Tutkimus: Valtaosa suomalaisista työntekijöistä joutuu käyttämään työssä omia tekoälytyökalujaan, kun yritysjohtajat vasta pohtivat tekoälyn käyttöönottoa

 |   Microsoft News Center

Taustalla liukuväri oranssista violettiin. Oikeassa laidassa ihmishahmon äärirajat, päällä kirjaimia kuin silmälääkärin näkötestissä.

Microsoftin tuoreen työelämätutkimuksen mukaan yritysten on aika lähestyä tekoälyn käyttöönottoa suunnitelmallisesti ja panostaa henkilöstön tekoälykoulutukseen. Työntekijät ovat jo ottaneet tekoälyhärkää sarvista laajentaakseen uramahdollisuuksiaan.

Tekoälystä on kovaa vauhtia tulossa osa jokaista työpaikkaa. Kun valtaosa yrityksistä vasta suunnittelee tekoälyn laajamittaista käyttöönottoa, työntekijät ovat alkaneet hyödyntää työn tukena omia tekoälytyökalujaan. Microsoftin tuore Work Trend Index -tutkimusraportti osoittaa, että yli puolet suomalaisista tietotyöläisistä käyttää tekoälyä työssään. Samalla yli 70 % suomalaisista yritysjohtajista on huolissaan siitä, ettei heidän yrityksellään ole suunnitelmaa, jolla päästä tekoälyn hyödyntämisessä yksittäisistä kokeiluista konkreettisiin liiketoimintahyötyihin.

”Työntekijät käyttävät tekoälytyökaluja, yritysten ohjauksessa tai ilman. Suomalaisilla yritysjohtajilla onkin nyt tilaisuus kanavoida työntekijöiden aloitteellisuus liiketoiminnan eduksi ja kuroa umpeen Euroopan ulkopuolisten markkinoiden etumatka tekoälyn hyödyntämisessä”, sanoo Microsoft Suomen Modern Workplace -liiketoiminta-alueen johtaja Kalle Saarikannas.

”Tarjoamalla työntekijöilleen tekoälykoulutusta ja -työkaluja yritykset voivat sitouttaa ja houkutella parhaita työntekijöitä. Samoin työntekijät voivat rakentaa urapolkuaan ja parantaa työllistymismahdollisuuksiaan kehittämällä tekoälytaitojaan”, Saarikannas lisää.

Microsoftin neljäs Work Trend Index -raportti on laadittu ensimmäistä kertaa yhteistyössä LinkedInin kanssa. Raportti nostaa esiin kolme trendiä generatiivisen tekoälyn vaikutuksista työntekoon ja työmarkkinoihin.

1. Työntekijät ovat tekoälyn käytössä yrityksiä edellä

Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista tietotyöläisistä 57 % (globaalisti 75 %) sanoo käyttävänsä generatiivista tekoälyä työssään. Työntekijöiden mukaan tekoäly säästää aikaa ja auttaa keskittymään tärkeimpiin työtehtäviin kiireen keskellä.

74 % suomalaisista yritysjohtajista (globaalisti 79 %) uskoo, että heidän yrityksensä on hyödynnettävä tekoälyä pysyäkseen kilpailukykyisenä. Samaan aikaan 71 % näistä johtajista (globaalisti 60 %) kokee, ettei heidän yrityksessään ole tekoälyn hyödyntämiseen tarvittavaa suunnitelmaa tai visiota.

Kun yritysjohtajat yrittävät löytää sopivaa lähestymistapaa tekoälyn käyttöönottoon, työntekijät eivät ole jääneet lepäämään laakereillaan: jopa 83 % suomalaisista tekoälyä hyödyntävistä työntekijöistä (globaalisti 78 %) on omaksunut niin kutsutun BYOAI (Bring your own AI) -toimintatavan eli käyttää omia tekoälytyökalujaan työpaikalla. Näin he jäävät kuitenkin paitsi yhtenäisen tekoälystrategian hyödyistä ja vaarantavat yrityksen luottamuksellisen datan.

2. Tekoäly kasvattaa kilpailua työmarkkinoilla ja tarjoaa uusia uramahdollisuuksia

Tekoälyn vaikutukset näkyvät jo myös työmarkkinoilla. Microsoftin tutkimus osoittaa, että vaikka osa työntekijöistä pelkää menettävänsä työnsä tekoälyn vuoksi, useille tekoäly on mahdollisuus edetä uralla – tai vaihtaa työpaikkaa. Kaikista tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä 46 % sanoo harkitsevansa irtisanoutumista nykyisestä työstään, mikä on eniten vuoden 2021 suuren irtisanoutumisaallon jälkeen.

Tutkimuksen mukaan tekoälytaitoja hankkineet työntekijät ovat vahvoilla työmarkkinoilla. 68 % suomalaisista yritysjohtajista (globaalisti 66 %) ei palkkaisi työntekijää, jolla ei ole tekoälytaitoja, ja 69 % (globaalisti 71 %) puolestaan palkkaisi mieluummin kokemattomamman, tekoälytaitoja omaavan työntekijän ennen kokenutta työntekijää, jolla ei ole vastaavia taitoja.

Tekoälytaitojen arvostuksesta huolimatta vain 39 % työntekijöistä kertoo saaneensa tekoälykoulutusta nykyiseltä työnantajaltaan, mistä syystä työntekijät ovatkin ryhtyneet hankkimaan tekoälytaitoja itsenäisesti. Loppuvuoteen 2023 mennessä esimerkiksi Copilot- ja ChatGPT-taitoja LinkedIn-profiiliinsa lisänneiden käyttäjien määrä kasvoi 142-kertaiseksi ja tekoälyyn liittyviä LinkedIn Learning -kursseja käyneiden ei-teknisten alojen työntekijöiden määrä kasvoi 160 %.

”Pelkkä tekoälyn mainitseminen LinkedIn-rekrytointi-ilmoituksissa kasvattaa hakijoiden määrää 17 %. Tämä tarkoittaa, että sekä työntekijöiden että työnantajien on toimittava: tekoälytyökaluja ja -koulutusta tarjoavat organisaatiot kykenevät houkuttelemaan parhaita työntekijöitä, ja tekoälytaitoja hankkivilla työntekijöillä on työmarkkinoilla etulyöntiasema”, Saarikannas huomauttaa.

3. Tekoälyn superkäyttäjien esiinmarssi

Tutkimuksessa havaittiin, että tekoälyn käyttäjät jakautuvat neljään ryhmään sen mukaan, miten paljon he käyttävät tekoälyä – harvoin tekoälyä käyttävistä skeptikoista tekoälyn superkäyttäjiin. Superkäyttäjät ovat muuttaneet työtapojaan perustavanlaatuisesti, luoneet uudenlaisia liiketoimintaprosesseja ja säästävät tekoälyn avulla keskimäärin yli 30 minuuttia työaikaa päivässä. Suomalaisista superkäyttäjistä noin 80 % (globaalisti 85 %) kertoo käyttävänsä tekoälyä usein heti työpäivän alkajaisiksi, ja yhtä moni käyttää tekoälyä seuraavaan työpäivään valmistautumisessa.

Tutkimuksen mukaan tekoälyn superkäyttäjät työskentelevät yrityksissä, joissa tekoäly on saanut jo laajempaa jalansijaa. Muihin käyttäjätyyppeihin verrattuna superkäyttäjät kuulevat tekoälyn merkityksestä yrityksensä toimitusjohtajalta 61 % todennäköisemmin ja liiketoimintayksikkönsä johtajalta noin 40 % todennäköisemmin. Lisäksi superkäyttäjät saavat työnantajaltaan noin 35 % muita todennäköisemmin koulutusta siihen, miten he voivat hyödyntää tekoälyä nimenomaan omassa työssään.

Tietoa tutkimuksesta

Edelman Data x Intelligence -tutkimusyhtiön Microsoftille toteuttamaan Work Trend Index -työelämätutkimukseen osallistui 31 000 työntekijää 31 maasta. Vastaajista noin tuhat oli Suomesta. Kyselytutkimus toteutettiin verkossa helmi–maaliskuussa 2024. Lisätietoja tutkimuksesta löydät Microsoftin globaalilta Work Trend Index -sivustolta.

 

Tags: , ,