Opettajat innovatiivisen oppimisen eturintamassa

 |   Microsoft News Center

Viime keväänä teknologiasta tuli monen virtuaalisen ja fyysisen luokkahuoneen olennainen osa, ja sen jälkeen opettajat ovat keksineet uusia, luovia tapoja aktivoida opiskelijoita teknologian avulla.

Microsoft tuo nyt uusia työkaluja ja päivityksiä opettajille ja opiskelijoille. Ne tukevat viittä ydinaluetta, joiden avulla opettajat voivat rakentaa kokonaisvaltaisia oppimisympäristöjä ja kehittää opetusta: oppilaslähtöisyys, taitoihin panostaminen, sosiaalinen oppiminen, turvallisuus ja skaalattavuus.

Oppilaslähtöistä oppimista Reading Progressin avulla

Tutkimusten mukaan joidenkin oppilaiden lukutaito on heikentynyt etä- ja hybridiopiskelun aikana. Pyrkiessään kuromaan osaamisvajetta ja oppimiseroja umpeen opettajat etsivätkin keinoja, joilla arvioida oppilaiden tilannetta ja auttaa heitä etenemään omassa tahdissaan. Esittelemme uuden, ilmaisen työkalun lukemisen tueksi.

Oli kyseessä vieraan kielen opiskelu tai opettajien pyrkimys parantaa yleistä luetun ymmärtämistä, Reading Progress antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella lukemista turvallisessa, oppilaslähtöisessä ympäristössä.

Reading Progressin avulla opettajat voivat:

  • säästää aikaa luomalla lukutaidon sujuvuutta edistäviä tehtäviä koko luokalle tai yksittäisille oppilaille itsenäiseen työskentelyyn. Opettajat voivat myös arvostella tehtävät helposti ja tarkasti sisäänrakennettujen tarkistusominaisuuksien avulla. Opettaja voi myös hypätä mihin tahansa tallenteen kohtaan tarkastamaan yksittäisiä sanoja tai katkelmia.
  • visualisoida lukemisen edistymistä integroidun Education Insights -mittariston avulla. Opettajat näkevät trendejä ja dataa lukutarkkuudesta, oikeiden sanojen määrästä minuutissa sekä virheellisistä ääntämyksestä ja oppilaiden tai koko luokan ohittamista sanoista. Insightsin tarjoaman palautteen avulla opettajat voivat ohjata luokkaa ja tunnistaa alueet, joissa oppilaat kaipaavat henkilökohtaista tukea. Opettajat voivat myös jakaa dataa ja esimerkkejä vanhempien kanssa.
  • innostaa oppilaita harjoittelemaan itsenäisesti vapaa-ajallaan. Oppilaat voivat käyttää sekä ääntä että videota ja edetä omassa tahdissaan, tallentaa luetun niin monta kertaa kuin haluavat ja edetä ilman paineita. Sisäänrakennettu Immersive Reader varmistaa tekstin saavutettavuuden ja selkeyden.

Reading Progress tulee saataville kesän jälkeen englanniksi. Se on maksuton kaikille oppilaille ja opettajille, jotka käyttävät Microsoft Teams for Education -sovellusta.

 

Uusia työkaluja oppilaiden aktivoimiseksi luokkahuoneessa

Parannamme Teamsia ja muita työkaluja, jotta voimme auttaa opettajia täydentämään ja rikastamaan lähioppimista digitaalisin keinoin. Uusi, ilmainen tarjooma on saatavilla kesän jälkeen. Sen kehittämisessä on hyödynnetty muun muassa oppimisen asiantuntijoiden, opettajien ja oppilaiden näkemyksiä.

  • Ryhmätyöt. Opettajat voivat järjestää oppilaansa ryhmiin, jotta he voivat työskennellä yhdessä saman työn parissa ja oppia näin tärkeitä yhteistyötaitoja.
  • Tehtäviin sisällytetyt video- ja audiotallenteet. Opettajat voivat luoda tehtäviä, joita oppilaat voivat suorittaa audio- tai videotallenteiden muodossa. Tämä tarjoaa monipuolisempia oppimismahdollisuuksia, kun oppilaat voivat harjoitella esimerkiksi väittelytaitoja tai jakaa näytteitä soittotaidostaan musiikintunnilla. Opettajat voivat myös jakaa yksilöidympiä ohjeita video- ja audiotallenteiden avulla.
  • Suosikkisovellusten käyttö Tehtävät-osiossa. Opettajat tunnistavat sovelluksia, jotka saavat aikaan ahaa-elämyksiä ja innostavat oppilaita perehtymään aiheeseen entistä syvällisemmin. Opettajat voivat nyt antaa tehtäviä useista kolmannen osapuolen sovelluksista suoraan Teamsissa, mikä säästää aikaa ja tukee oppilaiden luovuutta.
  • Kalenteri Teamsissä. Uusien kalenteri-integraatioiden avulla oppilaat näkevät Teamsista ja Outlook-kalenterista, missä heidän tuntinsa pidetään ja milloin läksyt on palautettava. Näin oppilaat näkevät kaikki tärkeät jutut samasta paikasta: missä pitäisi olla ja mitä pitäisi vielä oppia.

 Oppimisesta innostavampaa ja hauskempaa

Kokonaisvaltaiset ja mukaansatempaavat kokemukset vahvistavat oppimista ja uudet oppimisen tavat pitävät oppilaiden intoa ja mielenkiintoa yllä. Yksi näistä on pelillistäminen. Haluamme tarjota oppilaille lisää mahdollisuuksia pelata ja oppia sekä luokassa että sen ulkopuolella, ja siksi lisäsimme uusia ominaisuuksia Minecraft Education Editioniin.

  • Paranna Minecraft Education Edition -kokemusta Teamsilla ja Flipgridilla: Opettajilta saamamme palautteen pohjalta olemme lisänneet Minecraft Education Editioniin saumattoman Teams-integraation. Opettajat voivat nyt upottaa Flipgrid-aiheen, Forms-kyselyn tai arviointityökalun Minecraft-maailmaan tai -oppituntiin uusien Resource-linkkien avulla. Minecraft-oppitunnille osallistuvat oppilaat voivat avata Flipgrid-aiheen, tallentaa ja jakaa luomuksensa sekä kutsua muita oppilaita luomaansa maailmaan vain muutamalla napsautuksella.
  • Minecraft Education Edition leireille ja kerhoille. Esittelemme myös leireille ja kerhoille kehitetyn Minecraftin, jonka avulla oppijat voivat käyttää Minecraft Education Editionia muuallakin kuin luokkahuoneessa. Tästä kesästä lähtien leirit, kerhot ja yhdistykset voivat ostaa Minecraft Education Edition -lisenssejä ja tukea kaikenikäisten lasten ja nuorten kriittistä ajattelua, yhteistyötä ja pelillistä oppimista.

 Opettajat vauhdittamassa opetusalan kehitystä

Kun koulut viime vuonna siirtyivät etäopetukseen, opettajat venyivät yli-inhimillisiin suorituksiin pitääkseen yllä oppilaiden intoa opiskeluun myös digitaalisessa ympäristössä. He tunnistivat aukkoja oppimisen prosesseissa ja täyttivät ne, löysivät keinoja pitää yhteyttä kaikkiin oppilaisiinsa, ratkoivat haasteita yhdessä ja toivat opetusta eri tavoin uudelle aikakaudelle. Opettajat ovatkin työnsä kautta todistaneet, että oppia voi missä tahansa – ja juuri he ovat olleet eturintamassa myös vauhdittamassa oppimisen innovaatioita, teknologian tuella.

 

Tags: ,