Tutkimus: stressi ja turhautuminen leimaavat etulinjan työntekijöiden arkea – toivovat teknologiasta helpotusta

 |   Microsoft News Center

Work Trend Index

Viimeiset kaksi vuotta eivät ole olleet etulinjan työntekijöille helppoja. Terveysriskit, työvoimapula ja toimitusketjujen ongelmat ovat vaikeuttaneet muun muassa terveydenhuollon, hotelli- ja ravintola-alan, teollisuuden ja kaupan alan ammattilaisten arkea. Microsoftin globaali Work Trend Index -raportti osoittaa, että etulinjan työntekijät kaipaavat tukea hyvinvoinnin edistämiseen työpaikalla ja kokevat, ettei teknologisen kehityksen mahdollisuuksia ole hyödynnetty heidän työssään riittävästi.

”Etulinjan työvoima edustaa maailmanlaajuisesti yli kahta miljardia työntekijää. He ovat myös Suomen talouden selkäranka. Kun etulinjan työntekijät sanovat, ettei jokin toimi, meillä ei ole varaa sivuuttaa heidän huomioitaan”, Microsoft Oy:n muutosjohtaja Kati Viita sanoo. ”Yritysjohdon pitäisikin pyrkiä kuuntelemaan ja ymmärtämään heidän kokemuksiaan sekä viestiä heille aktiivisemmin yrityksen tavoitteista ja merkityksestä sekä työntekijöiden roolista osana kokonaisuutta.”

Välittämisen kulttuurista tulee etulinjan töissä nykyistä tärkeämpää

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella korostaa, kuinka tärkeää on vahvistaa yhteyksiä työntekijöiden, yhtiön mission ja johtohenkilöiden välillä. Microsoftin tutkimus osoittaa, että pandemia on vahvistanut joitakin näistä siteistä ja heikentänyt toisia.

Tutkimuksen mukaan etulinjan työntekijät ovat tukeutuneet pandemian aikana ensisijaisesti toisiinsa. 76 prosenttia etulinjan työntekijöistä sanoo, että he tuntevat olevansa läheisissä väleissä kollegoidensa kanssa, koska pandemian aikainen stressi on yhdistänyt heitä. Yhteydet johtoon ja yrityksen kulttuuriin ovat kuitenkin heikkoja. 62 prosenttia työntekijöistä sanoo, että johto ei ole panostanut työkulttuurin rakentamiseen.

Yrityksen viestintä ei myöskään tavoita etulinjaa. 63 prosenttia etulinjan työntekijöistä sanoo, että johdon viestit eivät saavuta heitä. Samaan aikaan 32 prosenttia etulinjan työntekijöistä kokee, ettei heidän ääntään kuulla heidän nostaessaan esiin työpaikan ongelmia.

Etulinjan työntekijöitä rasittavat myös ulkopuoliset haasteet – 51 prosenttia vastaajista mainitsee, että työntekijäpula tekee heidän työstään erityisen vaikeaa. Kolmannen pandemiavuoden koittaessa 58 prosenttia etulinjan työntekijöistä uskoo, että työstressi tulee pysymään ennallaan tai pahenemaan tulevan vuoden sisällä. Vastaajien viisi merkittävintä syytä työstressille olivat suuri työmäärä, matalat palkat, pitkät työpäivät, asiakkaiden tarpeiden ratkominen sekä koronaviruksen tuomat toimintaohjeet työnteossa.

Pandemian jatkuessa ja stressitasojen ollessa korkealla on selvää, että työntekijät pohtivat työpaikan vaihtoa. Microsoftin kyselytutkimukseen vastanneille viisi tärkeintä syytä harkita työpaikan vaihtoa olivat parempi palkka, parempi työn ja vapaa-ajan suhde, palkankorotusten puute nykyisessä työssä, paremmat työsuhde-edut ja nykyistä joustavampi työ.

Teknologian kehitykseltä odotetaan paljon

Vuosien ajan etulinjan työntekijöitä on huolestuttanut, että teknologia, kuten automaatio ja tekoäly, veisi heiltä työpaikkoja. Microsoftin tutkimuksen mukaan kuitenkin jo 63 prosenttia etulinjan työntekijöistä on innoissaan teknologian synnyttämistä työmahdollisuuksista. Vastaajat uskovat, että teknologia voi auttaa paljon erityisesti työvuorojen suunnittelussa, uusien tiimiläisten perehdyttämisessä, toistuvien työtehtävien automatisoinnissa, reaaliaikaisten työtehtäviin liittyvien tietojen tarjoamisessa sekä varausten hallinnassa. Teknologia helpottaa myös viestimistä työyhteisön kesken, mikä tehostaa tiedonkulkua ja voi vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Teknologia katsotaan myös tärkeimmäksi työperäisen stressin vähentäjäksi heti paremman palkan ja pitempien lomien jälkeen. 46 prosenttia vastaajista pitää itse asiassa teknologisia työkaluja tärkeämpinä stressin poistajina kuin mielenterveyden tukea ja hyvinvointiin liittyviä työsuhde-etuja.

Teknologia auttaa etulinjan työntekijöitä jo nyt nopeasti muuttuvassa työelämässä. Kuukausittaisten Teams-käyttäjien määrä on kasvanut 400 prosentilla maaliskuusta 2020 marraskuuhun 2021 mennessä etulinjan työntekijöiden keskuudessa.

Teknologia- ja oppimiskuilu voidaan kuroa umpeen

Työtä on edelleen tehtävänä, jotta etulinjan työntekijöillä olisi käytössään yhtä tehokkaat työvälineet kuin tietotyöläisillä. Kolmannes etulinjan työntekijöistä sanoo, ettei heillä ole käytössään sopivia teknologisia työkaluja, joilla he voisivat tehdä työnsä tehokkaasti. Kun tarkastellaan työntekijöitä ei-johtavissa rooleissa, osuus kasvaa jopa 41 prosenttiin.

Microsoftin tutkimus osoittaa, että 46 prosenttia etulinjan työntekijöistä on huolissaan siitä, että he saattavat menettää työnsä, jos eivät sopeudu uuden teknologian käyttöön. Yli 41-vuotiailla on haasteita sopeutua uuteen teknologiaan, mutta alle 40-vuotiaat ovat puolestaan turhautuneita työskentelemään riittämättömien työkalujen kanssa. Toisaalta monia viimeisimpiä työkaluja käyttöönsä saaneita ei ole koulutettu niiden käyttämiseen riittävästi: 55 prosenttia on joutunut ottamaan digitaaliset työkalut käyttöön lennosta, ilman perehdytystä.

”Keskimääräinen tuntityöntekijä myymälässä on nyt diginatiivi, joka aloitti ensimmäisessä työssään älypuhelin taskussaan. He olettavat, että kokemus työpaikalla vastaa heidän kokemustaan työn ulkopuolella. Tätä kuilua ei ole vielä kurottu umpeen”, Kati Viita toteaa. ”Organisaatioiden johdon pitää tarjota myös etulinjan työntekijöille laadukkaat teknologiset työkalut sekä koulutusta niiden käyttöön. Johdon tehtävänä on myös varata oppimiselle riittävästi aikaa.”

Tietoa tutkimuksesta

Edelman Data x Intelligence- tutkimusyhtiön Microsoftille toteuttamaan Work Trend Index -työelämätutkimukseen osallistui 9 600 etulinjan työntekijää yhdeksältä toimialalta. Tutkittuihin maihin kuului Australia, Brasilia, Intia, Iso-Britannia, Japani, Meksiko, Saksa ja Yhdysvallat. Kyselytutkimus toteutettiin verkossa loka–marraskuussa 2021. Etulinjan työntekijöiksi katsottiin ihmiset, joiden työ vaatii ihmisten välistä kohtaamista tai työtä fyysisesti työpaikalla ja jotka eivät tee lainkaan etätyötä. Lisätietoja tutkimuksesta löydät Microsoftin globaalilta sivustolta.

 

Lisätietoja
Pekka Isosomppi
Viestintäjohtaja, Microsoft Oy
puh. 0405162399
[email protected]

Tags: , ,