Ignite 2021: Metaversumi, tekoäly ja hyperverkottunut hybridimaailma

 |   Microsoft News Center

Mesh for Teams

Microsoftin Ignite 2021 -teknologiakonferenssissa esiteltiin yli 90 Microsoftin pilvessä toimivaa uutta palvelua ja tuotepäivitystä.

Pandemia on muuttanut ihmisten tapaa tehdä töitä, kuluttaa tuotteita ja palveluita ja viettää vapaa-aikaa. Olemme siirtyneet aikakauteen, jossa ihmiset odottavat, että heidän datansa on saatavilla missä, milloin ja miltä laitteelta tahansa, joten erilaiset teknologiat ovat organisaatioille kaikilla toimialoilla tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Microsoft tarjoaa organisaatioille, niiden työntekijöille ja asiakkaille edistyneitä teknologiaratkaisuja, jotka vastaavat hybridiajan trendeihin. Microsoftin pilvipalveluja hyödyntävät niin pienet startupit kuin suuryrityksetkin. Se luo pohjan yritysten digitaalisille kyvykkyyksille ja varmistaa samalla tietosuojan ja tietoturvan dataa tallennettaessa ja käytettäessä.

Microsoft Ignite -julkistusten ytimessä ovat uudet tavat yhdistää ihmisiä, organisaatioita ja ideoita. Julkistukset keskittyvät kolmeen teemaan:

Rakentamassa metaversumia

Digitaalista todellisuutta, joka on yhteydessä moniin fyysisen todellisuuden ulottuvuuksiin – ihmisiin, paikkoihin ja asioihin – kutsutaan metaversumiksi. Se on samaan aikaan sekä uusi viestintäkanava, kuten radio, televisio tai internet aikoinaan, että uusi sovellustyyppi. Metaversumi mahdollistaa kokemuksien jakamisen fyysisessä ja digitaalisessa todellisuudessa ja auttaa ihmisiä kohtaamaan digitaalisessa ympäristössä.

Microsoftin asiantuntijat ovat havainneet, että hybridityössä työntekijät ovat tuottavia, mutta kaipaavat toistensa kohtaamista toimiston käytävillä, keittiössä ja taukotiloissa. Etätyöskentely ja kyky yhteydenpitoon verkossa toimii hyvin, mutta etäpalaverit voivat tuntua sosiaalisesti etäisiltä. Ne pienet hetket, ilmeet ja kommentit, jotka rakentavat ihmissuhteita, jäävät etäpalavereissa pimentoon.

Microsoft on tänään julkistanut kohtaamisten tueksi ratkaisun, joka tulee saataville vuonna 2022: Mesh for Teams. Microsoft Meshin yhdistetyn todellisuuden ominaisuuksien avulla ihmiset voivat osallistua jaettuihin holografisiin kokemuksiin eri fyysisistä tiloista, ja muun muassa liittyä virtuaalisiin kokouksiin, käydä keskusteluja ja tehdä yhteistyötä jaettujen asiakirjojen parissa.

Microsoftin pilvipalvelut tarjoavat kattavan joukon työkaluja, joilla voidaan luoda kohtaamisia metaversumeissa. Organisaatiot voivat esimerkiksi luoda todentuntuisia virtuaalisia tiloja, jotka mallintavat todellisia kokous- ja taukohuoneita. Teamsissa voidaan järjestää 2D- ja 3D-tapaamisia, joihin osallistutaan henkilökohtaisilla avatareilla. Ne imitoivat liikettä ja eleitä tekoälyn avulla ja tuovat fyysistä läsnäoloa tapaamisiin – organisaation jäsenet pystyvät viestimään yhdessäolosta samassa virtuaalisessa tilassa, yhtenä tiiminä ja ryhmänä. Mesh-alustalla kaikki kokouksen osallistujat voivat olla läsnä todentuntuisessa virtuaalitilassa, johon pääse niin älypuhelimelta kuin kannettavalta tietokoneelta ilman erikoisvarusteita.

Ignite-tapahtumassa julkistettiin myös toinen metaversumin kehitykseen liittyvä palvelu, Dynamics 365 Connected Spaces. Ennakkoversiona saatavilla oleva palvelu tarjoaa mahdollisuuksia erilaisten fyysisten ja digitaalisten tilojen ymmärtämiseen uusilla ja älykkäillä tavoilla. Connected Spaces -palvelun näkymä auttaa organisaatioia hahmottamaan, kuinka ihmiset toimivat eri ympäristöissä myymälästä tehdassaliin ja kuinka työntekijöiden turvallisuus voidaan paremmin taata riskialueilla.

Microsoft Mesh for Teams

Tekoälyn läpimurrot asiakkaiden saataville

Suuren mittaluokan tekoälymalleista on tulossa digitaalisia alustoja, jotka hahmottavat toimintaympäristöään ja kykenevät vastaamaan käyttäjänsä tarpeisiin. Organisaatiot voivat hyödyntää näitä tekoälyn tuomia uusia mahdollisuuksia monin tavoin, esimerkiksi ottamalla käyttöön asiakaspalvelua tukevia tekoälyagentteja tai hakemalla ja analysoimalla tietoja suuresta määrästä jäsentämätöntä dataa.

Microsoft laajentaa näitä mahdollisuuksia koko ajan. Meillä on maailman tehokkain tekoälyä hyödyntävä supertietokone, jota asiakkaamme voivat hyödyntää suurten haasteiden ratkaisemiseen. Esimerkiksi yhdysvaltalainen puolijohdevalmistaja AMD on suunnitellut sillä seuraavan sukupolven prosessoreita ja hollantilaistutkijat ovat simuloineet Covid-19-viruksen leviämistä aerosolipartikkeleina tiloissa, joissa on paljon ihmisiä.

Ignite-tapahtumassa julkistamme Azure OpenAI -palvelun, joka on aluksi saatavilla ainoastaan kutsusta. Se tarjoaa asiakkaille Microsoft Azuren tietoturvan, luotettavuuden, vaatimustenmukaisuuden, tietosuojan ja muiden yritystason palveluiden lisäksi pääsyn OpenAI:n edistyksellisiin tekoälymalleihin.

Voit lukea lisää tekoälyn läpimurroista ja Azure-tuotteista täältä.

Open AI
Microsoft Azure OpenAI

Turvallista vuorovaikutusta

Reaaliaikainen vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä vaatii luottamusta. Microsoft rakentaa tulevaisuuden identiteetinhallintajärjestelmää, joka yhdistää ihmiset, organisaatiot, sovellukset ja jopa älylaitteet, ja mahdollistaa käyttöoikeuspäätösten tekemisen nopeasti ja turvallisesti.

Azure Active Directory (AAD) mahdollistaa yhteistyöprosessit yli organisaatiorajojen. Microsoft Teams Connectin identiteetinhallinta-alusta käsittelee ja suojaa jokaisen käyttäjän ja jokaisen käyttöoikeuspyynnön, mikä mahdollistaa yhteistyön organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa muutamassa minuutissa. Tämä tarkoittaa, että useamman eri yrityksen työntekijät voivat työskennellä yhtenä tiiminä ja päästä käsiksi vain heitä koskettavaan tietoon.

Esittelemme Ignitessa kaksi Teams Connectin päivitystä, joiden avulla voidaan rakentaa rajattomia yhteistyöverkostoja:

  • Teamsin jaettujen kanavien avulla käyttäjät voivat kutsua kanavalle organisaation ulkopuolisia jäseniä, järjestää kokouksia jaetulla kanavalla ja työstää yhteisiä tiedostoja.
  • Chat with Teams -ominaisuus mahdollistaa käyttäjien saumattomat chat-keskustelut organisaation ulkopuolisten ihmisten kanssa. Teams-käyttäjät voivat lähettää chat-viestejä kelle tahansa Microsoft-käyttäjälle, jolla on henkilökohtainen Microsoftin kuluttajasähköpostiosoite tai puhelinnumero, rikkomatta organisaation tietoturva- tai vaatimustenmukaisuusohjeistuksia.

Microsoft Teams Connect
Microsoft Teams Connect

Muita kiinnostavia Ignite-julkistuksia ovat muun muassa:

  • Microsoft Loop, uusi sovellus, joka liikkuu saumattomasti kaikkien Microsoft 365 -sovellusten välillä ja tarjoaa tiimeille mahdollisuuden ideoida, suunnitella ja luoda yhdessä. Kaikki projektin kannalta tarpeellinen – tiedostot, linkit, toisten sovellusten data – voidaan jäsennellä yhteen työskentelytilaan. Työ voidaan helposti viimeistellä chatissa, kokouksissa tai tiedostoissa, koska sisällöt ovat aina päivitettynä.
  • Päivitetty Microsoft Viva -kokonaisuus on nyt saatavilla maksullisena Viva suite -palveluna, johon sisältyvät Insights-, Learning- ja Topics-moduulit. Viva Learning on saatavilla kaikille ja Viva Connections julkaistaan mobiili- ja työpöytäapplikaationa.
  • Microsoft Customer Experience Platform on markkinointiratkaisu, joka antaa asiakasdataa hallinnoivalle organisaatiolle mahdollisuuden yksilöllistää, automatisoida ja ohjata asiakaskokemusta.
  • Context IQ on joukko toiminallisuuksia, jotka vievät yhteistyön, jakamisen ja viestinnän työnkulkujen yhdistämisen Dynamics 365-, Office 365- ja Teams-palveluissa entistä pidemmälle.
  • Useita merkittäviä päivityksiä Azureen, mukaan lukien datan ja sovellusten parannettu hallinta hybridi- ja monipilviympäristöissä Azure Arcilla.
  • Defender for Business -palveluun uusia turvaratkaisuja

Tutustu Microsoftin visioon julkistusten taustalla Satya Nadellan –Ignite-puheenvuorossa. Voit perehtyä kaikkiin Ignite 2021 -uutisiin tapahtuman Book of News -sivustolla.

Tags: , ,