Työelämätutkimus: johdon ja työntekijöiden välillä hybridityöstä johtuva kuilu – miten yhteisymmärrys saavutetaan?

 |   Microsoft News Center

Microsoft Work Trend Index Report

Uusimman Work Trend Index Pulse -tutkimuksen mukaan yritysten johdolla ja työntekijöillä on erilainen käsitys hybridityön eduista, työn tuottavuudesta ja toimistolla työskentelemisen hyödyistä.

Työntekijöiden tarpeiden ymmärtäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan riippumatta siitä, työskentelevätkö he etänä vai toimistolla. Microsoftin tuore Work Trend Index Pulse -raportti osoittaa, että hybridityöskentely on luonut työntekijöiden ja johtajien välille kuilun, jota työmarkkinoiden epävarmuus on ennestään syventänyt. Tutkimukseen osallistui yhteensä 20 000 työntekijää ja johtajaa 11 maasta.

Tutkimuksen mukaan johtajilla ja työntekijöillä on erilainen käsitys tuottavuudesta, joustavuuden tarjoamista eduista, toimistolla työskentelemisen merkityksestä ja siitä, miten yhdistää itsenäinen työskentely ja omista vastuualueista huolehtiminen. Yhteisymmärryksen löytämiseksi tarvitaan uudenlainen lähestymistapa, joka ottaa huomioon, ettei työ ole enää vain paikka, jossa tehdään töitä.

”Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen tarjoaa työnantajille kilpailuedun nykypäivän dynaamisessa työelämässä. Työntekijät eivät enää työskentele kollegoidensa kanssa pelkästään yhdessä ja samassa paikassa, vaan ovat usein yhteydessä toisiinsa digitaalisesti. “Hybridityön ja etätyön sijaan tulisikin mielestäni vain puhua työstä ylipäätänsä, koska työnteon tavat ovat usealla jo nykyään paikasta riippumattomia,” sanoo Microsoftin Modern Workplace -tuotealueen liiketoimintajohtaja Kalle Saarikannas.

”Tämä on otettava huomioon myös suomalaisyrityksissä, jotta työntekijät voidaan sitouttaa uudestaan yrityksen kulttuuriin, missioon ja liiketoimintatavoitteisiin. Siten he voivat valita itselleen sopivan ja mahdollisimman tehokkaan työskentelytavan, joka edistää myös yrityksen menestystä. Työn tulisi olla ajasta ja paikasta riippumaton kokemus, joka sitouttaa eri tavoin työskentelevät työntekijät ja liittää heidät osaksi työyhteisöä,” Saarikannas jatkaa.

Work Trend Index -raportti nostaa esiin kolme keinoa, joiden avulla johtajien ja työntekijöiden välistä kuilua voidaan kuroa umpeen:

 1. Tuottavuutta koskevista epäluuloista on päästävä eroon: 87 % tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä kertoi olevansa tuottavia työssään, kun taas 85 % johtajista arvioi, että hybridityön vuoksi heidän on vaikeaa luottaa työntekijöiden työskentelevän tuotteliaasti. Johtajien täytyy selkeyttää yrityksen tavoitteita ja varmistaa, että ne ovat linjassa työntekijöiden tekemän työn kanssa, sekä karsia työtä, joka ei tue näitä tavoitteita. Lisäksi johtajien on kuunneltava työntekijöitään – jopa 57 % yrityksistä kerää palautetta työntekijöiltä vain harvoin tai ei koskaan.
 2. Sosiaalista kanssakäymistä täytyy tukea: 73 % työntekijöistä sanoi, että työnantajan odotukset eivät yksinään ole riittävän suuri motivaattori toimistolla työskentelemiselle. Suurin osa työntekijöistä olisi valmis tulemaan toimistolle, jos he voisivat viettää siellä aikaa kollegoiden kanssa (84 %) tai rakentaa tiimihenkeä (85 %). Digitaalisella yhteydenpidolla on olennainen merkitys työntekijöiden välisten yhteyksien ylläpitämisessä – niin työntekijöiden kuin johtajienkin mielestä kommunikointitaidot ovat tärkeimpiä omassa työssä menestymisen kannalta.
 3. Työntekijöiden sitouttaminen vaatii koulutuksen tarjoamista: 55 % työntekijöistä kertoi, että työpaikan vaihtaminen on paras tapa kehittää omia taitojaan. Samalla he kuitenkin ilmaisivat olevansa valmiita pysymään nykyisessä työpaikassaan pidempään, jos työtehtävien vaihtaminen yhtiön sisällä olisi helpompaa (68 %) tai jos kouluttautumisesta ja osaamisen kehittämisestä olisi enemmän hyötyä (76 %).

Teknologiaa työntekijäkokemuksen tueksi

Microsoft auttaa yrityksiä tukemaan työntekijöiden hyvinvointia laajentamalla Microsoft Viva -alustaansa, jonka avulla yritykset voivat optimoida työntekijöiden käytössä olevat työkalut heidän nykyisiin tarpeisiinsa sopiviksi. Microsoft on julkistanut useita uusia ja parannettuja Viva-toimintoja, jotka helpottavat johtajien ja työntekijöiden välistä viestintää ja edistävät yhteisöllisyyttä organisaatioissa. Seuraavat ominaisuudet ja parannukset tulevat asiakkaiden saataville vuoden 2023 alkupuoliskolla:

 • Viva Pulse -sovellus, joka kautta esihenkilöt ja tiiminvetäjät saavat palautetta tiimin hyvinvoinnista
 • Viva Amplify -sovellus auttaa tavoittamaan työntekijät oikeissa kanavissa kohdistetuilla viesteillä
 • Answers in Viva -työkalu yhdistää tekoälyn avulla työntekijöiden kysymykset oikeisiin vastauksiin ja asiantuntijoihin organisaatiossa
 • People in Viva -työkalu tarjoaa tekoälyn avulla työntekijälle asiantuntijoita, muita kollegoita ja näkemyksiä tämän kiinnostuksen kohteiden, oman osaamisen ja tiimin tavoitteiden perusteella
 • Viva Engagen Leadership Corner -alustalla työntekijät voivat jakaa ideoita, näkemyksiä ja huomioita suoraan yrityksen johdon kanssa
 • Uusia Viva Goals -integraatioita helpottamaan työnkulkuja, mukaan lukien laajennettu Microsoft Teams -integraatio, Azure DevOps -laajennus sekä Power BI-, Microsoft Planner– ja Microsoft Project -integraatiot
 • Parannettu integraatio Viva Learning– ja LinkedIn Learning -alustojen välillä helpottamaan oppimissisältöjen käyttämistä suoraan Teamsista.
 • Parannuksia Viva Connections -aloitusnäkymään ja päivityksiä Vivan yhteenvetosähköpostiin
 • Tarkempia lisätietoja Viva-uudistuksista Microsoft 365 -blogissa

Tietoa tutkimuksesta

Edelman Data x Intelligence -tutkimusyhtiön Microsoftille toteuttamaan Work Trend Index -työelämätutkimukseen osallistui 20 000 työntekijää 11 maasta. Lisätietoja tutkimuksesta ja julkistamistamme uusista ominaisuuksista löydät Microsoftin globaalilta Work Trend Index -sivustolta sekä Microsoftin englanninkielisestä blogista.

 

Lisätietoja

Pekka Isosomppi
Viestintäjohtaja, Microsoft Oy
puh. 0405162399
[email protected]

Tags: , , ,