Tutkimus: Suomalaisia ei huoleta, että tekoäly vie työpaikat – valtaosa haluaa kuitenkin delegoida tekoälylle mahdollisimman paljon omista tehtävistään

 |   Microsoft News Center

Decorative illustration.

Microsoftin tuoreen tutkimuksen mukaan työelämän tahti on uuvuttanut työntekijät, mikä hankaloittaa strategista ajattelua vaativien tehtävien suorittamista. Johtajat ovat puolestaan tällä hetkellä huolestuneita innovaatioiden puutteesta. Heidän huolensa todennäköisesti hälvenevät sitä mukaa, kun tekoäly vapauttaa työntekijöiden aikaa luovalle työlle.

Työn tahti on uuvuttanut työntekijät, jolloin kyky ajatella innovatiivisesti ja strategisesti on heikentynyt. Microsoftin tuore Work Trend Index -tutkimusraportti Will AI Fix Work? osoittaa, että joka toisella suomalaisella työntekijällä on vaikeuksia löytää riittävästi aikaa ja energiaa saada työt tehtyä. Samaan aikaan yli puolet suomalaisjohtajista sanoo olevansa huolissaan innovaatioiden puutteesta.

”Nykyajan työelämässä tuottavuus syntyy luovuudesta. Siksi palavereihin, sähköposteihin ja muuhun yhteydenpitoon käytetty aika ei ole vain pieni häiriötekijä. Se vaikuttaa merkittävästi koko liiketoiminnan menestymiseen”, sanoo Microsoftin Suomen Modern Workplace -liiketoiminta-alueen johtaja Kalle Saarikannas.

”Tekoälytyökalut voivat keventää työtä – auttaa työntekijöitä keskittymään työn tuottavimpiin osiin ja saada työn tuntumaan mielekkäämmältä, luovemmalta ja vaikuttavammalta. Kun rutiinitehtävät sujuvat jouhevammin, työntekijältä vapautuu tilaa ajatella strategisesti ja luoda yhä hyödyllisempää lisäarvoa”, Saarikannas jatkaa.

Work Trend Index -raportti nostaa suomalaisesta työelämästä esiin kolme havaintoa, jotka voivat auttaa johtajia ulottamaan tekoälyä osaksi organisaatioidensa arkea:

Digitaalinen velka vaarantaa innovaatiot

Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista työntekijöistä 50 % (globaalisti 64 %) sanoo, että heillä on ollut vaikeuksia löytää riittävästi aikaa ja energiaa saada työnsä tehtyä. Nämä työntekijät sanoivat 2,8 kertaa muita todennäköisemmin (globaalisti 3,5 kertaa), että innovatiivinen ja strateginen ajattelu tuottavat heille haasteita. Samaan aikaan suomalaisjohtajista 51 % (globaalisti 60 %) sanoo olevansa huolissaan innovaatioiden puutteesta.

Tutkimuksen mukaan 66 % suomalaisista työntekijöistä (globaalisti 68 %) sanoo, että heillä ei ole riittävästi aikaa keskittyä työhönsä työpäivän aikana ilman keskeytyksiä.

Vain joka neljäs suomalainen työntekijä (25 %, globaalisti 35 %) uskoo, että jos he jäisivät valtaosasta kokouksistaan pois, muut kollegat kaipaisivat heitä.

”Tutkimustemme mukaan 57 prosenttia Microsoft 365 -työkaluissa käytetystä ajasta käytetään viestintään, kuten Teams-palavereihin ja sähköposteihin. Vain 43 prosenttia käytetään varsinaiseen tuottavaan työhön, kuten dokumenttien työstämiseen ja Exceliin. Palaverien määrä on niin suuri, että työpaikoilla täytyisi pysähtyä miettimään niiden tarvetta. Kaiken vuorovaikutuksen ei tarvitse tapahtua reaaliajassa, ja palaverin sijaan esimerkiksi yhteinen ideointi Teams-kanavalla voi olla työntekijän hyvinvoinnin ja luovien ideoiden synnyttämisen kannalta parempi ratkaisu”, Saarikannas toteaa.

Yllättävä tekoälyn ja työntekijöiden liittolaisuus

Vain noin joka kolmas suomalaisista työntekijöistä (33 %, globaalisti 49 %) sanoo tutkimuksen mukaan olevansa huolissaan siitä, että tekoäly vie heidän työpaikkansa. Kuitenkin jopa lähes kaksi kolmesta (60 %, globaalisti 70 %) delegoisi tekoälylle omista työtehtävistään niin suuren osuuden kuin mahdollista.

Suomalaisista johtajista 28 % (globaalisti 31 %) arvioi, että tekoäly luo työhön lisäarvoa tehostamalla tuottavuutta.

Työ vaatii uutta tekoälyosaamista

74 % suomalaisista johtajista (82 % globaalisti) sanoo, että rekrytoitavat työntekijät tarvitsevat uudenlaista osaamista ollakseen valmiita tekoälyn kasvuun.

45 % suomalaisista työntekijöistä (60 % globaalisti) sanoo, että heillä ei ole tällä hetkellä oikeaa osaamista työssä pärjäämiseksi.

Tekoäly tulee korvaamaan osan nykyisistä työtehtävistä. Lisäksi se muuttaa työelämässä tarvittavia taitoja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa LinkedInin työpaikkailmoitusten määrä, joissa mainitaan GPT, kasvoi tänä toukokuussa 79 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna.

”Generatiivisen tekoälyn käyttöönotto on jo alkanut muuttaa työmarkkinoita. Vähitellen muutos synnyttää uudenlaisia mahdollisuuksia ja työrooleja sekä kasvattaa tuottavuutta”, LinkedInin pääekonomisti Karin Kimborough sanoo.

Microsoft julkistaa Copilotin Early Access -ohjelman ja julkaisi uusia toiminnallisuuksia Microsoft 365 sekä Viva copilotiin

Toukokuussa Microsoft julkisti tekoälyä hyödyntävän maksullisen Microsoft 365 Copilot Early Access -ohjelman ensi vaiheessa 600 yritysasiakkaalle. Samalla Microsoft julkisti uusia Microsoft 365 Copilotin ja Microsoft Vivan ominaisuuksia.

”Copilot in Whiteboard on suunniteltu tulevaisuudessa parantamaan Teams-kokouksia ja brainstorm-tuokioita. Copilotia voi pyytää luonnollisella kielellä luomaan ideoita, järjestämään ideoita teemoittain, vetämään palaverin sisältöjä yhteen tai visualisoimaan ideoita”, Saarikannas kuvailee.

Uusiin ominaisuuksiin lukeutuu myös OpenAI:n DALL-E teknologian integrointi PowerPointin Copilotiin, minkä ansiosta Copilot voi luoda räätälöityjä kuvia diojen sisällön tueksi. Outlookissa Copilot tarjoaa vinkkejä kielen selkeydestä ja sävystä, mikä auttaa käyttäjää viestimään tehokkaammin ja varmemmin. Copilot in Viva Learning luo puolestaan työntekijöille personoituja oppimismatkoja luonnollisen kielen avulla.

Tietoa tutkimuksesta

Edelman Data x Intelligence -tutkimusyhtiön Microsoftille toteuttamaan Work Trend Index -työelämätutkimukseen osallistui 31 000 työntekijää 31 maasta. Vastaajista noin tuhat oli Suomesta. Kyselytutkimus toteutettiin verkossa helmi–maaliskuussa 2023. Lisätietoja tutkimuksesta löydät Microsoftin globaalilta Work Trend Index -sivustolta.

Tags: , ,