Microsoft ja Fortum yhteistyöhön – Microsoft rakentaa Suomeen datakeskusalueen, joka tuottaa päästötöntä kaukolämpöä Fortumin asiakkaille pääkaupunkiseudulla

 |   Microsoft News Center

Helsinki skyline at dusk

Helsinki, 17.3.2022. Microsoft ja Fortum ovat tänään julkistaneet maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen yhteishankkeen, jossa Microsoft rakentaa uuden datakeskusalueen pääkaupunkiseudulle ja Fortum sen yhteyteen suuren mittaluokan hukkalämmön kierrätyksen kaukolämpöverkkoon. Investointi vastaa Suomessa jatkuvasti kasvavaan pilvilaskennan kysyntään. Uusi datakeskusalue tarjoaa suomalaisille julkisen sektorin organisaatioille, suurille ja pienille yrityksille sekä yksityishenkilöille luotettavia, skaalautuvia ja tietoturvallisia pilvipalveluja, sekä mahdollisuuden säilyttää datansa Suomessa ja hyödyntää pilvipalveluita erittäin alhaisella vasteajalla.  

Fortum kierrättää datakeskusten palvelimien jäähdytyksestä syntyvän hukkalämmön kaukolämmöksi Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Kyseessä on maailman suurin datakeskusten hukkalämmön talteenottoprojekti ja tiettävästi Suomen historian suurimpia yksittäisiä ICT-investointeja. Tulevissa datakeskuksissa käytettävä sähkö on päästötöntä. Valmistuessaan datakeskusten avulla saavutetaan 400 000 tonnin vuotuinen hiilidioksidipäästöjen pysyvä vähennys.  

Ainutlaatuisen hankkeesta tekee myös se, että Fortum on alusta alkaen suunnitellut hanketta ja datakeskusten sijainteja siten, että niistä syntyvää hukkalämpöä voidaan kierrättää suoraan kaukolämpöverkkoon. Hanketta on valmisteltu useita vuosia yhdessä kaupunkien, kuntien, asiantuntijoiden ja muiden kumppanien kanssa. Datakeskusten tuottama päästötön hukkalämpö tulee kattamaan noin 40 prosenttia Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen noin 250 000 kaukolämmön käyttäjän lämmöntarpeesta.  

julkistustilaisuus
Fortumin SVP Corporate Affairs, Safety and Sustainability Nebahat Albayrak, Microsoftin Suomen maajohtaja Pekka Horo, elinkeinoministeri Mika Lintilä, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo ja Fortumin lämmitys- ja jäähdytystoiminnan johtaja Timo Piispa julkistavat datakeskushankkeen

Digitalisaation ja energiamurroksen yhtymäkohdassa 

“Kaikki voittavat päätöksessä investoida datakeskukseen, joka myös tuottaa lämpöä kaupungeillemme ja koteihimme. Se nopeuttaa Suomen digitaalista kasvua ja samalla puhdistaa energiajärjestelmäämme. Toivon, että tämä yhteistyö näyttää mallia muille maille ja kaupungeille, jotka etsivät keinoja yhdistää siirtymän ilmastoneutraaliuteen ja digitaalisen kilpailukyvyn,” sanoo pääministeri Sanna Marin. 

”Suomi on digitalisaation ja innovoinnin kärkimaa, jossa maailmanluokan yhtiöt ja edistyksellinen julkinen sektori edistävät aktiivisesti yhteiskunnan ja yritysten digitaalista murrosta,” sanoo Microsoftin Länsi-Euroopan alueen johtaja Cindy Rose. ”Olemme todella ylpeitä, että uusi datakeskusalueemme tukee Suomen digitalisaatiota ja samalla lämmittää suomalaisia koteja ja yrityksiä ja auttaa pääkaupunkiseudun kuntia saavuttamaan päästötavoitteensa.” 

”Datakeskukset mahdollistavat digitalisaation ja luovat siten paljon hyvinvointia maailmaan. Ne tarjoavat myös pitkälti hyödyntämättömän ja päästöttömän lämmönlähteen, jota oikeissa olosuhteissa voidaan käyttää erittäin energiatehokkaasti. Neljä vuotta sitten kollegamme ryhtyivät etsimään datakeskustoimijaa, joka olisi valmis toteuttamaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja ennennäkemättömässä mittakaavassa yhdessä kanssamme Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueella. Olen iloinen, että etsintä on nyt päättynyt,” kertoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo. 

Microsoftilla on Suomessa yli 45 000 kaupallista asiakasta ja 2 000 kumppaniyritystä. Lähes kaikki suomalaiset käyttävät Microsoftin palveluja. Useat asiakkaat, kuten Nokia, Elisa, Fortum, S-Pankki, Tietoevry, HUS, Vero ja Valtori ovat ilmaisseet kiinnostuksensa uutta datakeskusaluetta kohtaan. 

Fingrid vastaa hankkeen vaatimista sähkönjakeluun liittyvistä investoinneista. ”Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, jonka vastuulla on varma sähkönsiirto. Suomessa sähkön siirtovarmuus on maailman huippuluokkaa. Olemme ylpeitä, että saamme olla mukana luomassa mahdollisuuksia tällaiselle valtavalle teolliselle hankkeelle. Vaativassa projektissa olemme löytäneet asiakkaallemme ratkaisun, jolla datakeskukselle taataan luotettava sähkönsaanti,” sanoo Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. 

Tänään julkistetulla uudella datakeskusalueella on keskeinen rooli Suomen digitaalisen muutoksen vauhdittamisessa. Tutkimuslaitos IDC:n arvion mukaan seuraavien neljän vuoden aikana Microsoft, sen ekosysteemi ja pilviasiakkaat voisivat yhdessä tuottaa yli 17,2 miljardia euroa uutta kumulatiivista liikevaihtoa , ja Suomeen voi syntyä yli 11 000 työpaikkaa it-alan osaajille. 

”Datakeskusalueen avulla yritykset, julkinen sektori, tutkimusorganisaatiot ja korkeakoulut voivat hyödyntää pilvilaskentaa entistä tehokkaammin innovaatiotoiminnassa, digitalisaatiohankkeissa ja datapohjaisen liiketoiminnan kasvattamisessa,” sanoo Microsoftin Suomen maajohtaja Pekka Horo. ”On tärkeää yhteiskunnan ja koko planeettamme kannalta, että jatkuvasti kasvavaan pilvipalveluiden kysyntään vastataan ilmaston ja energiankäytön kannalta mahdollisimman tehokkailla ratkaisuilla.”  

Uusi datakeskusalue liittyy osaksi Microsoftin maailmanlaajuista pilvi-infrastruktuuria, johon kuuluu yli 60 datakeskusaluetta, yli 200 datakeskusta ja yli 280 000 kilometriä valokuitukaapelia. Microsoftin pilvi-infrastruktuuri palvelee yli miljardia asiakasta 140 maassa. 

”Tänään julkistettu yhteishanke sijoittuu kahden megatrendin, digitalisaation ja energiamurroksen, yhtymäkohtaan”, Cindy Rose toteaa. ”Microsoft ja Fortum tuovat hankkeeseen maailman johtavaa pilvilaskennan ja energiaratkaisujen osaamista. Yhteishankkeemme muuttaa koko toimialan ajattelua ja datakeskusten suunnittelua.” 

Datakeskusalueesta mittavat ilmastohyödyt 

Hukkalämpöä kierrättämällä Fortum voi tarjota puhdasta, edullista ja luotettavaa lämmitystä kaukolämpöalueen kotitalouksille, palveluille ja yrityksille. Se mahdollistaa hiilineutraalin kaukolämmön tuottamisen 2020-luvun loppuun mennessä. Talteenoton käynnistyttyä kaikkiaan noin 60 prosenttia alueen lämmityksestä tuotetaan ilmastoystävällisillä hukkalämmöillä, joista 40 prosenttia saadaan uudesta datakeskusalueesta ja loput muun muassa puhdistetusta jätevedestä. 

”Ilmastonmuutosta hillitsevien ratkaisujen kehittäminen kumppaneiden kanssa on Fortumille strateginen prioriteetti. Tämä hanke on tärkeä askel kohti hiilineutraalia Suomea, ja me Fortumissa olemme ylpeitä, että saamme ottaa sen yhdessä Microsoftin kanssa”, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo toteaa. 

Kaikki datakeskusalueen käyttämä sähkö ja siten myös syntyvä hukkalämpö on päästötöntä. Hukkalämmön kierrätys korvaa hiilen ja vähentää kaasun käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Tämä vähentää kaukolämmityksen hiilidioksidipäästöjä noin 400 000 tonnia vuodessa. Koska jatkuvasti kiristyvän päästökaupan vaikutus poistuu, hanke turvaa osaltaan myös kaukolämmön kilpailukykyä ja auttaa pitämään hinnat vakaina.  

“Suomi haluaa olla investointien kohteena ja jatkaa työtä pragmaattisen sääntelyn ja korkean osaamisen osalta. Tarvitaan siis toimia, jotta pysytään ajanhermolla. Suomen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös energiatehokkaita ratkaisuja, jotka vähentävät lämmityksen päästöjä nopeasti ja isossa mittakaavassa. Tämä voidaan tehdä erityisesti kaupungeissa, joissa on kaukolämpöverkosto. Investoinnit päästöttömään kotimaiseen energiantuotantoon ja puhtaan lämmön kierrätykseen nostavat myös energian kotimaisuusastetta,” toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. 

Uusi datakeskusalue on ainutlaatuinen mahdollisuus alueen kaupungeille ja kunnille. Se luo paitsi uusia koulutus-, täydennyskoulutus- ja työmahdollisuuksia, myös edesauttaa merkittävästi Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Datakeskusalueen hukkalämpöjen kierrätys kaukolämmöksi auttaa pienentämään lämmönkäyttäjien hiilijalanjälkeä isossa mittakaavassa ja vakaalla hinnalla. 

“Uusi datakeskusalue vahvistaa edelleen Espoon asemaa innovatiivisena kestävän kehityksen edelläkävijänä. Datakeskusinvestoinneista on maailmalla kova kilpailu, mutta erinomaisen yhteistyön ja investointiympäristön tuloksena syntyi ratkaisu, josta hyötyvät kaikki aina Suomen tasolta paikallisiin asukkaisiin saakka. Puhtaan hukkalämmön käyttö kaukolämpönä auttaa meitä merkittävästi kohti hiilineutraalia Espoota vuonna 2030. Olemme erittäin iloisia Fortumin ja Microsoftin yhteistyöstä ja toivotamme sen tervetulleeksi,” sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Haastattelupyynnöt 17.3.: Michael Jääskeläinen, Hill+Knowlton Strategies, [email protected] , puh. 050 571 0514 

Lisätiedot: 

Pekka Isosomppi
Viestintäjohtaja
Microsoft Oy
[email protected]
+358 40 516 2399 

Fortum News Desk
[email protected]
+358 40 198 2843 

Lisätietoja tulevien datakeskusten naapureille: https://aka.ms/SuomiDC
Tiedotustilaisuuden tallenne katsottavissa tästä linkistä

*IDC Info Snapshot, sponsored by Microsoft, The Microsoft Cloud Dividend Snapshot: Finland, Doc. #US48318521, October 2021

Microsoft and Fortum logos

Microsoft on digitaalisen muutoksen mahdollistaja älykkään pilven ja siihen yhteydessä olevien älykkäiden laitteiden aikakaudella. Yhtiön missiona on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän. 

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 20 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 60 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi 

Tags: , ,