Nämä 10 asiaa Microsoft on oppinut asiakkailtaan liiketoiminnan kehittämisestä tekoälyn avulla

 |   Microsoft News Center

Tekoälyllä on nykyisin jo valtava mahdollisuus vaikuttaa organisaatioiden toimintaan – suurten ongelmien ratkaisemisesta liiketoimintamallin perusteelliseen uudistamiseen. Siksi Microsoft perusti kaksi vuotta sitten AI Business School -tekoälykokonaisuuden tarjoamaan eri toimialojen keskeisille päätöksentekijöille opastusta tekoälyyn liittyvästä strategiasta, kulttuurista, vastuullisuudesta ja muista kriittisistä aiheista.

Tekoälyn toteuttaminen kokonaisvaltaisesti ja onnistuneesti ei ole helppoa eikä meillä ole kaikkia vastauksia. Mutta työskenneltyämme yritysjohtajien kanssa AI Business Schoolin ja asiakassuhteidemme kautta olemme kohdanneet hyvin tavoitteellisia yrityksiä, jotka esimerkillään näyttävät, millainen tekoälyä hyödyntävä organisaatio voi parhaimmillaan olla.

Microsoftin uusi Best of Business AI 2021 -sivusto esittelee asiakkaitamme, jotka luovat arvoa liiketoiminnalle ja digitalisoituvat koko organisaation kattavalla tekoälystrategiallaan ja laajalla tekoälyn toteutuksella. Kampanjassa on mukana 10 asiakastamme, jotka ovat nopeuttaneet tekoälyn käyttöönottoa yhdistämällä vahvan johtamisen liiketoimintatavoitteisiinsa ja teknisiin valmiuksiinsa. Asiakkaidemme kokemuksiin ja oppeihin tekoälyn menestyksekkäästä hyödyntämisestä pääset tutustumaan videoiden, menestystarinoiden ja interaktiivisten elementtien avulla. Suomesta mukana on johtava ruostumattoman teräksen valmistaja Outokumpu, joka digitalisoi tuotantoaan globaalisti Torniosta alkaen tavoitteenaan entistä parempi asiakaskokemus, entistä korkeampi laatu ja nopeampi tuotanto.

Tässä 10 asiaa, jotka olemme oppineet asiakkailtamme tekoälyn avulla toteutetusta liiketoiminnan tehostamisesta.

 

Outokumpu: Ota mukaan koko organisaatiosi

Tekoälyä onnistuneesti hyödyntävät yritykset ottavat huomioon sen, että tekoäly ei ole vain teknisten asiantuntijoiden tai johtajien vastuulla. He käyvät perusteellisia keskusteluja työntekijöiden kanssa ymmärtääkseen, miten kukin liiketoiminnan osa voi hyötyä tekoälystä ja mihin asioihin sillä voidaan vaikuttaa. Outokumpu on alusta asti pitänyt mukana työntekijöitään eri puolilta organisaatiota, ja se on tarjonnut heille pääsyn dataan ja tekoälymalleihin, joiden perusteella he voivat tehdä parhaat päätökset eri osastojen jokapäiväisen työn kannalta.

“On kerrytettävä luottamusta johtoryhmältä, puhuttava ihmisille teknologian käyttöönotosta ja saatava siten kaikki mukaan,” toteaa Outokummun teknologiajohtaja Stefan Erdmann.

HOCHTIEF: Hyödynnä tekoälyä liiketoiminnan kasvattamiseen

Tekoäly voi auttaa vaikeiden ongelmien ratkaisemisessa, mutta se voi myös tuoda uusia mahdollisuuksia kasvuun ja menestykseen. HOCHTIEF kaupallistaa uutta tekoälyosaamistaan tarjoamalla tekoälysovelluksia asiakkailleen palveluna.

“Tuomme markkinoille kaikki nämä ratkaisut ja saamme näin yhtiölle uuden liiketoimintamallin”, sanoo HOCHTIEF:in riski-, organisaatio- ja innovaatiojohtaja David Koch.

Bell: Valitse strateginen lähtökohta

Tekoälyn hyödyntäminen kannattaa aloittaa etsimällä sopivin käyttötapa tekoälyn soveltamiseksi ja varmistaa, että tuloksia seurataan ja jaetaan säännöllisesti. Bell hyödynsi vuoden 2019 CES-tapahtumassa lisättyä todellisuutta esitelläkseen visiotaan tekoälystä ja siitä, miten se voisi muuttaa liiketoimintaa ja alaa. Esitys herätti innostusta yrityksen sisällä ja teknologiayhteisössä, ja yhtiö onkin onnistuneesti lähtenyt rakentamaan kehitystä alkuinnostuksen pohjalle ja edennyt säännöllisesti kohti suuria tavoitteitaan.

Bellin Senior Manager of Intelligent Systems Matt Holvey: ” Kun merkittäviä tuloksia on havaittavissa 3–6 kuukauden välein, paras tapa kehittyä ja saada ylimmän johdon hyväksyntä on säännöllisesti ja asteittain osoittaa konseptien toimivuus.”

Mondelēz International: Tuo liiketoiminta ja teknologia yhteen

Kaikki organisaation työntekijät ovat siellä asiantuntemuksensa vuoksi. Heille pitää antaa mahdollisuus olla mukana yhteistyössä, innovoida ja auttaa keksimään luovia tekoälyratkaisuja. Mondelēz Internationalissa tekoälyasiantuntijat ja tuoteasiantuntijat tekivät yhteistyötä parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Mondelēz Internationalin tutkimus-, kehitys- ja laatujohtaja Rob Hargrove sanoo: “Meillä on datan, mallinnuksen ja simulaation asiantuntijoita, mutta meillä on toisaalla tuotetiimeissämme myös keksi-, suklaa-, kumi- ja karkkiteollisuuden kehitysasiantuntijoita. Kumpikaan osapuoli ei tunne toisen työtä täydellisesti. Joten heidän tulee ymmärtää, että ilman yhteistyötä ja raja-aitojen murtamista kumpikaan osapuoli ei voi menestyä.”

AXA: Toteuta arvoja myös käytännössä

Kuten kaikilla merkittävillä teknologisilla innovaatioilla, myös tekoälyn käytöllä voi olla tahattomia seurauksia, kuten yksityisyyden tai tietoturvan loukkaus. Siksi on hyvä ottaa käyttöön periaatteita, käytäntöjä, työkaluja ja toimintatapoja, joiden avulla organisaatio voi ennakoida ja lieventää tekoälyn mahdollisia riskejä ja varmistaa, että lopputulos vastaa yrityksen arvoja. AXAlla hallintotyökalujen ja -käytäntöjen luominen ei ollut vain oikea ratkaisu, vaan se auttoi myös yritystä oppimaan lisää liiketoiminnastaan ja siitä, miten he voivat parhaiten auttaa asiakkaitaan.

“Velvollisuutemme on hallita asianmukaisesti dataa, jonka asiakas on suostunut jakamaan kanssamme”, sanoo AXA:n Connected Car Business Domain, Data and Tech Innovation -yksikön johtaja Jerome Lafon.

OceanMind: Tee yhteistyötä

Tekoälyn vastuullinen toteuttaminen edellyttää usein organisaatioiden välistä yhteistyötä, vuorovaikutusta loppukäyttäjiin ja koordinointia julkisten tahojen kanssa. On hyvä oppia muilta ja hyödyntää sitä auttaakseen omalla vaikutusalueella. Voittoa tavoittelematon järjestö OceanMind tekee yhteistyötä kumppaneiden kanssa ymmärtääkseen ihmisen toiminnan vaikutuksen valtameriin.

OceanMindin kanssa yhteistyötä tekevän Thaimaan kalastusministeriön kalakaranteenien ja kalastusalusten tarkastusosaston johtaja Kanit Naksung toteaa: “Voimme käyttää tekoälyä kalastuslainsäädännön valvonnassa ja auttaa viranomaisia tekemään parempia päätöksiä.”

DHL: Todista ensin hyödyt ja ota sitten laajasti käyttöön

Kun jokin toimintatapa todistetusti toimii, kannattaa investoida sen laajentamiseen organisaatiossa. Tekoälyratkaisujen mittaamiseen ja arviointiin täytyy kohdentaa resursseja, ja prosessien laajentamiseksi pitää kehittää strategioita. DHL:ssä tämä tarkoitti ensin oikean infrastruktuurin rakentamista, tukea ja viestintää, jotta projekti edistyi konseptin toimivuuden todentamisesta lopulta sen tuotteistamiseen.

DHL Supply Chainin CIO & COO Markus Voss sanoo: “Otamme lähes kaikissa tiloissamme käyttöön edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja. Visioni on, että jokainen asiakas, jokainen työmaa ja jokainen työntekijämme tuntee maailman muuttuvan toimitusketjumme mukana. ”

CSIRO: Priorisoi suurimman hyödyn saavuttamiseksi

Koska kaikkia on ongelmia ei voi ratkaista kerralla, on ensin priorisoitava työtä, kustannuksia ja hyötyjä, ja sitten määriteltävä tarkalleen, miltä menestys näyttää oman organisaation kohdalla. CSIRO huomasi, että tekoälyä halutaan kaikkialle, mutta oli tärkeää priorisoida, jotta työstä saa maksimaalisen arvon.

CSIRO:n Data61:n johtaja Jon Whittle sanoo: “Kaikki haluavat työskennellä tekoälyasiantuntijoidemme kanssa, sekä organisaation sisällä että myös CSIRO:n ulkopuolella… Vaarana tässä on se, että soudamme liian moneen eri suuntaan emmekä sen vuoksi enää pysty saamaan aikaan merkittävää muutosta millään panostamistamme alueista.”

Grab. Anna kaikille vaikutusmahdollisuuksia

Hyviä ideoita voi tulla mistä tahansa, minkä vuoksi Grabin “AI everywhere” -lähestymistapa on ollut niin onnistunut. Ei-tekniset työntekijät työstävät yhdessä asiantuntijoiden kanssa ideoista ratkaisuja.

“Kun ihmiset omaksuvat ideasi ja todella uskovat siihen, mitä tekoälyllä voidaan saada aikaiseksi, voit saavuttaa tekoälyn tuoman maksimaalisen arvon”, Grabin teknologiajohtaja Wui Ngiap Foo sanoo.

WPP: Laita data puhumaan puolestasi

Kerättyä tietoa voidaan käyttää monilla erilaisilla tavoilla, mikä auttaa parantamaan ja skaalaamaan ihmisten asiantuntemusta. WPP:n suunnittelijoiden ja markkinoijien keskuudessa data herätti mielenkiintoa ja uusia ideoita, mikä antoi heille mahdollisuuden olla entistä luovempia.

WPP:n Data & AI -yksikön globaali johtaja Di Mayze sanoo: “Data ei ole tylsää: se voi todella inspiroida ja yllättää. Ja siksi me haluammekin varmistaa, että data ja luovuus toimivat yhdessä ja juhlivat yhdessä!”

Tutustu asiakkaidemme tekoälymatkaan tarkemmin Best of Business AI 2021 -sivustollamme (saatavana englanniksi, ranskaksi ja saksaksi).

Tags: , , ,