaalahoidon (-62 %), sairaalahoidon kokonaiskeston (-48 %), kuolleisuuden (-42 %) ja päivystyspoliklinikkakäyntien (-85 %) suhteen pilottipotilasryhmissä. Tärkeintä on kuitenkin, että sekä lääkärit että potilaat tuntevat saavansa tukea.

74-vuotias Alberto Galvão, jolle on asennettu rytmihäiriötahdistin (ICD), vahvisti: “On hyvä tietää olevansa valvonnassa kaikkina aikoina. Tiedän, että minua seurataan, ja jos jokin ei ole kunnossa, sairaanhoitaja soittaa ja kysyy voinnistani”.

Kardiologi Luis Oliveira kuvasi kliinisestä näkökulmasta, miten etämonitorointi tukee hänen työtään: “Jos kyseessä on jokin yksinkertainen asia, voin soittaa potilaalle ja kysyä hänen voinnistaan ja ehdottaa hoidon muuttamista tarvittaessa. Jos taas tiedot viittaavat siihen, että kyseessä voi olla jotain vakavampaa, me kehotamme potilasta tulemaan suoraan sairaalaan”.

Ihmisläheistä terveydenhuoltoa

Etähoidon ratkaisuilla on myös tärkeä tehtävä, kun herkkien potilaiden altistumista vaarallisille ympäristöille rajoitetaan. Microsoft on tehnyt Irlannissa yhteistyötä Limerickin yliopistollisen sairaalan kanssa auttaakseen fysioterapeutteja toteuttamaan välttämättömiä liikuntaharjoituksia kystisesta fibroosista (CF) kärsiville potilaille Microsoft Teamsin kautta. Säännölliset, räätälöidyt harjoitukset ovat CF-potilaille välttämättömiä keuhkojen pitämiseksi puhtaina limasta, jota kerääntyy heidän sairautensa seurauksena. CF-potilaat ovat myös erittäin alttiita infektioille, minkä vuoksi on välttämätöntä rajoittaa sairaalakäynneillä vietettyä aikaa.

Kahdenkeskisten verkkotapaamisten ansiosta potilaat voivat saada kaiken irti harjoituksistaan ilman uuvuttavaa matkaa sairaalaan tai infektiolle altistumisen riskiä. Myös aikaa ja vaivaa voi säästyä: esimerkiksi Puolalainen telelääketieteen tarjoaja Telemedico pystyy ratkaisemaan 90 % tapauksista verkossa, kiitos tekoälypohjaisen kiireellisyysjärjestyksen, joka ohjaa potilaat suoraan heille sopivimmalle lääkärille. Avainasemassa on keskittyminen potilasmukavuuteen, ei pelkästään hoitoon. Terveydenhuolto on pohjimmiltaan ihmiskeskeinen ala, ja potilaita tulee katsoa ennen kaikkea ihmisinä.

Digitaalisten terveydenhuollon työkalujen kehittyessä niiden mahdollisuudet parantaa potilaiden elämänlaatua on otettava huomioon kliinisten tulosten parantamisen lisäksi. Jokaisen potilaan perusoikeus on voida hyvin eikä vain selviytyä. Microsoft jatkaa yhteistyötä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa kaikkialla Euroopassa. Haluamme tehdä oman osamme sen eteen, että parempi hoito on kaikkien saatavilla. Teknologia on yhä tärkeämpää henkilöstön ja potilaiden suojelemiseksi ja hoitamiseksi. Lue miten terveydenhuoltoa uudistetaan ja kuinka Microsoft voi auttaa.

Tags: , ,