Tutkimus: Puolet Suomen väestöstä joutunut teknisen tuen huijausten kohteeksi viimeisen vuoden aikana

 |   Microsoft News Center

Tech Support Scam Research

Microsoftin teettämän tutkimuksen mukaan puolet Suomessa asuvista aikuisista on altistunut teknisen tuen huijauksille, ja 3 % on menettänyt rahaa näissä huijauksissa. Puhelinyhteydenottojen ja sähköpostin lisäksi huijarit hyödyntävät nyt myös esimerkiksi ammattimaisen näköisesti tehtyjä verkkosivuja ja ponnahdusikkunoita.

Teknisen tuen huijaukset ovat kaikenikäisiä koskettava maailmanlaajuinen ongelma; pelkästään Microsoft saa kuukausittain 6 500 valitusta henkilöiltä, jotka ovat joutuneet Microsoftin työntekijänä esiintyvän huijarin uhriksi. Ongelman laajuuden selvittämiseksi Microsoft teetti tutkimuksen 16 maassa teknisen tuen huijauksista ja niiden vaikutuksista kuluttajille. Tutkimuksen tuloksista selviää, että Suomen väestö on maailmanlaajuista keskiarvoa valveutuneempaa huijausyrityksiä kohdatessaan.

Teknisen tuen huijauksissa huijari esiintyy usein jonkin palveluntarjoajan edustajana ja pyrkii kalastelemaan tietoja, kuten henkilötietoja, salasanoja, pankkitunnuksia tai luottokorttitietoja. Tutkimuksen mukaan Suomen väestöstä puolet on altistunut tämäntyyppiselle huijaukselle, 12 prosenttia vastaajista on jatkanut yhteydenpitoa huijarin kanssa yhteydenottotilanteessa ja 3 prosenttia menettänyt rahaa. Suomen tulokset alittavat kuitenkin maailmanlaajuisen keskiarvon, sillä globaalilla tasolla 59 prosenttia vastaajista oli joutunut huijauksen kohteeksi ja 7 prosenttia menettänyt niiden yhteydessä rahaa.

Yli puolessa puhelinhuijausyrityksistä huijari esiintyy Microsoftin edustajana. Huijarit hyödyntävät puhelinyhteydenottojen lisäksi myös esimerkiksi ammattimaisen näköisesti tehtyjä ponnahdusikkunoita, sähköpostiviestejä ja sivustojen uudelleenohjausta uhriensa tavoittamiseen. Puhelinhuijausyritysten määrä on Suomessa globaalilla tasolla, mutta Suomessa asuvat altistuvat maailmanlaajuisesti keskimääräistä harvemmin teknisen tuen huijauksille muissa kanavissa. Suomen kohdalla etenkin ponnahdusikkunoiden, mainosten tai sivustoille uudelleenohjausten määrä on selvästi alle globaalin keskiarvon.

”Suomessa tilanne on kohtalaisen hyvä, mutta tulokset osoittavat, että meillä on vielä opittavaa tietoturvasta. Eri kanavissa tapahtuvien yhteydenottojen kanssa pitää olla aina varuillaan”, sanoo Microsoft Oy:n teknologiajohtaja Juha Karppinen. ”Ihminen on lähestulkoon aina organisaation kyberturvallisuuden haavoittuvin kohta, minkä myös huijarit tietävät. Siksi esimerkiksi monivaiheinen tunnistautuminen on tärkeää. Microsoftin tilastojen mukaan identiteettiin kohdistuvista hyökkäyksistä 99,9 prosenttia voidaan torjua käyttämällä monivaiheista tunnistautumista.” Microsoftin monivaiheisesta tunnistautumisesta löytyy lisätietoja täältä.

Vuoden 2021 tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti keskimäärin vähemmän kuluttajia (59 %) on altistunut teknisen tuen huijauksille verrattuna vuoden 2018 (64 %) ja 2016 (68 %) vastaaviin tutkimustuloksiin. Suomi on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana tutkimuksessa, joten Suomen tilastoista ei ole saatavilla aiempien vuosien tutkimusdataa.

Tutkimushavainnot tiivistetysti (suluissa globaalit luvut):

  • Suomen vastaajista 50 % (59 %) kertoo altistuneensa teknisen tuen huijauksille viimeisen vuoden aikana.
  • Vastaajista 12 % (16 %) jatkoi kontaktitilannetta huijarin kanssa ja 3 % (7 %) on menettänyt rahaa huijauksen seurauksena.
  • Suomessa asuvista 38–53-vuotiaat ja miehet (18-37 v. miehet) ovat todennäköisimpiä jatkamaan yhteydenpitoa huijarin kanssa.
  • Niistä vastaajista, jotka ovat jatkaneet yhteydenpitoa huijarin kanssa, 61 % (69 %) kertoi tilanteen aiheuttaneen kohtalaista tai merkittävää stressiä.
  • Suomen vastaajista 86 % (79 %) piti epätodennäköisenä, että yritys ottaisi asiakkaaseensa yhteyttä kyselyssä mainituilla tavoilla ilman asiakkaan aiempaa yhteydenottoa.
  • Suomessa asuvat altistuvat maailmanlaajuista keskiarvoa harvemmin huijauksille ponnahdusikkunoiden tai sivustoille uudelleenohjausten välityksellä: ponnahdusikkunoita oli kokenut 21 % (37 %) huijauksille altistuneista ja uudelleenohjauksia 16 % (30 %) altistuneista.
  • Microsoftin nimissä toteutetaan tunnetuista yrityksistä eniten kaikkia tutkimuksessa tarkasteltuja huijaustyyppejä, ja etenkin ei-toivottuja puheluita tulee Microsoftin nimissä huomattavasti: Suomessa 56 % (23 %) puhelimen välityksellä tapahtuvista teknisen tuen huijausyrityksistä huijari esittää olevansa Microsoftin työntekijä.

Microsoft haluaa auttaa kuluttajia ja organisaatioita tunnistamaan teknisen tuen huijaukset, jotta niitä olisi helpompi välttää ja torjua. Microsoft ei koskaan soita suoraan henkilöasiakkaille ilman asiakkaan aiempaa yhteydenottoa, vaan Microsoftin kanssa tapahtuva viestintä lähtee aina asiakkaan aloitteesta. Microsoft ei myöskään pyydä henkilökohtaisia tietoja tai pankkitunnuksia. Jos saat yllättäen puhelun henkilöltä, joka väittää olevansa Microsoftin tuesta, lopeta puhelu. Lue lisää teknisen tuen huijauksilta suojautumisesta täällä.

Tietoja tutkimuksesta:

Microsoft teetti 12.4–7.5.2021 YouGovilla kyselyn, jossa kartoitettiin yli 16 000 aikuisen internet-käyttäjän kokemuksia teknisen tuen huijauksista. Selvityksessä oli mukana 16 maata: Alankomaat, Australia, Brasilia, Espanja, Intia, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Kolumbia, Meksiko, Ranska, Saksa, Singapore, Suomi, Sveitsi ja Yhdysvallat. Suomesta selvitykseen osallistui noin 1 000 vastaajaa. Lue lisää tutkimusraportista.

 

Lisätietoja:

Juha Karppinen
Microsoft Oy:n teknologiajohtaja
Puh. 050 379 9637
[email protected]

 

 

 

Tags: , ,