Susanna Mäkelä Brysselistä Microsoftin yhteiskuntasuhdejohtajaksi Suomessa ja Ruotsissa

 |   Microsoft News Center

Susanna Mäkelä on aloittanut Microsoft Oy:n yhteiskuntasuhdejohtajana alkuvuodesta 2020.  Mäkelä vastaa Microsoftin ja yhteiskunnan välisten suhteiden kehittämisestä Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Mäkelä siirtyi tehtävään Brysselistä, jossa hän vastasi Microsoftin EU-toimiston operatiivisesta toiminnasta Chief of Staff -roolissaan koordinoiden Microsoftin Euroopan politiikan strategiaa. Hän on myös työskennellyt Microsoftin Japanin yhtiössä vastaten Microsoftin Corporate External Legal Affairs -yksiköstä vastuualueena lakiasiat, yhteiskuntasuhteet sekä yritysvastuu.

”On ollut hienoa saada Susanna mukaan tiimiimme. Hänen kokemuksensa ja ymmärryksensä teknologian roolista yhteiskunnassa ja etenkin EU:n digitalisaatioon liittyvästä sääntelystä ja sidosryhmätyöstä auttaa asiakkaitamme rakentamaan liiketoimintaansa kestävästi muutoksen keskellä ja toisaalta tuomaan Suomen ja muiden Pohjoismaiden näkemyksiä vahvemmin esiin Euroopassa”, sanoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

Mäkelä on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja on suorittanut auskultoinnin Jämsän käräjäoikeudessa. Ennen siirtymistään Microsoftille hän teki pitkän uran Suomessa ja ulkomailla Nokian palveluksessa eri rooleissa muun muassa immateriaalioikeusstrategian, lisenssioinnin, tuotekehityksen ja myynnin tukena.

”Suomessa ja globaalisti käynnissä oleva murros näkyy voimakkaasti myös keskusteluissa asiakkaiden ja päättäjien kanssa. Teknologiayhtiönä näemme teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet mutta myös sen haasteet, joista meidän on kannettava vastuumme. Muutokset ovat valtavia ja panokset korkeat – siksi tietoon perustuvan keskustelun tarve on nyt erityisen tärkeää. Tällä vuosikymmenellä näemme todennäköisesti, miten esimerkiksi keskustelua herättäviä teknologioita, kuten kasvojentunnistusta tulisi säännellä ”, Susanna Mäkelä kertoo.

”Teknologialla on tärkeä asema kestävässä kehityksessä ja vihreässä kasvussa, joille pyrin työni avulla luomaan edellytyksiä asiakasyrityksissämme sekä koko yhteiskunnassa. Moniin yhteiskunnan suuriin haasteisiin voidaan vastata tehokkaasti vain sidosryhmien välisellä toiminnalla. Olipa kyse kansanterveydestä, ympäristön kestävyydestä, kyberturvallisuudesta, terroristisesta sisällöstä verkossa tai YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, olemme tulleet siihen tulokseen, että näissä edistyminen edellyttää kahta tekijää: tarvitsemme sekä yhteistyötä että osallistavia aloitteita, jotka tuovat julkisen sektorin kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin tekemään yhteistyötä”, Susanna Mäkelä kertoo.

Lisätietoja:
Anne Alarotu, viestintäjohtaja, Microsoft Oy
[email protected]
050 4871308

Tags: ,