Teknologiatoimijat ja korkeakoulut vastaavat Suomen osaajapulaan kouluttamalla 100 000 osaajaa

 |   Microsoft News Center

collage of people smiling

Yhteistyössä rakennettu täysin uudenlainen mikrotutkinto mahdollistaa kenelle tahansa teknologia-alan opinnot ja nopean sertifioidun väylän työelämään. Hankkeeseen osallistuvat yritykset haluavat lisäksi luoda selkeän tavan, jonka avulla Suomeen muuttoa harkitseva henkilö voi hankkia ja osoittaa pätevyyden sekä löytää luontevasti työpaikan.   

Microsoft sekä joukko ammattikorkeakouluja ja teknologia-alan yrityksiä ovat tänään julkistaneet Taitoja työelämään -yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on viiden vuoden kuluessa kouluttaa Suomeen 50 000 uutta ja 50 000 lisä- ja muuntokoulutettua teknologiaosaajaa. Hankkeessa on tuotettu Suomessa täysin uudenlainen mikrotutkinto, joka mahdollistaa kaikille avoimen, maksuttoman ja nopean väylän pätevöityä Microsoftin sertifioimaksi ammattilaiseksi. Tärkeässä roolissa on myös nykyisten teknologia-ammattilaisten ja muiden työntekijöiden osaamisen päivittäminen ja kehittäminen.

”Jokainen toimiala on tänä päivänä digitaalinen. Digitaalisuus luo kasvumahdollisuuksia ja tuo kilpailuetua niin yrityksille kuin koko Suomelle. Vauhdilla etenevä digitalisaatio kasvattaa kuitenkin teknologiaosaajien tarvetta entisestään. Pelkästään uusia kyberturvaosaajia tarvitaan erään arvion mukaan 15 000 vuoteen 2025 mennessä. Tähän osaajapulaan luomme hankkeemme kautta ratkaisuja. Velvollisuutemme Suomen merkittävimpänä teknologiaekosysteeminä on investoida Suomen osaamispääoman vahvistamiseen ja tulevaisuuden menestystekijöihin”, sanoo Microsoftin Suomen toimitusjohtaja Mervi Airaksinen. 

Mikrotutkinnolla kyberturvaosaajaksi 

Mikrotutkintojen oppisisällöt on rakennettu Microsoftin opintomoduuleja ja oppimateriaaleja hyödyntäen. Ensimmäinen kyberturvan mikrotutkinto on avautunut tänään. Sen opintomoduulit ovat tarjolla myös Suomen korkeakoulujen yhteisellä opintotarjottimella, ja ne voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Mikrotutkinnon laajuus on 12 opintopistettä, jotka voi sisällyttää EU:n laajuisesti korkeakoulututkintoihin. 12 opintopistettä vastaa noin 324 tunnin työmäärää. Opintosuoritukset kirjautuvat korkeakoulujen Virta-opintotietopalveluun.  

Mikrotutkinnon erottaa tavallisista verkkokoulutuksista sen uudenlainen yritysyhteistyömalli. Mikrotutkinnon jokaisessa moduulissa on mukana yrityskummi – Arrow Electronics, Atea, Crayon, Cult Security, Elisa, Microsoft ja Tietoevry. Nämä teknologiayritykset tarjoavat opiskelijoille näkökulman työelämään jakamalla asiantuntemustaan ja kokemuksiaan polulla opiskeltavista aiheista. Lisäksi yrityskummit ovat suunnitelleet työelämään perustuvia harjoitustehtäviä osaksi tutkintoa.  

”Mikrotutkinto tuo täysin uudenlaisen työelämälähtöisen ja muita opintoja täydentävän linjan suomalaiseen korkeakoulumaailmaan. Toisin kuin perinteisissä tutkinnoissa, opiskelemaan pääsee kuka tahansa motivoitunut henkilö, ja opinnoissa eteneminen on vain itsestä kiinni. Erityisen vahva työelämäkytkös tukee teknologia-alan osaamista ja alalle työllistymistä; mikrotutkintomme on syntynyt vastaamaan työelämän ja työllistymisen konkreettisiin tarpeisiin”, sanoo Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén. 

Taitoja työelämään 

Tänään avattu Taitoja työelämään-sivusto kokoaa yhteen tietoa, inspiraatiota ja koulutuspolkuja kaikille teknologiaosaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille: opiskelijoille, alanvaihtajille, teknologiaosaajille, kansalaiskehittäjille ja työnantajille. Sivusto tarjoaa helpon pääsyn Microsoftin koulutuskumppanien Suomessa järjestämään teknologiakoulutukseen sekä Microsoftin globaaleihin opintosisältöihin. Erityisesti työnantajat ja IT-palveluita ostavat asiakkaat Suomessa kokevat Microsoftin viralliset roolipohjaiset oppimispolut ja sertifioinnit pätevyyden osoittamisessa äärimmäisen tärkeiksi.  

”Missiomme Elisalla on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme hankkeessa mukana luomassa ratkaisuja osaajavajeeseen ja kehittämässä tulevaisuuden asiantuntijoita. Tämä tarkoittaa meille myös oman henkilöstömme osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä koulutusohjelman kautta”, kertoo Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho 

Mikrotutkinto ja suurin osa muusta koulutustarjonnasta on mahdollista suorittaa myös ulkomailla, mikä luo uusia mahdollisuuksia osaavan työvoiman maahanmuuttoon. Hankkeeseen osallistuvat yritykset haluavat luoda selkeän väylän, jonka avulla Suomeen muuttoa harkitseva henkilö voi hankkia ja osoittaa pätevyyden sekä löytää luontevasti työpaikan. Suuressa osassa teknologia-alan työtehtäviä ei suomen kielen osaaminen ole välttämätöntä. 

”Kansainvälinen rekrytointi on yksi ratkaisu osaajapulaan. Lisäksi kansainväliset osaajat voivat tuoda yrityksiin kielitaitoa, monimuotoisuutta, verkostoitumista ja ymmärrystä eri kulttuureista, mikä voi auttaa yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Monimuotoisuus vahvistaa myös innovaatiota ja tuo luovuutta ja erilaisia näkökulmia liiketoimintaan”, toteaa Business Finlandin Work in Finland -yksikön johtaja Laura Lindeman. 

Taitoja työelämään -hankkeen teknologiaosaamisen kehittämisen ekosysteemissä ovat mukana muun muassa Kajaanin ammattikorkeakoulu ja joukko muita suomalaisia ammattikorkeakouluja, teknologiatoimijoita, kuten Microsoft, Arrow Electronics, Atea, Crayon, Cult Security, Elisa ja Tietoevry, koulutusyrityksiä, kuten Saranen ja Sovelto Eduhouse, sekä järjestöjä, kuten Business Finland.  

Lisätietoja:
Pekka Isosomppi
Viestintäjohtaja, Microsoft Oy
Puh. 0405162399
[email protected]