Tutkimus: Työmarkkinoiden suuri murros on käsillä – kuinka hybridityön paradoksi ratkaistaan?

 |   Microsoft News Center

Hybriditapaaminen

Microsoftin selvityksen mukaan hybridityö ja työmarkkinan globaali murros vaativat työnantajilta panostusta yhteisöllisyyteen ja joustaviin työskentelytapoihin. Microsoftin ja LinkedInin tänään julkistamat uudet ominaisuudet ja työkalut tukevat työntekijöiden siirtymistä hybridityöhön.

Monet organisaatiot ovat joutuneet muuttamaan kuluneen kesän ja syksyn aikana suunnitelmiaan työpaikoille palaamisesta koronan delta-variantin vuoksi. Myös Suomessa monen yrityksen tavoitteena on siirtyminen hybridimalliin. Muutos ei kuitenkaan ole helppo, sillä hybridityön käytäntöjen pitäisi tukea monenlaisia työtapoja, elämäntilanteita ja yrityskulttuureita.

Microsoft on kartoittanut työntekijöiden suhtautumista hybridityöhön tuoreessa Work Trend Index -raportissa, joka perustuu Microsoftin omiin henkilöstökyselyihin yli 100 maassa ympäri maailmaa.

Viime vuonna Microsoftin 160 000 työntekijää teki töitä kotoa käsin ja 25 000 uutta työntekijää perehdytettiin etänä. Samalla ennätyksellisesti jopa 90 prosenttia Microsoftin työntekijöistä koki tutkimuksen mukaan olevansa osa työyhteisöä. Myös työntekijöiden kokemus esihenkilöiltä saadusta tuesta oli korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Työntekijöistä 77 prosenttia totesi työn tuottavuuden säilyneen samalla tasolla kuin ennen etätöihin siirtymistä.

”Raporttimme osoittaa, ettei meidän tarvitse olla fyysisesti läsnä kokeaksemme kuuluvamme työyhteisöön. Toisaalta hybridityö aiheuttaa edelleen työntekijöillemme haasteita esimerkiksi työn ja vapaa-ajan hallinnan suhteen”, kertoo Microsoftin modernin työn ratkaisuista vastaava johtaja Jared Spataro.

Microsoftin tutkimus nostaa esiin erityisesti hybridityöhön kohdistuvat ristiriitaiset odotukset – hybridityön paradoksin: työntekijät kaipaavat kasvokkain kohtaamisia tiiminsä kanssa, mutta haluavat pitää kiinni etätyön joustavuudesta. Samoin syyt, jotka saavat osan työtekijöistä palaamaan toimistolle, ovat toisille syy jäädä kotiin (katso kaavio alla). Sekä työntekijöistä, jotka aikovat jatkossa työskennellä yli 90-prosenttisesti etänä, sekä heistä, jotka aikovat työskennellä yli 90-prosenttisesti toimistolla, sama osuus eli 58 prosenttia antoi kyselyssä ratkaisulleen samat perusteet: paremmat mahdollisuudet keskittyneeseen työhön.

Eroja on myös johtavassa asemassa olevien ja muiden työntekijöiden välillä: Johtajat aikovat työskennellä toimistolla enemmän (45 % työajasta) kuin muut työntekijät (39 %). Kyselyn perusteella työntekijät aikovat kuitenkin työskennellä toimistolla useammin kuin johtajat heiltä odottavat.

Tutkimuksestamme käy ilmi, että hybridityöhön ei ole yhtä kaikille sopivaa lähestymistapaa, sillä työntekijöiden odotukset muuttuvat jatkuvasti. Organisaatioissa ainoa tapa ratkaista tämä on tuoda joustavuus osaksi toimintamallia, ulottuen ihmisten työnteon tapoihin ja paikkoihin sekä liiketoimintaprosesseihin”, sanoo Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella.

Kaavio 1

Kaaviossa on Microsoftin työntekijöiden kyselyssä antamia syitä kotona ja toimistolla työskentelylle.

Työmarkkinoiden suuri murros

Hybridityön paradoksi on Microsoftin mukaan yksi tämän vuosikymmenen haasteista. Sen ratkaisuun tarvitaan joustavuutta tukevia toimintaperiaatteita ja teknologiaa, mutta ne yksin eivät riitä. Jokaisen johtajan on kysyttävä itseltään: Miten rakennan päivittäiseen tekemiseen, kulttuuriin ja tiimeihin sosiaalista pääomaa ja yhteenkuuluvuutta? Kuinka autan ihmisiä priorisoimaan henkilökohtaista hyvinvointia ja työskentelemään kestävillä tavoilla?

Samalla, kun yrityksissä rakennetaan uusia hybridityömalleja, työntekijät pohtivat työn sijainnin ja tapojen lisäksi sitä, miksi he työskentelevät – työn merkityksellisyyden rooli kasvaa jatkuvasti. LinkedIn kutsuu tätä työmarkkinan suureksi murrokseksi (Great Reshuffle): valta on siirtynyt työnantajilta työntekijöille, jotka äänestävät jaloillaan. Tulevaisuudessa valtasuhteet voivat jälleen muuttua, mutta työntekijäkokemukseen panostaneet organisaatiot ovat jatkossakin vahvoilla kilpailussa parhaista osaajista.

Teknologia hybridityön tukena

Microsoft ja LinkedIn pyrkivät teknologian avulla tarjoamaan mahdollisuudet sujuvaan ja tuottavaan hybridityöhön niin omille työntekijöilleen kuin asiakkailleenkin. Yhtiöt ovat tänään julkistaneet lukuisia uudistuksia työntekijöiden, työnantajien ja työnhakijoiden hybridiarjen tueksi.

Frost & Sullivanin raportin mukaan vain noin 8 prosenttia kokoustiloista maailmalla tukee videoyhteyksiä. Varautumista hybridiajan palavereihin, joissa osa osallistujista on paikan päällä ja osa etänä, helpottavat muun muassa seuraavat Microsoftin palveluiden uudet ominaisuudet:

  • Kokoustiloihin tarkoitetut Teams Roomsin älykkäät kamerat, joita ohjaa kolme teknologiaa. Tekoälyyn perustuva puhujan seuranta seuraa ääntä, kasvon liikkeitä ja asentoja kohdistaakseen kameran puhujaan. Monivideotoisto mahdollistaa kokoushuoneessa palaveriin osallistuvien näyttämisen omissa videoruuduissaan ja ihmisten tunnistus tunnistaa kokoukseen ilmoittautuneet osallistujat ja näyttää kunkin nimen heidän omalla videoruudullaan.
  • Cameo tekee PowerPoint-esityksistä mukaansatempaavia integroimalla Teamsin kamerasyötteen esitykseen siten, että esittäjä voi päättää miten ja missä hän näkyy näytöllä diojen kanssa.
  • Speaker Coach -puhevalmentaja antaa osallistujalle henkilökohtaisesti neuvoja puheen tahdin ja yleisön huomioimisen suhteen ja huomauttaa, jos hän on esimerkiksi puhumassa toisen osallistujan päälle.
  • Uuden Outlook RSVP -toiminnon avulla käyttäjä voi ilmoittaa, aikooko hän osallistua tapaamiseen etänä vai fyysisesti.
  • Outlookin Työaikatoiminto on uudistettu: käyttäjä voi merkitä nyt helpommin suoraan kalenteriinsa, missä ja milloin aikoo työskennellä.

Tänään julkaistaan myös uuden Microsoft Viva Connections -mobiilisovelluksen esikatseluversio. Viva Connections tarjoaa Teamsissa personoidun näkymän organisaation uutisiin ja keskusteluihin. Näkymän kautta työntekijät voivat muun muassa täyttää ja lähettää kuluraportteja tai poissaolohakemuksia. Sovelluksen toimintoja voidaan kohdistaa näkymään vain tietyille käyttäjäryhmille.

Hybridityössä myös sopivien työtilojen löytämisen ja käytön joustavuus on entistä tärkeämpää. Microsoft Teams -näytöille on tulossa uusi hotdesking eli liikkuva työpiste –ominaisuus, jonka avulla työntekijät voivat löytää vapaan työpisteen toimistolta ja varata sen käyttöönsä suoraan laitteelta tai etukäteen omasta Outlook- tai Teams-sovelluksestaan. Teams-näyttöjä voi käyttää erillisenä laitteena tai toisena näyttönä liikkuvaa työpistettä käytettäessä. Ulos kirjautumisen yhteydessä kaikki henkilökohtainen tieto poistuu laitteelta.

Myös LinkedIn-sovelluksen ominaisuuksia ja palveluja on uudistettu vastaamaan hybridityön tarpeita:

  • Enemmän valinnanvaraa työskentelytapoihin: LinkedIn antaa jatkossa työnhakijoille mahdollisuuden suodattaa avoimia työpaikkoja eri työmuotojen – etä-, hybridi- ja lähityön – perusteella. Pian työnhakijat voivat myös saada lisää tietoa työpaikkojen tulevista työnteon malleista esimerkiksi toimistotyön ja etätyön osalta.
  • Ilmaisia LinkedIn Learning -kursseja: Omiin taitoihin panostaminen on tärkeää huolimatta työpisteen sijainnista. Lähes 40 LinkedIn Learning -kurssia on tarjolla ilmaiseksi 9.11. saakka, jotta LinkedInin käyttäjät ja HR-ammattilaiset voivat kehittää taitojaan. Kurssitarjonta auttaa muun muassa kehittämään esimiestaitoja tai tukemaan tiimiä hybridityösiirtymässä. Koko kurssitarjonta löytyy täältä.
  • LinkedIn Learning Hub auttaa panostamaan työntekijöiden osaamiseen: LinkendIn Learning Hub -oppimisalusta tulee yleisesti saataville kahden viikon päästä. Learning Hubin avulla yritykset voivat vahvistaa työntekijöidensä osaamista tarjoamalla räätälöityjä sisältöjä, yhteisöllisen oppimisen työkaluja ja dataa osaamisen kehittymisestä ohjaamaan organisaation oppimis- ja kehitysstrategian painopisteitä.

Lisätietoja julkistamistamme uusista ominaisuuksista sekä Work Trend Index -tutkimustuloksista löydät julkistuksen sivustolta ja Microsoft 365 -blogista.

Lisätietoja:
Pekka Isosomppi
Viestintäjohtaja, Microsoft Oy
puh. 0405162399
[email protected]

Tags: , , ,