Microsoft sitoutuu saavuttamaan nollajätetavoitteet vuoteen 2030 mennessä

 |   Microsoft News Center

Maailmassa tuotetaan YK:n Ympäristöohjelman mukaan joka vuosi yli 11 miljardia tonnia jätettä. Ihmisten arjessa ja maailmantalouksien jokaisen sektorin sivutuotteena syntyvä jäte saastuttaa maamme, tukkii vesiväylämme, kuluttaa loppuun luonnonvaramme ja pilaa hengitysilman. Maapallon ekosysteemejä on suojeltava ja jätteen luomisesta, jakelusta ja hävittämisestä syntyviä hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä. Olemmekin julkistaneet tavoitteen saavuttaa Microsoftin suorassa toiminnassa, tuotteissa ja pakkauksissa vuoteen 2030 mennessä nollajäte eli zero waste -tilan, jossa ei synny lainkaan jätettä.

Nollajätetavoitteemme on Microsoftin aiemmin tänä vuonna käynnistämän hiileen, veteen, ekosysteemeihin ja jätteeseen keskittyvän vastuullisuushankkeen kolmas osuus. Asetamme jokaiselle osuudelle kunnianhimoiset tavoitteet ja tuemme asiakkaitamme vastaavissa toimenpiteissä teknologian ja saamiemme oppien avulla.

Vuoteen 2030 mennessä ohjaamme kierrätykseen tai uusiokäyttöön vähintään 90 prosenttia toimitilojemme ja datakeskustemme tuottamasta kaatopaikkajätteestä ja energiajakeesta, valmistamme 100-prosenttisesti kierrätettäviä Surface-laitteita, käytämme 100-prosenttisesti kierrätettäviä pakkausmateriaaleja (OECD-maissa) ja saavutamme kaikkien hankkeiden rakennus- ja purkujätteessä vähintään 75 prosentin kierrätysasteen. Lisäksi kannustamme työntekijöitämme vähentämään omaa jätejalanjälkeään.

Microsoft Circular Center -keskukset

Jotta voimme vastata pilvipalvelujemme kasvavaan kysyntään, myös Microsoftin datakeskusten – sekä niitä pyörittävien 3 miljoonan palvelimen ja muiden laitteiden – jalanjälki tulee kasvamaan. Tällä hetkellä palvelinten käyttöikä on keskimäärin viisi vuotta, ja ne ovat osa maailman kasvavaa elektronisen jätteen ongelmaa. Tämän jätteen vähentämiseksi aiomme kierrättää ja uusiokäyttää palvelimet uusien Microsoft Circular Center -keskusten kautta, joita rakennetaan aluksi uusille suurille datakeskusalueille ja myöhemmässä vaiheessa jo olemassa olevien datakeskusten yhteyteen.

Käsittelemme käytöstä poistettavat palvelimet ja laitteet paikan päällä koneoppimisteknologian avulla. Lajittelemme osat niihin, joita voimme käyttää uudelleen itse, niihin, joita asiakkaat voivat hyödyntää, ja myytäviin osiin. Hyödynnämme saamiamme oppeja uusiokäytöstä, laitteiden purkamisesta, uudelleenkokoamisesta ja kierrätyksestä suunnittelu- ja hankintaketjutiimeissä, jotta voimme parantaa tulevien laitesukupolvien ympäristökestävyyttä.

Arvioimme Microsoft Circular Center -keskusten lisäävän palvelintemme ja komponenttiemme uusiokäyttöä jopa 90 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Eroon kertakäyttömuoveista pakkauksissa

Muovia tuotetaan joka vuosi noin 300 miljoonaa tonnia, ja siitä 50 prosenttia on kertakäyttöistä. Puolet tästä muovijätteestä on pakkausmateriaalia. Siksi luovumme kertakäyttöisestä muovista pakkauksissamme vuoteen 2025 mennessä. Tämä koskee muovikelmua, kuluttajapakkauksia sekä IT-laitteiden ja komponenttien pakkauksia datakeskuksissamme.

Parempaa jätedataa ja investointeja kiertotalouteen

Tällä hetkellä on vaikeaa saada laadukasta dataa jätteen määrästä, tyypeistä ja laadusta sekä sen alkuperästä ja loppusijoituksesta. Niinpä panostamme jätedatan digitalisointiin koko yhtiössä ja tunnistamme näin tiedonkeruun kehityskohteet. Teknologisten ratkaisujen avulla voimme seurata jätteen käsittelyketjua, kerätä jätedataa reaaliajassa ja raportoida tuloksistamme tulevaisuudessa entistä tarkemmin. Lisäksi investoimme 30 miljoonaa dollaria Closed Loop Partnersin rahastoihin, joiden avulla kehitetään muun muassa toimitusketjun digitalisointiin ja elektroniikkajätteen keräykseen liittyvää infrastruktuuria, innovaatiotyötä ja liiketoimintamalleja.

Haluamme luonnollisesti jakaa nollajätehankkeesta ammentamamme opit myös asiakkaidemme kanssa. Tutustu asiakastarinoihin blogissamme ja lue, millaisia ratkaisuja jätteen vähentämiseen on löydetty Microsoftin teknologioiden avulla.

Tags: ,